Advertisement

Chất Hóa Học - HCo(CO)4 - Coban tetracacbonyl hidrua

Cobalt hydrocarbonyl tetracarbonylhydridocobalt, Tetracarbonylhydrocobalt

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

HCo(CO)4

công thức rút gọn C4HCoO4


Coban tetracacbonyl hidrua

Cobalt hydrocarbonyl tetracarbonylhydridocobalt, Tetracarbonylhydrocobalt

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 171.9815

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất HCo(CO)4

Đánh giá

HCo(CO)4 - Coban tetracacbonyl hidrua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-HCo(CO)4-Coban+tetracacbonyl+hidrua-2085
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

Gang, thép và sắt được sản xuất như thế nào ? Chúng ta cùng xem qua bài học hôm nay nhé

Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Hàng năm thế giới mất đi 15% lượng gang , thép luyện được do bị ăn mòn. Vậy thế nào là sự ăn mòn kim loại và có biện pháp nào để bảo vệ không?

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

Nội dung bài Luyện tập kim loại ôn tập lại phần Dãy hoạt động hoá học của kim loại; Tính chất hoá học của kim loại nói chung; Tính chất giống và khác nhau giữa kim loại nhôm ,sắt (trong các chất nhôm chỉ có hoá trị III, sắt có hoá trị II, III. Nhôm phản ứng với dd kiềm tạo thành muối và giải phóng khí Hidro); Thành phần tính chất và sản xuất gang, thép; Sản xuất nhôm bằng cách điện phân hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxít và criolít.

Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Chúng ta đã học 2 nguyên tố kim loại tương đối điển hình và rất quan trọng trong đời sống, trong sảnxuất đó là nhôm và sắt. Hôm nay bằng thực nghiệm, chúng ta sẽ kiểm chứng một số tính chất quantrọng của 2 nguyên tố này. Từ đó khắc sâu thêm kiến thức về tính chất hóa học của Nhôm và Sắt; Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên; Quan sát, mô tả,giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

Bài 24. Ôn tập học kì 1

Bài Ôn tập học kì 1 ôn lại các kiến thức về tính chất của các loại hợp chất vô cơ và kim loại. Vận dụng để giải một số bài tập.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học HCo(CO)4 (Coban tetracacbonyl hidrua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu HCo(CO)4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

HCo(CO)4 có tác dụng với Co(BO2)2 không? HCo(CO)4 có tác dụng với B2H6 không? HCo(CO)4 có tác dụng với Na3AsO3 không? HCo(CO)4 có tác dụng với Na3AsS3 không? HCo(CO)4 có tác dụng với (NH4)3AsO3 không? HCo(CO)4 có tác dụng với H2PbCl4 không? HCo(CO)4 có tác dụng với Ba(O3)2 không? HCo(CO)4 có tác dụng với BaS2O6 không? HCo(CO)4 có tác dụng với BaO2.8H2O không? HCo(CO)4 có tác dụng với Na2O2.8H2O không? HCo(CO)4 có tác dụng với (NH4)2S2O7 không? HCo(CO)4 có tác dụng với BaO4 không? HCo(CO)4 có tác dụng với NH4HF2 không? HCo(CO)4 có tác dụng với NH4HSO3 không? HCo(CO)4 có tác dụng với SOCl2 không? HCo(CO)4 có tác dụng với SBr2O không? HCo(CO)4 có tác dụng với PCl3O không? HCo(CO)4 có tác dụng với Ag3N không? HCo(CO)4 có tác dụng với NaAsO2 không? HCo(CO)4 có tác dụng với Na3AsO4 không? HCo(CO)4 có tác dụng với SnCl2.2H2O không? HCo(CO)4 có tác dụng với H2Sn không? HCo(CO)4 có tác dụng với KHSO5 không? HCo(CO)4 có tác dụng với PbCrO4 không? HCo(CO)4 có tác dụng với KOCN không? HCo(CO)4 có tác dụng với SnCl4.5H2O không? HCo(CO)4 có tác dụng với SnF4 không? HCo(CO)4 có tác dụng với Sn(SO4)2 không? HCo(CO)4 có tác dụng với [Li(H2O)4)]OH không? HCo(CO)4 có tác dụng với LiOH.H2O không? HCo(CO)4 có tác dụng với NiCl2.6H2O không? HCo(CO)4 có tác dụng với H2S2O8 không? HCo(CO)4 có tác dụng với NaNCS không? HCo(CO)4 có tác dụng với NaBF4 không? HCo(CO)4 có tác dụng với C3H5(COOH)3 không? HCo(CO)4 có tác dụng với C4H5Ag không? HCo(CO)4 có tác dụng với Na2BeF4 không? HCo(CO)4 có tác dụng với NaF.nHF không? HCo(CO)4 có tác dụng với S4N4 không? HCo(CO)4 có tác dụng với KC8 không? HCo(CO)4 có tác dụng với Ni(CN)2 không? HCo(CO)4 có tác dụng với K3[Ni(CN)5] không? HCo(CO)4 có tác dụng với BiF5 không? HCo(CO)4 có tác dụng với S8 không? HCo(CO)4 có tác dụng với H4V2O7 không? HCo(CO)4 có tác dụng với VCl3O không? HCo(CO)4 có tác dụng với VO2Cl không? HCo(CO)4 có tác dụng với VO2 không? HCo(CO)4 có tác dụng với V2O3 không? HCo(CO)4 có tác dụng với SnS không? HCo(CO)4 có tác dụng với V không? HCo(CO)4 có tác dụng với NH4VO3 không? HCo(CO)4 có tác dụng với NaVO3 không? HCo(CO)4 có tác dụng với VO2NO3 không? HCo(CO)4 có tác dụng với Al(BH4)3 không? HCo(CO)4 có tác dụng với [BH4] không? HCo(CO)4 có tác dụng với Na2Hg không? HCo(CO)4 có tác dụng với NaB3H8 không? HCo(CO)4 có tác dụng với SrO không? HCo(CO)4 có tác dụng với Sr(HCO3)2 không? HCo(CO)4 có tác dụng với SrSO4 không? HCo(CO)4 có tác dụng với SrS không? HCo(CO)4 có tác dụng với Sr(OH)2 không? HCo(CO)4 có tác dụng với SrCl2 không? HCo(CO)4 có tác dụng với Sr(NO3)2 không? HCo(CO)4 có tác dụng với (NH4)2SiF6 không? HCo(CO)4 có tác dụng với Sb2O4 không? HCo(CO)4 có tác dụng với SbH3 không? HCo(CO)4 có tác dụng với Na[Sb(OH)4] không? HCo(CO)4 có tác dụng với Sb2O5.nH2O không? HCo(CO)4 có tác dụng với Sb2O5.5H2O không? HCo(CO)4 có tác dụng với NaSbO3 không? HCo(CO)4 có tác dụng với Na[Sb(OH)6] không? HCo(CO)4 có tác dụng với SbOF3 không? HCo(CO)4 có tác dụng với SbOF không? HCo(CO)4 có tác dụng với HSbF6 không? HCo(CO)4 có tác dụng với AsCl3 không? HCo(CO)4 có tác dụng với As(OH)3 không? HCo(CO)4 có tác dụng với K3[Fe(CN)6] không? HCo(CO)4 có tác dụng với Fe3O4 không? HCo(CO)4 có tác dụng với HBF4 không? HCo(CO)4 có tác dụng với B4H10 không? HCo(CO)4 có tác dụng với SbOCl không? HCo(CO)4 có tác dụng với LiBH4 không? HCo(CO)4 có tác dụng với Na2S2O4.2H2O không? HCo(CO)4 có tác dụng với AuCl không? HCo(CO)4 có tác dụng với AuCl3.2H2O không? HCo(CO)4 có tác dụng với HAuCl4.4H2O không? HCo(CO)4 có tác dụng với Au2S3 không? HCo(CO)4 có tác dụng với HBrO4 không? HCo(CO)4 có tác dụng với BrF5 không? HCo(CO)4 có tác dụng với NH4BrO3 không? HCo(CO)4 có tác dụng với CaHPO4.2H2O không? HCo(CO)4 có tác dụng với Ca2P2O7 không? HCo(CO)4 có tác dụng với NbCl5 không? HCo(CO)4 có tác dụng với [PCl4][NbCl4] không? HCo(CO)4 có tác dụng với [PCl4][NbCl6] không? HCo(CO)4 có tác dụng với Na2[Cr(CO)5] không? HCo(CO)4 có tác dụng với Cu2[Fe(CN)6] không? HCo(CO)4 có tác dụng với H4[Fe(CN)6] không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có HCo(CO)4 (Coban tetracacbonyl hidrua) là chất tham gia

Cobalt hydrocarbonyl tetracarbonylhydridocobalt, Tetracarbonylhydrocobalt

Xem tất cả phương trình sử dụng HCo(CO)4

Phương trình có HCo(CO)4 (Coban tetracacbonyl hidrua) là chất sản phẩm

Cobalt hydrocarbonyl tetracarbonylhydridocobalt, Tetracarbonylhydrocobalt

H2 + Co2(CO)8 → 2HCo(CO)4 Xem tất cả phương trình tạo ra HCo(CO)4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 06:37:34pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(