Chất Hóa Học - HICl2 - Hidro monoiodua điclorua

Hydrogen Iodide dichloride

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

HICl2

công thức rút gọn Cl2HI


Hidro monoiodua điclorua

Hydrogen Iodide dichloride

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 198.8184

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất HICl2

Đánh giá

HICl2 - Hidro monoiodua điclorua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-HICl2-Hidro+monoiodua+diclorua-2343
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Nếu biết công thức hoá học của một chất, em có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, nếu biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất, em có thể xác định được công thức hoá học của nó.

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Bài 23. Bài luyện tập 4

Củng cố các khái niệm : mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối của chất khí. Củng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất lượng chất, thể tích khí. Vận dụng kiến thức giải bài tập và hiện tượng thực tế.

CHƯƠNG 4 OXI – KHÔNG KHÍ

Ở các lớp dưới, các biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi? Các bạn có nhận xét gì về màu sắc, mùi vị và tính tan trong nước của khí oxi? Oxi có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trên trong bài giảng Tính chất của oxi ngày hôm nay nhé.

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Tìm hiểu sự oxi hóa là gì và ứng dụng trong đời sống.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học HICl2 (Hidro monoiodua điclorua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu HICl2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

HICl2 có tác dụng với NH4C không? HICl2 có tác dụng với NaC không? HICl2 có tác dụng với Na3AsS4 không? HICl2 có tác dụng với Na2TeO4 không? HICl2 có tác dụng với SeCl2 không? HICl2 có tác dụng với H2SeCl6 không? HICl2 có tác dụng với TeCl4 không? HICl2 có tác dụng với TlNO3 không? HICl2 có tác dụng với Rh2S3 không? HICl2 có tác dụng với [Rh(NH3)6]Cl3 không? HICl2 có tác dụng với H3RhCl6 không? HICl2 có tác dụng với C2H5NH3Cl không? HICl2 có tác dụng với (NH4)2PtCl4 không? HICl2 có tác dụng với AsCl4 không? HICl2 có tác dụng với Ni(NO2)2 không? HICl2 có tác dụng với [PCl4][PF6] không? HICl2 có tác dụng với [AsCl4][AsF6] không? HICl2 có tác dụng với [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 không? HICl2 có tác dụng với NO2ClO không? HICl2 có tác dụng với ZrCl2O không? HICl2 có tác dụng với SnCl2O không? HICl2 có tác dụng với (NO)2S2O7 không? HICl2 có tác dụng với HfCl2O không? HICl2 có tác dụng với RbNO2 không? HICl2 có tác dụng với RbNO3.HNO3 không? HICl2 có tác dụng với Tl2O không? HICl2 có tác dụng với TlCl không? HICl2 có tác dụng với [Tl(H2O)] không? HICl2 có tác dụng với Tl2S không? HICl2 có tác dụng với Tl2CrO4 không? HICl2 có tác dụng với Tl2[Zn(OH)4] không? HICl2 có tác dụng với Tl3PO4 không? HICl2 có tác dụng với NaH2PO2 không? HICl2 có tác dụng với H2PO2 không? HICl2 có tác dụng với S2O6 không? HICl2 có tác dụng với Ag2SO3 không? HICl2 có tác dụng với LiHSO4 không? HICl2 có tác dụng với Li2HPO4 không? HICl2 có tác dụng với Li3PO4.12H2O không? HICl2 có tác dụng với K5P3O10 không? HICl2 có tác dụng với K4P2O7 không? HICl2 có tác dụng với K2HPO4.3H2O không? HICl2 có tác dụng với LiH2PO4 không? HICl2 có tác dụng với NiSO4.7H2O không? HICl2 có tác dụng với Sc không? HICl2 có tác dụng với ScCl2OH không? HICl2 có tác dụng với ScF3 không? HICl2 có tác dụng với Sc(OH)3 không? HICl2 có tác dụng với Sc2O3 không? HICl2 có tác dụng với ZrCl2 không? HICl2 có tác dụng với ScCl3.xH2O không? HICl2 có tác dụng với ZrCl không? HICl2 có tác dụng với [Zr3Cl3(OH)6]Cl3 không? HICl2 có tác dụng với Zr không? HICl2 có tác dụng với ZrO2 không? HICl2 có tác dụng với ZrCl3 không? HICl2 có tác dụng với HfCl3 không? HICl2 có tác dụng với [Hf3Cl3(OH)6]Cl3 không? HICl2 có tác dụng với K2Pt(OH)6 không? HICl2 có tác dụng với K2Pt(CN)6 không? HICl2 có tác dụng với PtS2 không? HICl2 có tác dụng với Pt(NH3)2Cl4 không? HICl2 có tác dụng với K2Pt(SCN)6 không? HICl2 có tác dụng với ThCl2O không? HICl2 có tác dụng với [Th(H2O)] không? HICl2 có tác dụng với H2PtCl6.6H2O không? HICl2 có tác dụng với [PtCl4] không? HICl2 có tác dụng với Th không? HICl2 có tác dụng với Th(OH)4 không? HICl2 có tác dụng với ThCl4.8H2O không? HICl2 có tác dụng với ThO2 không? HICl2 có tác dụng với [SO3] không? HICl2 có tác dụng với BaI2 không? HICl2 có tác dụng với Na2SeO4.10H2O không? HICl2 có tác dụng với (NH4)2SO3.H2O không? HICl2 có tác dụng với Na5P3O10 không? HICl2 có tác dụng với TeO không? HICl2 có tác dụng với Na4P2O7.10H2O không? HICl2 có tác dụng với Na2Se2O5 không? HICl2 có tác dụng với Na2SeO3.5H2O không? HICl2 có tác dụng với H3[Fe(CN)6] không? HICl2 có tác dụng với Ag3[Fe(CN)6] không? HICl2 có tác dụng với NaIO4 không? HICl2 có tác dụng với NaIO3.H2O không? HICl2 có tác dụng với GeS không? HICl2 có tác dụng với HS không? HICl2 có tác dụng với Ba(OH)2.8H2O không? HICl2 có tác dụng với KFe[Fe(CN)6] không? HICl2 có tác dụng với K2[Fe(H2O)(CN)5] không? HICl2 có tác dụng với Fe[Fe(CN)6] không? HICl2 có tác dụng với Cu3[Fe(CN)6]2 không? HICl2 có tác dụng với K[Al(OH)4] không? HICl2 có tác dụng với Ba(HS)2.4H2O không? HICl2 có tác dụng với AgSbS2 không? HICl2 có tác dụng với Sb2S5 không? HICl2 có tác dụng với Na2S2O5.7H2O không? HICl2 có tác dụng với Na3SbS3.9H2O không? HICl2 có tác dụng với Na3SbS4 không? HICl2 có tác dụng với Na3SbS4.9 H2O không? HICl2 có tác dụng với Na2H2P2O7.6H2O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có HICl2 (Hidro monoiodua điclorua) là chất tham gia

Hydrogen Iodide dichloride

Xem tất cả phương trình sử dụng HICl2

Phương trình có HICl2 (Hidro monoiodua điclorua) là chất sản phẩm

Hydrogen Iodide dichloride

3H2O + I2Cl6 → 4HCl + HIO3 + HICl2 HCl + ICl → HICl2 Xem tất cả phương trình tạo ra HICl2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 10:37:36am