Chất Hóa Học - CuSO4.5H2O - Đồng sunfat pentahidrat

Copper sulfate pentahydrate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CuSO4.5H2O

công thức rút gọn CuH10O9S


Đồng sunfat pentahidrat

Copper sulfate pentahydrate

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 249.6850

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CuSO4.5H2O

Đánh giá

CuSO4.5H2O - Đồng sunfat pentahidrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-CuSO4.5H2O-dong+sunfat+pentahidrat-2138
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Các bạn đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhau có thể bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hãy tìm hiểu độ tan của chất.

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai loại nồng độ dung dịch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. x

Bài 43. Pha chế dung dịch

Chúng ta đã biết cách tính nồng độ dung dịch. Nhưng làm thế nào để pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

CHƯƠNG 1 CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Chương 4"Oxi - Không khí" (lớp 8) đã sơ lược đề cập đến hai loại Oxit chính là oxit bazơ và 0xit axit, Chúng có những tính chất hoá học nào ?

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Canxi 0xit có những tính chất, ứng dụng gì và được sản xuất như thế nào ? Lưu huỳnh đioxit có những tính chất, ứng dụng gì ? Điều chẽ nó như thế nào ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học CuSO4.5H2O (Đồng sunfat pentahidrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu CuSO4.5H2O có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

CuSO4.5H2O có tác dụng với VO2NO3 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Al(BH4)3 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với [BH4] không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Na2Hg không? CuSO4.5H2O có tác dụng với NaB3H8 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với SrO không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Sr(HCO3)2 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với SrSO4 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với SrS không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Sr(OH)2 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với SrCl2 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Sr(NO3)2 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với (NH4)2SiF6 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Sb2O4 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với SbH3 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Na[Sb(OH)4] không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Sb2O5.nH2O không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Sb2O5.5H2O không? CuSO4.5H2O có tác dụng với NaSbO3 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Na[Sb(OH)6] không? CuSO4.5H2O có tác dụng với SbOF3 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với SbOF không? CuSO4.5H2O có tác dụng với HSbF6 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với AsCl3 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với As(OH)3 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với K3[Fe(CN)6] không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Fe3O4 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với HBF4 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với B4H10 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với SbOCl không? CuSO4.5H2O có tác dụng với LiBH4 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Na2S2O4.2H2O không? CuSO4.5H2O có tác dụng với AuCl không? CuSO4.5H2O có tác dụng với AuCl3.2H2O không? CuSO4.5H2O có tác dụng với HAuCl4.4H2O không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Au2S3 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với HBrO4 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với BrF5 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với NH4BrO3 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với CaHPO4.2H2O không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Ca2P2O7 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với NbCl5 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với [PCl4][NbCl4] không? CuSO4.5H2O có tác dụng với [PCl4][NbCl6] không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Na2[Cr(CO)5] không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Cu2[Fe(CN)6] không? CuSO4.5H2O có tác dụng với H4[Fe(CN)6] không? CuSO4.5H2O có tác dụng với [Cu(NH3)2]2SO4 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4.H2O không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Ag4[Fe(CN)6] không? CuSO4.5H2O có tác dụng với FeCuS2 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với H2SiO3 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với BeSO4.4H2O không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Li2SO4 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với [Li(H2O)4] không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Be2SO4(OH)2 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với NaPO3 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với NaH2PO4.2H2O không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Pt2Cl6 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với BiI3 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với BiBr3 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với BiOF không? CuSO4.5H2O có tác dụng với NaBiO3 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Ba(ClO3)2.H2O không? CuSO4.5H2O có tác dụng với [Ba(H2O)8] không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Bi2O4 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Ba(ClO4)2 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với MgBr2 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với RbOH.H2O không? CuSO4.5H2O có tác dụng với RbOH.2H2O không? CuSO4.5H2O có tác dụng với RbHO2 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với RbNH2 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với RbHS không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Rb2SO4 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Rb2S.4H2O không? CuSO4.5H2O có tác dụng với P4S10 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với [Zn(NH3)4]SO4 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với RbHSO4 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Rb2S2O3 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với [Rb(H2O)6] không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Na3PO2S2 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Na3POS3 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Ba3XeO6 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với S2F2 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với SOF4 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Zn3As2 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với AsI3 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Hg3As2 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Br3N.6NH3 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với NH4 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Pr6O11 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với PrO2 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với NaClO3.3H2O không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Pr không? CuSO4.5H2O có tác dụng với PrF3 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với PrI3 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với PrBr3 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Si2H6 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với Ca3SiO5 không? CuSO4.5H2O có tác dụng với H2Cr3O10 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có CuSO4.5H2O (Đồng sunfat pentahidrat) là chất tham gia

Copper sulfate pentahydrate

CuSO4.5H2O → 5H2O + CuSO4 Xem tất cả phương trình sử dụng CuSO4.5H2O

Phương trình có CuSO4.5H2O (Đồng sunfat pentahidrat) là chất sản phẩm

Copper sulfate pentahydrate

5H2O + CuSO4 → CuSO4.5H2O Xem tất cả phương trình tạo ra CuSO4.5H2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 07:56:26am