Advertisement

I-


Ion idua

Iodide ion

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 126.904470 ± 0.000030

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất I-

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

I - Ion idua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-I-Ion+idua-2792
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khi nào đó, một câu hỏi được đặt ra là chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí đã biết là bao nhiều, hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Nếu biết công thức hoá học của một chất, em có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, nếu biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất, em có thể xác định được công thức hoá học của nó.

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Bài 23. Bài luyện tập 4

Củng cố các khái niệm : mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối của chất khí. Củng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất lượng chất, thể tích khí. Vận dụng kiến thức giải bài tập và hiện tượng thực tế.

CHƯƠNG 4 OXI – KHÔNG KHÍ

Ở các lớp dưới, các biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi? Các bạn có nhận xét gì về màu sắc, mùi vị và tính tan trong nước của khí oxi? Oxi có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trên trong bài giảng Tính chất của oxi ngày hôm nay nhé.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học I (Ion idua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu I có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

I có tác dụng với CH2BrCHBrCH2OH không? I có tác dụng với CH2=CHCH2OH không? I có tác dụng với CH3CH2CH2NH2 không? I có tác dụng với CH3CH2CH2NH3+Cl- không? I có tác dụng với H2NCH2COOCH3 không? I có tác dụng với HOOC(CH2)4COOH không? I có tác dụng với NaOOC(CH2)4COONa không? I có tác dụng với (HOC6H3CH2)n không? I có tác dụng với (C2H5O)2Mg không? I có tác dụng với CxHy không? I có tác dụng với CCl3CHO không? I có tác dụng với (NH4)2[Hg(SCN)4] không? I có tác dụng với Zn[Hg(SCN)4] không? I có tác dụng với fecl2y/x không? I có tác dụng với C15H31COONa không? I có tác dụng với (C15H31COO)3C3H5 không? I có tác dụng với Al4C3 không? I có tác dụng với OF2 không? I có tác dụng với Sb2O5 không? I có tác dụng với BP không? I có tác dụng với NaFeO2 không? I có tác dụng với H4P2O6.2H2O không? I có tác dụng với C3H5O9N3 không? I có tác dụng với (C6H10O5)n không? I có tác dụng với (CH3COO)2C2H4 không? I có tác dụng với CxHy(COOH)2 không? I có tác dụng với CH2=CH-CH=CH2 không? I có tác dụng với (C2H3Cl)n không? I có tác dụng với CBrCl3 không? I có tác dụng với Ag4P2O7 không? I có tác dụng với BaS4O6 không? I có tác dụng với HgO.Hg(NH2)I không? I có tác dụng với NH2.Hg2I3 không? I có tác dụng với NxOy không? I có tác dụng với MgSO3 không? I có tác dụng với Mg3(BO3)2 không? I có tác dụng với H2B4O7 không? I có tác dụng với MgNH4PO4 không? I có tác dụng với K2MnF6 không? I có tác dụng với MnF3 không? I có tác dụng với KSbF6 không? I có tác dụng với NaSCN không? I có tác dụng với Cr(OH)SO4 không? I có tác dụng với C6H11O7Na không? I có tác dụng với FePO4 không? I có tác dụng với CH2(Br)-CH(Br)-CH3 không? I có tác dụng với CH2OH-CHOH-CH3 không? I có tác dụng với CH2Br-CH2-CHBr2 không? I có tác dụng với CHBr2-CHBr-CH3 không? I có tác dụng với CH3-CH2-CBr3 không? I có tác dụng với CH2OH-CH2-CHO không? I có tác dụng với CH3-CHOH-CHO không? I có tác dụng với Ca(OCl)2 không? I có tác dụng với ZnI2 không? I có tác dụng với HCOONH3CH3 không? I có tác dụng với Ba(MnO4)2 không? I có tác dụng với Ag2S2O3 không? I có tác dụng với (NH4)2MoO4 không? I có tác dụng với MoCl2 không? I có tác dụng với PbBr2 không? I có tác dụng với CnH2nBr2 không? I có tác dụng với CuI2 không? I có tác dụng với (NH2CO)2NH không? I có tác dụng với Ca5(PO4)3F không? I có tác dụng với AAC không? I có tác dụng với Sn(NO3)2 không? I có tác dụng với CH3CH2CHO không? I có tác dụng với C4H5Cl không? I có tác dụng với NH2CH2COOH không? I có tác dụng với ClNH3CH2COOH không? I có tác dụng với NH2CH2COONa không? I có tác dụng với CH3CH(NH2)COOC2H5 không? I có tác dụng với C3H5Cl không? I có tác dụng với CH3CHCH2Cl không? I có tác dụng với C6H5CH2ONa không? I có tác dụng với C6H5NH3NO3 không? I có tác dụng với (NH4)3PO4.12MoO3 không? I có tác dụng với Na2CrO2 không? I có tác dụng với CH3OCS2K không? I có tác dụng với CH3COONH3C6H5 không? I có tác dụng với 2PbCO3.Pb(OH)2 không? I có tác dụng với Pb(BF4)2 không? I có tác dụng với CH2BrCHBrCHCH2 không? I có tác dụng với CH3CHClCH3 không? I có tác dụng với OHCH2-CH(CH3)O-Cu-OH(CH3)C-CH2OH không? I có tác dụng với CH3COO không? I có tác dụng với H2PO4 không? I có tác dụng với HPO4 không? I có tác dụng với PO4 không? I có tác dụng với ZnO2 không? I có tác dụng với P2S3 không? I có tác dụng với C6H14 không? I có tác dụng với C4H10O không? I có tác dụng với C7H14 không? I có tác dụng với C8H16 không? I có tác dụng với N không? I có tác dụng với C2H3Cl3 không? I có tác dụng với SCl2O không? I có tác dụng với C6H6O không? I có tác dụng với Cu3P2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có I (Ion idua) là chất tham gia

Iodide ion

Xem tất cả phương trình sử dụng I

Phương trình có I (Ion idua) là chất sản phẩm

Iodide ion

H2O + HI → H3O + I H2O + PH4I → PH3 + H3O + I Xem tất cả phương trình tạo ra I

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 02:30:28pm