Chất Hóa Học - InI3 - Indi(III) iodua

Indium triiodide; Indium(III) iodide; Indium(III) triiodide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

InI3

công thức rút gọn I3In


Indi(III) iodua

Indium triiodide; Indium(III) iodide; Indium(III) triiodide

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 495.5314

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Các hợp chất iốt tan trong nước tuy nhiên các dung dịch giàu iốt đóng vai trò là chất hòa tan tốt hơn để tạo ra các dung dịch iốt.

Advertisement

Đánh giá

InI3 - Indi(III) iodua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-InI3-Indi(III)+iodua-1087
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Các bạn đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhau có thể bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hãy tìm hiểu độ tan của chất.

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai loại nồng độ dung dịch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. x

Bài 43. Pha chế dung dịch

Chúng ta đã biết cách tính nồng độ dung dịch. Nhưng làm thế nào để pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

CHƯƠNG 1 CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Chương 4"Oxi - Không khí" (lớp 8) đã sơ lược đề cập đến hai loại Oxit chính là oxit bazơ và 0xit axit, Chúng có những tính chất hoá học nào ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học InI3 (Indi(III) iodua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu InI3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

InI3 có tác dụng với HMnO4 không? InI3 có tác dụng với BeSO4 không? InI3 có tác dụng với Li2S không? InI3 có tác dụng với BeS không? InI3 có tác dụng với Na2ZnO2 không? InI3 có tác dụng với NaH2PO4 không? InI3 có tác dụng với Zn3(PO4)2 không? InI3 có tác dụng với HPO3 không? InI3 có tác dụng với MnBr2 không? InI3 có tác dụng với PtCl2 không? InI3 có tác dụng với MnCl2 không? InI3 có tác dụng với MnI2 không? InI3 có tác dụng với MgS không? InI3 có tác dụng với BaS không? InI3 có tác dụng với Bi2O3 không? InI3 có tác dụng với Bi không? InI3 có tác dụng với B4C không? InI3 có tác dụng với TiC không? InI3 có tác dụng với Ca(HSO3)2 không? InI3 có tác dụng với BaSO3 không? InI3 có tác dụng với Ba(ClO)2 không? InI3 có tác dụng với C6H5OCH3 không? InI3 có tác dụng với (C6H5NH3)2SO4 không? InI3 có tác dụng với (-CH2CHCl-)n không? InI3 có tác dụng với K2ZnO2 không? InI3 có tác dụng với KSH không? InI3 có tác dụng với Li3N không? InI3 có tác dụng với Mg3N2 không? InI3 có tác dụng với Mg2Si không? InI3 có tác dụng với MnSiO3 không? InI3 có tác dụng với RbOH không? InI3 có tác dụng với Na2PbO2 không? InI3 có tác dụng với Rb2S không? InI3 có tác dụng với [Zn(NH3)4](OH)2 không? InI3 có tác dụng với [Zn(NH3)4]Cl2 không? InI3 có tác dụng với Zn(NH3)4SO4 không? InI3 có tác dụng với CsSH không? InI3 có tác dụng với P2O3 không? InI3 có tác dụng với P2S5 không? InI3 có tác dụng với Fe2O3.nH2O không? InI3 có tác dụng với RbSH không? InI3 có tác dụng với LiSH không? InI3 có tác dụng với NaSH không? InI3 có tác dụng với C6H4CH3OH không? InI3 có tác dụng với C6H5COCH3 không? InI3 có tác dụng với C6H5CHOHCH3 không? InI3 có tác dụng với XeF6 không? InI3 có tác dụng với XeOF4 không? InI3 có tác dụng với XeF4 không? InI3 có tác dụng với XeO3 không? InI3 có tác dụng với SF4 không? InI3 có tác dụng với H2S2O4 không? InI3 có tác dụng với K3As không? InI3 có tác dụng với H3As không? InI3 có tác dụng với H3Sb không? InI3 có tác dụng với K3Sb không? InI3 có tác dụng với Si(OH)4 không? InI3 có tác dụng với (COONa)2 không? InI3 có tác dụng với (COOH)2 không? InI3 có tác dụng với NH4ClO4 không? InI3 có tác dụng với Na3Sb không? InI3 có tác dụng với ZnS2O4 không? InI3 có tác dụng với NH4Br không? InI3 có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? InI3 có tác dụng với BaC2 không? InI3 có tác dụng với C6H5CHCH2 không? InI3 có tác dụng với Na3As không? InI3 có tác dụng với SiCl4 không? InI3 có tác dụng với Xe không? InI3 có tác dụng với (NHCH2CO)n không? InI3 có tác dụng với FeSiO2 không? InI3 có tác dụng với RCH2OH không? InI3 có tác dụng với RCOONa không? InI3 có tác dụng với CuCO3.Cu(OH)2 không? InI3 có tác dụng với K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O không? InI3 có tác dụng với Ca(ClO)2 không? InI3 có tác dụng với C2H5Br không? InI3 có tác dụng với NaClO3 không? InI3 có tác dụng với NaClO2 không? InI3 có tác dụng với Ba(ClO2)2 không? InI3 có tác dụng với H2SO4.nSO3 không? InI3 có tác dụng với H2SO4.(n-1)SO3 không? InI3 có tác dụng với H2SO4.11H2O không? InI3 có tác dụng với [Cu(NO3)4](OH)2 không? InI3 có tác dụng với N2O3 không? InI3 có tác dụng với SiH4 không? InI3 có tác dụng với Ca2SiO4 không? InI3 có tác dụng với CaO.Al2O3 không? InI3 có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? InI3 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? InI3 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? InI3 có tác dụng với H2Cr2O7 không? InI3 có tác dụng với O không? InI3 có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? InI3 có tác dụng với FONO2 không? InI3 có tác dụng với KF không? InI3 có tác dụng với INO3 không? InI3 có tác dụng với KBrO3 không? InI3 có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? InI3 có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có InI3 (Indi(III) iodua) là chất tham gia

Indium triiodide; Indium(III) iodide; Indium(III) triiodide

Xem tất cả phương trình sử dụng InI3

Phương trình có InI3 (Indi(III) iodua) là chất sản phẩm

Indium triiodide; Indium(III) iodide; Indium(III) triiodide

Xem tất cả phương trình tạo ra InI3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-01 05:14:26am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(