Chất Hóa Học - HgWO4 - Thủy ngân(II) tungstat

Mercury(II) tungstate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

HgWO4

công thức rút gọn HgO4W


Thủy ngân(II) tungstat

Mercury(II) tungstate

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 448.4276

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Thủy ngân(II) tungstat là chất làm tăng cường độ phát quang.

Advertisement

Đánh giá

HgWO4 - Thủy ngân(II) tungstat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-HgWO4-Thuy+ngan(II)+tungstat-1065
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 3 MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Mol, khối lượng mol, thể tích mol là gì ? Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất như thế nào ? Trong Hoá học lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử và khối lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một phản ứng hoá học. Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm dành cho các hạt vi mô, đó là MOL (đọc là "mon").

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Chúng ta hãy tìm hiểu về sự chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khi nào đó, một câu hỏi được đặt ra là chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí đã biết là bao nhiều, hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Nếu biết công thức hoá học của một chất, em có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, nếu biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất, em có thể xác định được công thức hoá học của nó.

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học HgWO4 (Thủy ngân(II) tungstat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu HgWO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

HgWO4 có tác dụng với Ca2SiO4.4H2O không? HgWO4 có tác dụng với HBO2 không? HgWO4 có tác dụng với CH3CHOHCH3 không? HgWO4 có tác dụng với NOCl không? HgWO4 có tác dụng với PCl5 không? HgWO4 có tác dụng với Cr(CO)3 không? HgWO4 có tác dụng với HCOONa không? HgWO4 có tác dụng với [Cu(NH3)4](OH)2 không? HgWO4 có tác dụng với [Cu(NH3)4]Cl2 không? HgWO4 có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4 không? HgWO4 có tác dụng với SF6 không? HgWO4 có tác dụng với K4[Fe(CN)6] không? HgWO4 có tác dụng với Fe4[Fe(CN)6]3 không? HgWO4 có tác dụng với FeSiO3 không? HgWO4 có tác dụng với Fe(SO4)3 không? HgWO4 có tác dụng với CH3COOCH3 không? HgWO4 có tác dụng với KH không? HgWO4 có tác dụng với Mn3O4 không? HgWO4 có tác dụng với K3MnO4 không? HgWO4 có tác dụng với MgC2 không? HgWO4 có tác dụng với Li2C2 không? HgWO4 có tác dụng với K2SiO3 không? HgWO4 có tác dụng với HMnO4 không? HgWO4 có tác dụng với BeSO4 không? HgWO4 có tác dụng với Li2S không? HgWO4 có tác dụng với BeS không? HgWO4 có tác dụng với Na2ZnO2 không? HgWO4 có tác dụng với NaH2PO4 không? HgWO4 có tác dụng với Zn3(PO4)2 không? HgWO4 có tác dụng với HPO3 không? HgWO4 có tác dụng với MnBr2 không? HgWO4 có tác dụng với PtCl2 không? HgWO4 có tác dụng với MnCl2 không? HgWO4 có tác dụng với MnI2 không? HgWO4 có tác dụng với MgS không? HgWO4 có tác dụng với BaS không? HgWO4 có tác dụng với Bi2O3 không? HgWO4 có tác dụng với Bi không? HgWO4 có tác dụng với B4C không? HgWO4 có tác dụng với TiC không? HgWO4 có tác dụng với Ca(HSO3)2 không? HgWO4 có tác dụng với BaSO3 không? HgWO4 có tác dụng với Ba(ClO)2 không? HgWO4 có tác dụng với C6H5OCH3 không? HgWO4 có tác dụng với (C6H5NH3)2SO4 không? HgWO4 có tác dụng với (-CH2CHCl-)n không? HgWO4 có tác dụng với K2ZnO2 không? HgWO4 có tác dụng với KSH không? HgWO4 có tác dụng với Li3N không? HgWO4 có tác dụng với Mg3N2 không? HgWO4 có tác dụng với Mg2Si không? HgWO4 có tác dụng với MnSiO3 không? HgWO4 có tác dụng với RbOH không? HgWO4 có tác dụng với Na2PbO2 không? HgWO4 có tác dụng với Rb2S không? HgWO4 có tác dụng với [Zn(NH3)4](OH)2 không? HgWO4 có tác dụng với [Zn(NH3)4]Cl2 không? HgWO4 có tác dụng với Zn(NH3)4SO4 không? HgWO4 có tác dụng với CsSH không? HgWO4 có tác dụng với P2O3 không? HgWO4 có tác dụng với P2S5 không? HgWO4 có tác dụng với Fe2O3.nH2O không? HgWO4 có tác dụng với RbSH không? HgWO4 có tác dụng với LiSH không? HgWO4 có tác dụng với NaSH không? HgWO4 có tác dụng với C6H4CH3OH không? HgWO4 có tác dụng với C6H5COCH3 không? HgWO4 có tác dụng với C6H5CHOHCH3 không? HgWO4 có tác dụng với XeF6 không? HgWO4 có tác dụng với XeOF4 không? HgWO4 có tác dụng với XeF4 không? HgWO4 có tác dụng với XeO3 không? HgWO4 có tác dụng với SF4 không? HgWO4 có tác dụng với H2S2O4 không? HgWO4 có tác dụng với K3As không? HgWO4 có tác dụng với H3As không? HgWO4 có tác dụng với H3Sb không? HgWO4 có tác dụng với K3Sb không? HgWO4 có tác dụng với Si(OH)4 không? HgWO4 có tác dụng với (COONa)2 không? HgWO4 có tác dụng với (COOH)2 không? HgWO4 có tác dụng với NH4ClO4 không? HgWO4 có tác dụng với Na3Sb không? HgWO4 có tác dụng với ZnS2O4 không? HgWO4 có tác dụng với NH4Br không? HgWO4 có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? HgWO4 có tác dụng với BaC2 không? HgWO4 có tác dụng với C6H5CHCH2 không? HgWO4 có tác dụng với Na3As không? HgWO4 có tác dụng với SiCl4 không? HgWO4 có tác dụng với Xe không? HgWO4 có tác dụng với (NHCH2CO)n không? HgWO4 có tác dụng với FeSiO2 không? HgWO4 có tác dụng với RCH2OH không? HgWO4 có tác dụng với RCOONa không? HgWO4 có tác dụng với CuCO3.Cu(OH)2 không? HgWO4 có tác dụng với K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O không? HgWO4 có tác dụng với Ca(ClO)2 không? HgWO4 có tác dụng với C2H5Br không? HgWO4 có tác dụng với NaClO3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có HgWO4 (Thủy ngân(II) tungstat) là chất tham gia

Mercury(II) tungstate

Xem tất cả phương trình sử dụng HgWO4

Phương trình có HgWO4 (Thủy ngân(II) tungstat) là chất sản phẩm

Mercury(II) tungstate

Xem tất cả phương trình tạo ra HgWO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 09:31:52am