Chất Hóa Học - K2[Cu(CN)4] - Potassium tetracyanocuprate(II)

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

K2[Cu(CN)4]

công thức rút gọn C4CuK2N4


Potassium tetracyanocuprate(II)

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 245.8122

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất K2[Cu(CN)4]

Đánh giá

K2[Cu(CN)4] - Potassium tetracyanocuprate(II) - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-K2%5BCu(CN)4%5D-Potassium+tetracyanocuprate(II)+-2141
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 1 CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Chương 4"Oxi - Không khí" (lớp 8) đã sơ lược đề cập đến hai loại Oxit chính là oxit bazơ và 0xit axit, Chúng có những tính chất hoá học nào ?

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Canxi 0xit có những tính chất, ứng dụng gì và được sản xuất như thế nào ? Lưu huỳnh đioxit có những tính chất, ứng dụng gì ? Điều chẽ nó như thế nào ?

Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu các tính chất hóa học đặc trưng của axit, các axit khác nhau có những tính chất hóa học nào giống nhau, từ đó có thể xác định được thứ tự mạnh yếu của các axit.

Bài 4. Một số axit quan trọng

Axit clohidric có những tính chất của axit không ? Nó có những ứng dụng quan trọng nào ? Axit sunfuric đặc và loãng có những tính chất hoá học nào ? Vai trò quan trọng của nó là gì ?

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Oxit bazơ, oxit axit và axit Có những tính chất hoá học nào ? Giữa chúng Có mối quan hệ về tính chất hoá học ra sao ? Vậy giữa oxit và axit liên hệ với nhau như thế nào chúng ta cùng nhau hệ thống lại qua bài hoc sau

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học K2[Cu(CN)4] (Potassium tetracyanocuprate(II) )

Dưới đây là các câu hỏi về liệu K2[Cu(CN)4] có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Na2Hg không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với NaB3H8 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với SrO không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Sr(HCO3)2 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với SrSO4 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với SrS không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Sr(OH)2 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với SrCl2 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Sr(NO3)2 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với (NH4)2SiF6 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Sb2O4 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với SbH3 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Na[Sb(OH)4] không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Sb2O5.nH2O không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Sb2O5.5H2O không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với NaSbO3 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Na[Sb(OH)6] không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với SbOF3 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với SbOF không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với HSbF6 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với AsCl3 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với As(OH)3 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với K3[Fe(CN)6] không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Fe3O4 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với HBF4 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với B4H10 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với SbOCl không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với LiBH4 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Na2S2O4.2H2O không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với AuCl không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với AuCl3.2H2O không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với HAuCl4.4H2O không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Au2S3 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với HBrO4 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với BrF5 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với NH4BrO3 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với CaHPO4.2H2O không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Ca2P2O7 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với NbCl5 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với [PCl4][NbCl4] không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với [PCl4][NbCl6] không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Na2[Cr(CO)5] không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Cu2[Fe(CN)6] không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với H4[Fe(CN)6] không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với [Cu(NH3)2]2SO4 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4.H2O không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Ag4[Fe(CN)6] không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với FeCuS2 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với H2SiO3 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với BeSO4.4H2O không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Li2SO4 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với [Li(H2O)4] không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Be2SO4(OH)2 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với NaPO3 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với NaH2PO4.2H2O không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Pt2Cl6 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với BiI3 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với BiBr3 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với BiOF không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với NaBiO3 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Ba(ClO3)2.H2O không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với [Ba(H2O)8] không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Bi2O4 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Ba(ClO4)2 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với MgBr2 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với RbOH.H2O không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với RbOH.2H2O không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với RbHO2 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với RbNH2 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với RbHS không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Rb2SO4 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Rb2S.4H2O không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với P4S10 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với [Zn(NH3)4]SO4 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với RbHSO4 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Rb2S2O3 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với [Rb(H2O)6] không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Na3PO2S2 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Na3POS3 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Ba3XeO6 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với S2F2 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với SOF4 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Zn3As2 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với AsI3 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Hg3As2 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Br3N.6NH3 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với NH4 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Pr6O11 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với PrO2 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với NaClO3.3H2O không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Pr không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với PrF3 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với PrI3 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với PrBr3 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Si2H6 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Ca3SiO5 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với H2Cr3O10 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với BrO3 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với Ba(BrO3)2 không? K2[Cu(CN)4] có tác dụng với N3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có K2[Cu(CN)4] (Potassium tetracyanocuprate(II) ) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng K2[Cu(CN)4]

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 09:36:01am