Advertisement

Chất Hóa Học - FeSi2 - Iron disilicon

Iron silicide(FeSi2); Iron disilicide; Iron disilicon

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

FeSi2


Iron disilicon

Iron silicide(FeSi2); Iron disilicide; Iron disilicon

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 112.0160

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất FeSi2

Đánh giá

FeSi2 - Iron disilicon - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-FeSi2-Iron+disilicon-2583
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 36. Nước

Nước có thành phần và tính chất như thế nào ? Nước Có vai trò gì trong đời sống và sản xuất ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 37. Axit – Bazơ – Muối

Chúng ta đã làm quen với một loại hợp chất có tên là oxit. Trong các hợp chất vô cơ còn có các loại hợp chất khác : Axit, bazơ, muối. Chúng là những chất như thế nào ? Có công thức hoá học và tên gọi ra sao ? Được phân loại như thế nào ?

Bài 39. Bài thực hành 6

Làm các thí nghiệm bên dưới

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học FeSi2 (Iron disilicon)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu FeSi2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

FeSi2 có tác dụng với S2F10 không? FeSi2 có tác dụng với SClF5.17H2O không? FeSi2 có tác dụng với HSbCl4 không? FeSi2 có tác dụng với RbO3 không? FeSi2 có tác dụng với Cs2S2O7 không? FeSi2 có tác dụng với CrSi2 không? FeSi2 có tác dụng với Rb2S2O7 không? FeSi2 có tác dụng với RbHCO3 không? FeSi2 có tác dụng với Al2(SO4)3.18H2O không? FeSi2 có tác dụng với Cr(SO4)OH không? FeSi2 có tác dụng với Pr(OH)3 không? FeSi2 có tác dụng với PrCl3.7H2O không? FeSi2 có tác dụng với PrClO không? FeSi2 có tác dụng với LaCl(OH)2 không? FeSi2 có tác dụng với La không? FeSi2 có tác dụng với Pr2O3 không? FeSi2 có tác dụng với La(OH)3 không? FeSi2 có tác dụng với LaBr3 không? FeSi2 có tác dụng với LaI3 không? FeSi2 có tác dụng với PrPO4 không? FeSi2 có tác dụng với LaCl3.7H2O không? FeSi2 có tác dụng với LaCO3(OH) không? FeSi2 có tác dụng với LaClO không? FeSi2 có tác dụng với Yb2O3 không? FeSi2 có tác dụng với Yb không? FeSi2 có tác dụng với La2S3 không? FeSi2 có tác dụng với La2(SO4)3 không? FeSi2 có tác dụng với Sm2O3 không? FeSi2 có tác dụng với Sm không? FeSi2 có tác dụng với YbF3 không? FeSi2 có tác dụng với YbCl3 không? FeSi2 có tác dụng với YbBr3 không? FeSi2 có tác dụng với YbI3 không? FeSi2 có tác dụng với Yb2(SO4)3 không? FeSi2 có tác dụng với Yb(OH)3 không? FeSi2 có tác dụng với NaPF6.H2O không? FeSi2 có tác dụng với HPF6.6H2O không? FeSi2 có tác dụng với NaPO2F2 không? FeSi2 có tác dụng với GeCl2 không? FeSi2 có tác dụng với H2GeCl6 không? FeSi2 có tác dụng với Na2[Ge(OH)6] không? FeSi2 có tác dụng với Na2[GeS3] không? FeSi2 có tác dụng với H2[HfOF4] không? FeSi2 có tác dụng với HfO(OH)2 không? FeSi2 có tác dụng với HfO2.nH2O không? FeSi2 có tác dụng với Rb2CO3.1,5H2O không? FeSi2 có tác dụng với RbIF4 không? FeSi2 có tác dụng với RbSO2F không? FeSi2 có tác dụng với [IF6][AuF6] không? FeSi2 có tác dụng với UF4.2,5H2O không? FeSi2 có tác dụng với UF4.H2O không? FeSi2 có tác dụng với K[PtF6] không? FeSi2 có tác dụng với UO2Cl2 không? FeSi2 có tác dụng với O2PtF6 không? FeSi2 có tác dụng với PtF6 không? FeSi2 có tác dụng với KPtF6 không? FeSi2 có tác dụng với UO2(NO3)2 không? FeSi2 có tác dụng với Na2UO4 không? FeSi2 có tác dụng với UO2SO4 không? FeSi2 có tác dụng với (NH4)2U2O7 không? FeSi2 có tác dụng với Na2U2O7 không? FeSi2 có tác dụng với NaWO3 không? FeSi2 có tác dụng với WO3.H2O không? FeSi2 có tác dụng với WO3.2H2O không? FeSi2 có tác dụng với H3[PW12O40] không? FeSi2 có tác dụng với WC không? FeSi2 có tác dụng với Na4XeO6.nH2O không? FeSi2 có tác dụng với HIO4 không? FeSi2 có tác dụng với WCl6 không? FeSi2 có tác dụng với WF6 không? FeSi2 có tác dụng với H4I2O9 không? FeSi2 có tác dụng với NaH4IO6 không? FeSi2 có tác dụng với Ba3(H2IO6)2 không? FeSi2 có tác dụng với Na5IO6 không? FeSi2 có tác dụng với ReO2 không? FeSi2 có tác dụng với NH4ReO4 không? FeSi2 có tác dụng với H4Re2O9 không? FeSi2 có tác dụng với Re2O7 không? FeSi2 có tác dụng với ReO3 không? FeSi2 có tác dụng với Re2S7 không? FeSi2 có tác dụng với Re2(CO)10 không? FeSi2 có tác dụng với Na2ReO3 không? FeSi2 có tác dụng với Na2ReH9 không? FeSi2 có tác dụng với ReF6 không? FeSi2 có tác dụng với Re(CO)5Br không? FeSi2 có tác dụng với ReBr3 không? FeSi2 có tác dụng với ReCl5 không? FeSi2 có tác dụng với Co(C5H5)2 không? FeSi2 có tác dụng với Ni(C5H5)2 không? FeSi2 có tác dụng với Tl(C5H5)2 không? FeSi2 có tác dụng với TlCl2 không? FeSi2 có tác dụng với V(C5H5)2 không? FeSi2 có tác dụng với VCl3 không? FeSi2 có tác dụng với Cr(C5H5)2 không? FeSi2 có tác dụng với FeS2O3 không? FeSi2 có tác dụng với ReO3Cl không? FeSi2 có tác dụng với VCl2 không? FeSi2 có tác dụng với C5H5 không? FeSi2 có tác dụng với FeSO3.2,75H2O không? FeSi2 có tác dụng với FeS2O6 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có FeSi2 (Iron disilicon) là chất tham gia

Iron silicide(FeSi2); Iron disilicide; Iron disilicon

Xem tất cả phương trình sử dụng FeSi2

Phương trình có FeSi2 (Iron disilicon) là chất sản phẩm

Iron silicide(FeSi2); Iron disilicide; Iron disilicon

Fe + 2Si → FeSi2 Xem tất cả phương trình tạo ra FeSi2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 12:18:07am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(