Advertisement

Chất Hóa Học - Na2SO3Se - Natri selenosunfat

Sodium selenosulfate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Na2SO3Se

công thức rút gọn Na2O3SSe


Natri selenosunfat

Sodium selenosulfate

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 205.0027

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Na2SO3Se

Đánh giá

Na2SO3Se - Natri selenosunfat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Na2SO3Se-Natri+selenosunfat-1824
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy

Khí oxi có rất nhiều trong không khí. Có cách nào tách riêng được khí oxi từ không khí ? Trong phòng thí nghiệm muốn có một lượng nhỏ khí oxi thì làm thế nào ?

Bài 28. Không khí – Sự cháy

Có cách nào để xác định thành phần của không khí ? Không khí có liên quan gì đến sự cháy ? Tại sao khi có gió to thì đám cháy càng dễ bùng cháy to hơn ? Làm thế nào để dập tắt được đám cháy và tốt hơn là để đám cháy không xảy ra ?

Bài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8

Nắm vững những tính chất và điều chế khí oxi, thành phần của không khí, định nghĩa và phân loại oxit, sự oxi hoá, phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ.

Bài 30. Bài thực hành 4

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, về tính chất vật lý và tính chất hoá học của oxi. Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

CHƯƠNG 5 HIĐRO – NƯỚC

+ Hiđro có những tính chất và ứng dụng gì ? + Phản ứng oxi hoá - khử là gì ? Thế nào là chất khử, chất oxi hoá ? - Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp như thế nào ? - Phản ứng thế là gì ? Thành phần, tính chất của nước như thế nào ? Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất như thế nào ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Na2SO3Se (Natri selenosunfat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Na2SO3Se có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Na2SO3Se có tác dụng với CsSO2F không? Na2SO3Se có tác dụng với Cs3NiCl5 không? Na2SO3Se có tác dụng với Cs3Fe2Cl9 không? Na2SO3Se có tác dụng với Cs3Sb2Cl9 không? Na2SO3Se có tác dụng với CsH không? Na2SO3Se có tác dụng với CsIBr2 không? Na2SO3Se có tác dụng với Cr2Si không? Na2SO3Se có tác dụng với At không? Na2SO3Se có tác dụng với CsO3 không? Na2SO3Se có tác dụng với NH4O3 không? Na2SO3Se có tác dụng với CsOH.H2O không? Na2SO3Se có tác dụng với CsHO2 không? Na2SO3Se có tác dụng với Cs2O2 không? Na2SO3Se có tác dụng với CsHS không? Na2SO3Se có tác dụng với CH2OHCOOCH3 không? Na2SO3Se có tác dụng với CH2OHCOONa không? Na2SO3Se có tác dụng với ClH3NCH2COOH không? Na2SO3Se có tác dụng với HOCH2COOH không? Na2SO3Se có tác dụng với H2NCH2COOC2H5 không? Na2SO3Se có tác dụng với Cs2S.4H2O không? Na2SO3Se có tác dụng với CsHSO4 không? Na2SO3Se có tác dụng với Cs2CO3.3,5H2O không? Na2SO3Se có tác dụng với CsHCO3 không? Na2SO3Se có tác dụng với CuF không? Na2SO3Se có tác dụng với [Cs(H2O)6] không? Na2SO3Se có tác dụng với SO4 không? Na2SO3Se có tác dụng với AlCs(SO4)2.12H2O không? Na2SO3Se có tác dụng với [CuOH]2CO3 không? Na2SO3Se có tác dụng với Al2(SO4)3.6H2O không? Na2SO3Se có tác dụng với CuCO3 không? Na2SO3Se có tác dụng với CuCN không? Na2SO3Se có tác dụng với (CN)2 không? Na2SO3Se có tác dụng với [Cu(NH3)6]Cl2 không? Na2SO3Se có tác dụng với K[Cu(CN)2] không? Na2SO3Se có tác dụng với Cu2C không? Na2SO3Se có tác dụng với [Cu(NH3)5]SO4 không? Na2SO3Se có tác dụng với CuSO4.5H2O không? Na2SO3Se có tác dụng với K2[Cu(CO3)2] không? Na2SO3Se có tác dụng với [Cu(NH3)4]CO3 không? Na2SO3Se có tác dụng với K2[Cu(CN)4] không? Na2SO3Se có tác dụng với Cu3(PO4)2.3H2O không? Na2SO3Se có tác dụng với D2 không? Na2SO3Se có tác dụng với HDSO4 không? Na2SO3Se có tác dụng với DCl không? Na2SO3Se có tác dụng với DF không? Na2SO3Se có tác dụng với LiOD không? Na2SO3Se có tác dụng với HD không? Na2SO3Se có tác dụng với Dy không? Na2SO3Se có tác dụng với NF3 không? Na2SO3Se có tác dụng với CoSO4.7H2O không? Na2SO3Se có tác dụng với Co2SO4(OH)2 không? Na2SO3Se có tác dụng với [Co(NH3)6]SO4 không? Na2SO3Se có tác dụng với Co(CH3COO)2 không? Na2SO3Se có tác dụng với [Cr(NH3)6]2(SO4)3 không? Na2SO3Se có tác dụng với Cr2(SO4)3.18H2O không? Na2SO3Se có tác dụng với CoSOH không? Na2SO3Se có tác dụng với Cr2(SO4)3.6H2O không? Na2SO3Se có tác dụng với CrSO4 không? Na2SO3Se có tác dụng với Er không? Na2SO3Se có tác dụng với Er2O3 không? Na2SO3Se có tác dụng với ErCl3 không? Na2SO3Se có tác dụng với Er(OH)3 không? Na2SO3Se có tác dụng với Eu không? Na2SO3Se có tác dụng với Eu2O3 không? Na2SO3Se có tác dụng với Eu(OH)3 không? Na2SO3Se có tác dụng với EuCl3 không? Na2SO3Se có tác dụng với EuCl2 không? Na2SO3Se có tác dụng với EuBr3 không? Na2SO3Se có tác dụng với EuI3 không? Na2SO3Se có tác dụng với Li2SiF6 không? Na2SO3Se có tác dụng với Li4[HfF8] không? Na2SO3Se có tác dụng với F không? Na2SO3Se có tác dụng với AuF5 không? Na2SO3Se có tác dụng với IF7 không? Na2SO3Se có tác dụng với PrCl3 không? Na2SO3Se có tác dụng với PrF4 không? Na2SO3Se có tác dụng với XeO2F2 không? Na2SO3Se có tác dụng với LaCl3 không? Na2SO3Se có tác dụng với LaF3 không? Na2SO3Se có tác dụng với La2O3 không? Na2SO3Se có tác dụng với N2F4 không? Na2SO3Se có tác dụng với PF3 không? Na2SO3Se có tác dụng với ZnF2 không? Na2SO3Se có tác dụng với PCl2F3 không? Na2SO3Se có tác dụng với POF3 không? Na2SO3Se có tác dụng với Ni(PF3)4 không? Na2SO3Se có tác dụng với NaPF6 không? Na2SO3Se có tác dụng với GeF4 không? Na2SO3Se có tác dụng với Ge không? Na2SO3Se có tác dụng với GeCl4 không? Na2SO3Se có tác dụng với GeS2 không? Na2SO3Se có tác dụng với C17H31COOH không? Na2SO3Se có tác dụng với HfF4.3H2O không? Na2SO3Se có tác dụng với HfO2 không? Na2SO3Se có tác dụng với SiF2 không? Na2SO3Se có tác dụng với Na2SiF6 không? Na2SO3Se có tác dụng với RbF không? Na2SO3Se có tác dụng với Rb2SiF6 không? Na2SO3Se có tác dụng với Rb2CO3 không? Na2SO3Se có tác dụng với Rb2O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Na2SO3Se (Natri selenosunfat) là chất tham gia

Sodium selenosulfate

Xem tất cả phương trình sử dụng Na2SO3Se

Phương trình có Na2SO3Se (Natri selenosunfat) là chất sản phẩm

Sodium selenosulfate

Na2SO3 + Se → Na2SO3Se Xem tất cả phương trình tạo ra Na2SO3Se

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 03:47:11am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(