Chất Hóa Học - Hg2SeO4 - Thủy ngân(I) Selenat

Mercury(I) Selenate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Hg2SeO4

công thức rút gọn Hg2O4Se


Thủy ngân(I) Selenat

Mercury(I) Selenate

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 544.1376

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Hg2SeO4

Đánh giá

Hg2SeO4 - Thủy ngân(I) Selenat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Hg2SeO4-Thuy+ngan(I)+Selenat-2336
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 14. Bài Thực Hành 3

Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. Nhận biết dấu hiệu có phản ứng hoá học xảy ra.

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

Trong bài học này các bạn sẽ tìm hiểu về định luật bảo toàn khối lượng

Bài 16. Phương trình hóa học

Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học.

Bài 17. Bài luyện tập 3

Nắm chắc việc áp dụng định tuật và cách lập phương trình hoá học.

CHƯƠNG 3 MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Mol, khối lượng mol, thể tích mol là gì ? Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất như thế nào ? Trong Hoá học lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử và khối lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một phản ứng hoá học. Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm dành cho các hạt vi mô, đó là MOL (đọc là "mon").

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Hg2SeO4 (Thủy ngân(I) Selenat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Hg2SeO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Hg2SeO4 có tác dụng với (VO)SO4 không? Hg2SeO4 có tác dụng với (NH4)4P2O7 không? Hg2SeO4 có tác dụng với Cs[AuCl4] không? Hg2SeO4 có tác dụng với Au2O3 không? Hg2SeO4 có tác dụng với Au(NH2)2Cl không? Hg2SeO4 có tác dụng với NH2OH.H2O không? Hg2SeO4 có tác dụng với (NH3OH)3PO4 không? Hg2SeO4 có tác dụng với NH4C không? Hg2SeO4 có tác dụng với NaC không? Hg2SeO4 có tác dụng với Na3AsS4 không? Hg2SeO4 có tác dụng với Na2TeO4 không? Hg2SeO4 có tác dụng với SeCl2 không? Hg2SeO4 có tác dụng với H2SeCl6 không? Hg2SeO4 có tác dụng với TeCl4 không? Hg2SeO4 có tác dụng với TlNO3 không? Hg2SeO4 có tác dụng với Rh2S3 không? Hg2SeO4 có tác dụng với [Rh(NH3)6]Cl3 không? Hg2SeO4 có tác dụng với H3RhCl6 không? Hg2SeO4 có tác dụng với C2H5NH3Cl không? Hg2SeO4 có tác dụng với (NH4)2PtCl4 không? Hg2SeO4 có tác dụng với AsCl4 không? Hg2SeO4 có tác dụng với Ni(NO2)2 không? Hg2SeO4 có tác dụng với [PCl4][PF6] không? Hg2SeO4 có tác dụng với [AsCl4][AsF6] không? Hg2SeO4 có tác dụng với [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 không? Hg2SeO4 có tác dụng với NO2ClO không? Hg2SeO4 có tác dụng với ZrCl2O không? Hg2SeO4 có tác dụng với SnCl2O không? Hg2SeO4 có tác dụng với (NO)2S2O7 không? Hg2SeO4 có tác dụng với HfCl2O không? Hg2SeO4 có tác dụng với RbNO2 không? Hg2SeO4 có tác dụng với RbNO3.HNO3 không? Hg2SeO4 có tác dụng với Tl2O không? Hg2SeO4 có tác dụng với TlCl không? Hg2SeO4 có tác dụng với [Tl(H2O)] không? Hg2SeO4 có tác dụng với Tl2S không? Hg2SeO4 có tác dụng với Tl2CrO4 không? Hg2SeO4 có tác dụng với Tl2[Zn(OH)4] không? Hg2SeO4 có tác dụng với Tl3PO4 không? Hg2SeO4 có tác dụng với NaH2PO2 không? Hg2SeO4 có tác dụng với H2PO2 không? Hg2SeO4 có tác dụng với S2O6 không? Hg2SeO4 có tác dụng với Ag2SO3 không? Hg2SeO4 có tác dụng với LiHSO4 không? Hg2SeO4 có tác dụng với Li2HPO4 không? Hg2SeO4 có tác dụng với Li3PO4.12H2O không? Hg2SeO4 có tác dụng với K5P3O10 không? Hg2SeO4 có tác dụng với K4P2O7 không? Hg2SeO4 có tác dụng với K2HPO4.3H2O không? Hg2SeO4 có tác dụng với LiH2PO4 không? Hg2SeO4 có tác dụng với NiSO4.7H2O không? Hg2SeO4 có tác dụng với Sc không? Hg2SeO4 có tác dụng với ScCl2OH không? Hg2SeO4 có tác dụng với ScF3 không? Hg2SeO4 có tác dụng với Sc(OH)3 không? Hg2SeO4 có tác dụng với Sc2O3 không? Hg2SeO4 có tác dụng với ZrCl2 không? Hg2SeO4 có tác dụng với ScCl3.xH2O không? Hg2SeO4 có tác dụng với ZrCl không? Hg2SeO4 có tác dụng với [Zr3Cl3(OH)6]Cl3 không? Hg2SeO4 có tác dụng với Zr không? Hg2SeO4 có tác dụng với ZrO2 không? Hg2SeO4 có tác dụng với ZrCl3 không? Hg2SeO4 có tác dụng với HfCl3 không? Hg2SeO4 có tác dụng với [Hf3Cl3(OH)6]Cl3 không? Hg2SeO4 có tác dụng với K2Pt(OH)6 không? Hg2SeO4 có tác dụng với K2Pt(CN)6 không? Hg2SeO4 có tác dụng với PtS2 không? Hg2SeO4 có tác dụng với Pt(NH3)2Cl4 không? Hg2SeO4 có tác dụng với K2Pt(SCN)6 không? Hg2SeO4 có tác dụng với ThCl2O không? Hg2SeO4 có tác dụng với [Th(H2O)] không? Hg2SeO4 có tác dụng với H2PtCl6.6H2O không? Hg2SeO4 có tác dụng với [PtCl4] không? Hg2SeO4 có tác dụng với Th không? Hg2SeO4 có tác dụng với Th(OH)4 không? Hg2SeO4 có tác dụng với ThCl4.8H2O không? Hg2SeO4 có tác dụng với ThO2 không? Hg2SeO4 có tác dụng với [SO3] không? Hg2SeO4 có tác dụng với BaI2 không? Hg2SeO4 có tác dụng với Na2SeO4.10H2O không? Hg2SeO4 có tác dụng với (NH4)2SO3.H2O không? Hg2SeO4 có tác dụng với Na5P3O10 không? Hg2SeO4 có tác dụng với TeO không? Hg2SeO4 có tác dụng với Na4P2O7.10H2O không? Hg2SeO4 có tác dụng với Na2Se2O5 không? Hg2SeO4 có tác dụng với Na2SeO3.5H2O không? Hg2SeO4 có tác dụng với H3[Fe(CN)6] không? Hg2SeO4 có tác dụng với Ag3[Fe(CN)6] không? Hg2SeO4 có tác dụng với NaIO4 không? Hg2SeO4 có tác dụng với NaIO3.H2O không? Hg2SeO4 có tác dụng với GeS không? Hg2SeO4 có tác dụng với HS không? Hg2SeO4 có tác dụng với Ba(OH)2.8H2O không? Hg2SeO4 có tác dụng với KFe[Fe(CN)6] không? Hg2SeO4 có tác dụng với K2[Fe(H2O)(CN)5] không? Hg2SeO4 có tác dụng với Fe[Fe(CN)6] không? Hg2SeO4 có tác dụng với Cu3[Fe(CN)6]2 không? Hg2SeO4 có tác dụng với K[Al(OH)4] không? Hg2SeO4 có tác dụng với Ba(HS)2.4H2O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Hg2SeO4 (Thủy ngân(I) Selenat) là chất tham gia

Mercury(I) Selenate

Xem tất cả phương trình sử dụng Hg2SeO4

Phương trình có Hg2SeO4 (Thủy ngân(I) Selenat) là chất sản phẩm

Mercury(I) Selenate

3Hg + 4H2SeO4 → 4H2O + 2SeO2 + Hg2SeO4 + HgSeO4 Xem tất cả phương trình tạo ra Hg2SeO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 09:21:07am