Chất Hóa Học - K4P2O7 - Kali pyrophotphat

Potassium pyrophosphate; Diphosphoric acid tetrapotassium; Diphosphoric acid tetrapotassium salt

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

K4P2O7

công thức rút gọn K4O7P2


Kali pyrophotphat

Potassium pyrophosphate; Diphosphoric acid tetrapotassium; Diphosphoric acid tetrapotassium salt

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 330.3365

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất K4P2O7

Đánh giá

K4P2O7 - Kali pyrophotphat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-K4P2O7-Kali+pyrophotphat-2700
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Mở Đầu Môn Hóa Học

Giúp các ban học giỏi môn Hóa lớp 8, ngoài những bài tập trên lớp thì các bạn phải tự luyện tập và thực hành thêm thật nhiều. Để rèn luyện kỹ năng giải bài tập Hóa.

Bài 2.Chất

Chất là gì và có đặc điểm như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu trong bài học này để tìm hiểu rõ hơn về chất và các tính chất của nó.

Bài 3 Bài Tập Thực Hành 1

Quan sát quá trình nóng chảy giữa các chất. Qua đó, chúng ta biết được sự khác nhau về nhiệt độ nóng chảy giữa các chất. Đồng thời, rèn luyện kĩ năng tách chất từ hỗn hợp đơn giản và phức tạp.

Bài 4.Nguyên Tử

Câu hỏi các chất được tạo ra từ đâu đã được đặt ra từ cách đây mấy nghìn năm. Ngày nay, khoa học đã có câu trả lời rõ ràng và các bạn sẽ biết được trong bài này.

Bài 5.Nguyên Tố Hóa Học

Trên nhãn hộp sữa, ghi rõ từ canxi kèm theo hàm lượng, coi như một thông tin về giá trị dinh dưỡng của sữa và giới thiệu chất canxi có lợi cho xương, giúp phòng chống bệnh loãng xương. Thực ra phải nói : Trong thành phần sữa có nguyên tố hoá học canxi. Bài học này giúp các em một số hiểu biết về nguyên tố hoá học

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học K4P2O7 (Kali pyrophotphat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu K4P2O7 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

K4P2O7 có tác dụng với H2PO3F không? K4P2O7 có tác dụng với HPO2F2 không? K4P2O7 có tác dụng với NH4PF6 không? K4P2O7 có tác dụng với K2TeO4 không? K4P2O7 có tác dụng với K2H4TeO6.3H2O không? K4P2O7 có tác dụng với K2TeO3 không? K4P2O7 có tác dụng với Na6TeO6.2H2O không? K4P2O7 có tác dụng với HfI2O không? K4P2O7 có tác dụng với HfN không? K4P2O7 có tác dụng với K2HgI4.2H2O không? K4P2O7 có tác dụng với (Hg2N)I.H2O không? K4P2O7 có tác dụng với (NH4)2S4O6 không? K4P2O7 có tác dụng với I3N không? K4P2O7 có tác dụng với Rb2SnCl6 không? K4P2O7 có tác dụng với (NH4)2SnCl6 không? K4P2O7 có tác dụng với Cs2[SnCl6] không? K4P2O7 có tác dụng với OCN không? K4P2O7 có tác dụng với BO3 không? K4P2O7 có tác dụng với SCN không? K4P2O7 có tác dụng với [S2O3] không? K4P2O7 có tác dụng với In(NO3)3.5H2O không? K4P2O7 có tác dụng với In(NO3)O không? K4P2O7 có tác dụng với In2(SO4)3.9H2O không? K4P2O7 có tác dụng với CH3CHClCOOH không? K4P2O7 có tác dụng với NH2CH2CH2CH2CN không? K4P2O7 có tác dụng với HNCO không? K4P2O7 có tác dụng với CN không? K4P2O7 có tác dụng với Na[Au(CN)2] không? K4P2O7 có tác dụng với Na[Ag(CN)2] không? K4P2O7 có tác dụng với CH2=C(CH3)COOH không? K4P2O7 có tác dụng với CH2=C(CH3)COOCH3 không? K4P2O7 có tác dụng với (CH3)3CCOOH không? K4P2O7 có tác dụng với C3H7COOH không? K4P2O7 có tác dụng với C3H7CHO không? K4P2O7 có tác dụng với CaZnO2 không? K4P2O7 có tác dụng với AlO2 không? K4P2O7 có tác dụng với Mg2C3 không? K4P2O7 có tác dụng với C3H4 không? K4P2O7 có tác dụng với NaKCO3 không? K4P2O7 có tác dụng với CH3CH(OH)CH2CH3 không? K4P2O7 có tác dụng với CH3C(O)CH2CH3 không? K4P2O7 có tác dụng với C5H11Cl không? K4P2O7 có tác dụng với C5H11Br không? K4P2O7 có tác dụng với FexOy không? K4P2O7 có tác dụng với CHI3 không? K4P2O7 có tác dụng với C7H15Br không? K4P2O7 có tác dụng với BrHC=CHBr không? K4P2O7 có tác dụng với C2H2Br4 không? K4P2O7 có tác dụng với (CH3)2-N-N=O không? K4P2O7 có tác dụng với (CH3)2NH không? K4P2O7 có tác dụng với C6H14O6 không? K4P2O7 có tác dụng với C3H5(ONa)3 không? K4P2O7 có tác dụng với C3H7Cl không? K4P2O7 có tác dụng với PbI2 không? K4P2O7 có tác dụng với [C3H5(OH)2O]2Cu không? K4P2O7 có tác dụng với C6H5SO3Na không? K4P2O7 có tác dụng với C4H4 không? K4P2O7 có tác dụng với CH2=CH-COONa không? K4P2O7 có tác dụng với CH2=CH-COOH không? K4P2O7 có tác dụng với HCOO-CH=CH2 không? K4P2O7 có tác dụng với C6H5N2Cl không? K4P2O7 có tác dụng với (C2H4)n không? K4P2O7 có tác dụng với C4H6Br2 không? K4P2O7 có tác dụng với C3H4Br4 không? K4P2O7 có tác dụng với Ba(HSO3)2 không? K4P2O7 có tác dụng với CuCl2.2H2O không? K4P2O7 có tác dụng với C2H4(ONa)2 không? K4P2O7 có tác dụng với H2SO4.3SO3 không? K4P2O7 có tác dụng với C2H4Cl2 không? K4P2O7 có tác dụng với C6Cl6 không? K4P2O7 có tác dụng với C4H6Br4 không? K4P2O7 có tác dụng với C4H6(OH)4 không? K4P2O7 có tác dụng với Fe(SCN)3 không? K4P2O7 có tác dụng với CuS2 không? K4P2O7 có tác dụng với (CH3COO)2Zn không? K4P2O7 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? K4P2O7 có tác dụng với C6H5OCH2CH3 không? K4P2O7 có tác dụng với C6H4Br-CH3 không? K4P2O7 có tác dụng với C6H4CH3ONa không? K4P2O7 có tác dụng với P2H4 không? K4P2O7 có tác dụng với H2SO4.2SO3 không? K4P2O7 có tác dụng với [Ag(NH3)6]3PO4 không? K4P2O7 có tác dụng với (CH3COO)3Fe không? K4P2O7 có tác dụng với HOCH2(CHOH)4COONH4 không? K4P2O7 có tác dụng với OHCH2(CHOH)4COOH không? K4P2O7 có tác dụng với C6H5CH(CH3)2 không? K4P2O7 có tác dụng với Ca5F(PO4)3 không? K4P2O7 có tác dụng với (C2H5)2O không? K4P2O7 có tác dụng với Ba(COO)2 không? K4P2O7 có tác dụng với Ca(COO)2 không? K4P2O7 có tác dụng với Sr(COO)2 không? K4P2O7 có tác dụng với BaBr2 không? K4P2O7 có tác dụng với CH2BrCHBrCH2OH không? K4P2O7 có tác dụng với CH2=CHCH2OH không? K4P2O7 có tác dụng với CH3CH2CH2NH2 không? K4P2O7 có tác dụng với CH3CH2CH2NH3+Cl- không? K4P2O7 có tác dụng với H2NCH2COOCH3 không? K4P2O7 có tác dụng với HOOC(CH2)4COOH không? K4P2O7 có tác dụng với NaOOC(CH2)4COONa không? K4P2O7 có tác dụng với (HOC6H3CH2)n không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có K4P2O7 (Kali pyrophotphat) là chất tham gia

Potassium pyrophosphate; Diphosphoric acid tetrapotassium; Diphosphoric acid tetrapotassium salt

Xem tất cả phương trình sử dụng K4P2O7

Phương trình có K4P2O7 (Kali pyrophotphat) là chất sản phẩm

Potassium pyrophosphate; Diphosphoric acid tetrapotassium; Diphosphoric acid tetrapotassium salt

2K2HPO4 → H2O + K4P2O7 Xem tất cả phương trình tạo ra K4P2O7

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 08:38:58am