Chất Hóa Học - Hg2Br2 - Thủy ngân(I) bromua

Mercurous bromide[Br2Hg2]; Mercury(I) bromide[Br2Hg2]; Dimercury(I) dibromide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Hg2Br2

công thức rút gọn Br2Hg2


Thủy ngân(I) bromua

Mercurous bromide[Br2Hg2]; Mercury(I) bromide[Br2Hg2]; Dimercury(I) dibromide

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 560.9880

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Thủy ngân(I) bromua có các ứng dụng trong các thiết bị quang học.

Advertisement

Đánh giá

Hg2Br2 - Thủy ngân(I) bromua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Hg2Br2-Thuy+ngan(I)+bromua-1066
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Chúng ta hãy tìm hiểu về sự chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khi nào đó, một câu hỏi được đặt ra là chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí đã biết là bao nhiều, hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Nếu biết công thức hoá học của một chất, em có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, nếu biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất, em có thể xác định được công thức hoá học của nó.

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Bài 23. Bài luyện tập 4

Củng cố các khái niệm : mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối của chất khí. Củng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất lượng chất, thể tích khí. Vận dụng kiến thức giải bài tập và hiện tượng thực tế.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Hg2Br2 (Thủy ngân(I) bromua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Hg2Br2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Hg2Br2 có tác dụng với HBO2 không? Hg2Br2 có tác dụng với CH3CHOHCH3 không? Hg2Br2 có tác dụng với NOCl không? Hg2Br2 có tác dụng với PCl5 không? Hg2Br2 có tác dụng với Cr(CO)3 không? Hg2Br2 có tác dụng với HCOONa không? Hg2Br2 có tác dụng với [Cu(NH3)4](OH)2 không? Hg2Br2 có tác dụng với [Cu(NH3)4]Cl2 không? Hg2Br2 có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4 không? Hg2Br2 có tác dụng với SF6 không? Hg2Br2 có tác dụng với K4[Fe(CN)6] không? Hg2Br2 có tác dụng với Fe4[Fe(CN)6]3 không? Hg2Br2 có tác dụng với FeSiO3 không? Hg2Br2 có tác dụng với Fe(SO4)3 không? Hg2Br2 có tác dụng với CH3COOCH3 không? Hg2Br2 có tác dụng với KH không? Hg2Br2 có tác dụng với Mn3O4 không? Hg2Br2 có tác dụng với K3MnO4 không? Hg2Br2 có tác dụng với MgC2 không? Hg2Br2 có tác dụng với Li2C2 không? Hg2Br2 có tác dụng với K2SiO3 không? Hg2Br2 có tác dụng với HMnO4 không? Hg2Br2 có tác dụng với BeSO4 không? Hg2Br2 có tác dụng với Li2S không? Hg2Br2 có tác dụng với BeS không? Hg2Br2 có tác dụng với Na2ZnO2 không? Hg2Br2 có tác dụng với NaH2PO4 không? Hg2Br2 có tác dụng với Zn3(PO4)2 không? Hg2Br2 có tác dụng với HPO3 không? Hg2Br2 có tác dụng với MnBr2 không? Hg2Br2 có tác dụng với PtCl2 không? Hg2Br2 có tác dụng với MnCl2 không? Hg2Br2 có tác dụng với MnI2 không? Hg2Br2 có tác dụng với MgS không? Hg2Br2 có tác dụng với BaS không? Hg2Br2 có tác dụng với Bi2O3 không? Hg2Br2 có tác dụng với Bi không? Hg2Br2 có tác dụng với B4C không? Hg2Br2 có tác dụng với TiC không? Hg2Br2 có tác dụng với Ca(HSO3)2 không? Hg2Br2 có tác dụng với BaSO3 không? Hg2Br2 có tác dụng với Ba(ClO)2 không? Hg2Br2 có tác dụng với C6H5OCH3 không? Hg2Br2 có tác dụng với (C6H5NH3)2SO4 không? Hg2Br2 có tác dụng với (-CH2CHCl-)n không? Hg2Br2 có tác dụng với K2ZnO2 không? Hg2Br2 có tác dụng với KSH không? Hg2Br2 có tác dụng với Li3N không? Hg2Br2 có tác dụng với Mg3N2 không? Hg2Br2 có tác dụng với Mg2Si không? Hg2Br2 có tác dụng với MnSiO3 không? Hg2Br2 có tác dụng với RbOH không? Hg2Br2 có tác dụng với Na2PbO2 không? Hg2Br2 có tác dụng với Rb2S không? Hg2Br2 có tác dụng với [Zn(NH3)4](OH)2 không? Hg2Br2 có tác dụng với [Zn(NH3)4]Cl2 không? Hg2Br2 có tác dụng với Zn(NH3)4SO4 không? Hg2Br2 có tác dụng với CsSH không? Hg2Br2 có tác dụng với P2O3 không? Hg2Br2 có tác dụng với P2S5 không? Hg2Br2 có tác dụng với Fe2O3.nH2O không? Hg2Br2 có tác dụng với RbSH không? Hg2Br2 có tác dụng với LiSH không? Hg2Br2 có tác dụng với NaSH không? Hg2Br2 có tác dụng với C6H4CH3OH không? Hg2Br2 có tác dụng với C6H5COCH3 không? Hg2Br2 có tác dụng với C6H5CHOHCH3 không? Hg2Br2 có tác dụng với XeF6 không? Hg2Br2 có tác dụng với XeOF4 không? Hg2Br2 có tác dụng với XeF4 không? Hg2Br2 có tác dụng với XeO3 không? Hg2Br2 có tác dụng với SF4 không? Hg2Br2 có tác dụng với H2S2O4 không? Hg2Br2 có tác dụng với K3As không? Hg2Br2 có tác dụng với H3As không? Hg2Br2 có tác dụng với H3Sb không? Hg2Br2 có tác dụng với K3Sb không? Hg2Br2 có tác dụng với Si(OH)4 không? Hg2Br2 có tác dụng với (COONa)2 không? Hg2Br2 có tác dụng với (COOH)2 không? Hg2Br2 có tác dụng với NH4ClO4 không? Hg2Br2 có tác dụng với Na3Sb không? Hg2Br2 có tác dụng với ZnS2O4 không? Hg2Br2 có tác dụng với NH4Br không? Hg2Br2 có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? Hg2Br2 có tác dụng với BaC2 không? Hg2Br2 có tác dụng với C6H5CHCH2 không? Hg2Br2 có tác dụng với Na3As không? Hg2Br2 có tác dụng với SiCl4 không? Hg2Br2 có tác dụng với Xe không? Hg2Br2 có tác dụng với (NHCH2CO)n không? Hg2Br2 có tác dụng với FeSiO2 không? Hg2Br2 có tác dụng với RCH2OH không? Hg2Br2 có tác dụng với RCOONa không? Hg2Br2 có tác dụng với CuCO3.Cu(OH)2 không? Hg2Br2 có tác dụng với K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O không? Hg2Br2 có tác dụng với Ca(ClO)2 không? Hg2Br2 có tác dụng với C2H5Br không? Hg2Br2 có tác dụng với NaClO3 không? Hg2Br2 có tác dụng với NaClO2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Hg2Br2 (Thủy ngân(I) bromua) là chất tham gia

Mercurous bromide[Br2Hg2]; Mercury(I) bromide[Br2Hg2]; Dimercury(I) dibromide

Xem tất cả phương trình sử dụng Hg2Br2

Phương trình có Hg2Br2 (Thủy ngân(I) bromua) là chất sản phẩm

Mercurous bromide[Br2Hg2]; Mercury(I) bromide[Br2Hg2]; Dimercury(I) dibromide

Hg + HgBr2 → Hg2Br2 Xem tất cả phương trình tạo ra Hg2Br2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 09:30:45am