Chất Hóa Học - CaC2O4 - Canxi oxalat

Oxalic acid calcium; Oxalic acid calcium salt; Calcium oxalate; Calcium Oxalate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CaC2O4

công thức rút gọn C2CaO4


Canxi oxalat

Oxalic acid calcium; Oxalic acid calcium salt; Calcium oxalate; Calcium Oxalate

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 128.0970

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Được sử dụng trong gốm sứ tráng men, oxalat...Nó cũng được sử dụng làm thuốc thử trong phòng thí nghiệm.

Advertisement

Đánh giá

CaC2O4 - Canxi oxalat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-CaC2O4-Canxi+oxalat-429
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào ? Nhôm, sắt có những tính chất và ứng dụng gì ? Hợp kim là gì ? Sản xuất gang và thép như thế nào ? Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Bài học này chúng ta cùng nghiêm cứu tính chất hóa học của kim loại

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Mức độ hoạt động hoá học khác nhau của các kim loại được thể hiện như thế nào ? Có thể dự đoán được phản ứng của kim loại với chất khác hay không? Dãy hoạt động hóa học của kim loại sẽ giúp bạn trả lời|

Bài 18. Nhôm

Nhôm (bắt nguồn từ tiếng Pháp: aluminium, phiên âm tiếng Việt: a-luy-mi-nhôm) là tên của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Al và số nguyên tử bằng 13.Nhôm là nguyên tố phổ biến thứ 3 trong vỏ Trái Đất.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học CaC2O4 (Canxi oxalat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu CaC2O4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

CaC2O4 có tác dụng với CrO2Cl2 không? CaC2O4 có tác dụng với CrPO4 không? CaC2O4 có tác dụng với CrSb không? CaC2O4 có tác dụng với Cr2S3 không? CaC2O4 có tác dụng với Cr2Te3 không? CaC2O4 có tác dụng với Cr3As2 không? CaC2O4 có tác dụng với CsF không? CaC2O4 có tác dụng với CsClO4 không? CaC2O4 có tác dụng với CsClO3 không? CaC2O4 có tác dụng với CsCl không? CaC2O4 có tác dụng với CH3COOCs không? CaC2O4 có tác dụng với CsCN không? CaC2O4 có tác dụng với CsBrO3 không? CaC2O4 có tác dụng với CsBr không? CaC2O4 có tác dụng với CsBO2 không? CaC2O4 có tác dụng với Cr3Si2 không? CaC2O4 có tác dụng với Cr3Sb2 không? CaC2O4 có tác dụng với Cr3C2 không? CaC2O4 có tác dụng với CsI không? CaC2O4 có tác dụng với CsI3 không? CaC2O4 có tác dụng với CsNH2 không? CaC2O4 có tác dụng với CsNO3 không? CaC2O4 có tác dụng với CsN3 không? CaC2O4 có tác dụng với CsNbO3 không? CaC2O4 có tác dụng với CsOH không? CaC2O4 có tác dụng với CsO2 không? CaC2O4 có tác dụng với Cs2S không? CaC2O4 có tác dụng với CsSeO4 không? CaC2O4 có tác dụng với CsTaO3 không? CaC2O4 có tác dụng với Cs2CO3 không? CaC2O4 có tác dụng với Cs2C2O4 không? CaC2O4 có tác dụng với Cs2CrO4 không? CaC2O4 có tác dụng với Cs2Cr2O7 không? CaC2O4 có tác dụng với CsH2PO4 không? CaC2O4 có tác dụng với Cs2MoO4 không? CaC2O4 có tác dụng với Cs2O không? CaC2O4 có tác dụng với Cs2SO3 không? CaC2O4 có tác dụng với Cs2SO4 không? CaC2O4 có tác dụng với Cs2SiO3 không? CaC2O4 có tác dụng với Cs2TeO4 không? CaC2O4 có tác dụng với Cs2TiO3 không? CaC2O4 có tác dụng với Cs2WO4 không? CaC2O4 có tác dụng với Cs3PO4 không? CaC2O4 có tác dụng với Cs3VO4 không? CaC2O4 có tác dụng với Cu(BrO3)2.6H2O không? CaC2O4 có tác dụng với CuBr2 không? CaC2O4 có tác dụng với CuBr không? CaC2O4 có tác dụng với CuC2O4 không? CaC2O4 có tác dụng với CuCl không? CaC2O4 có tác dụng với Cu(ClO3)2.6H2O không? CaC2O4 có tác dụng với CuCl2 không? CaC2O4 có tác dụng với CuFe2O4 không? CaC2O4 có tác dụng với CuFe2S3 không? CaC2O4 có tác dụng với [Cu(H2O)4]SO4.H2O không? CaC2O4 có tác dụng với CuI không? CaC2O4 có tác dụng với CuIO3 không? CaC2O4 có tác dụng với Cu(IO3)2 không? CaC2O4 có tác dụng với CuMoO4 không? CaC2O4 có tác dụng với Cu(NO3)2.3H2O không? CaC2O4 có tác dụng với Cu(NbO3)2 không? CaC2O4 có tác dụng với CuSCN không? CaC2O4 có tác dụng với CuSO4 không? CaC2O4 có tác dụng với CuSe không? CaC2O4 có tác dụng với CuSeO3.2H2O không? CaC2O4 có tác dụng với CuSeO4.5H2O không? CaC2O4 có tác dụng với CuSiO3 không? CaC2O4 có tác dụng với CuTeO3 không? CaC2O4 có tác dụng với CuTiO3 không? CaC2O4 có tác dụng với Cu(VO3)2 không? CaC2O4 có tác dụng với CuWO4 không? CaC2O4 có tác dụng với Cu2CO3(OH)2 không? CaC2O4 có tác dụng với Cu2Se không? CaC2O4 có tác dụng với Cu2Te không? CaC2O4 có tác dụng với Cu3As không? CaC2O4 có tác dụng với Cu3P không? CaC2O4 có tác dụng với Cu3(PO4)2 không? CaC2O4 có tác dụng với Cu3Sb không? CaC2O4 có tác dụng với Cu9S5 không? CaC2O4 có tác dụng với Cu3Zn2 không? CaC2O4 có tác dụng với DBr không? CaC2O4 có tác dụng với DI không? CaC2O4 có tác dụng với DLi không? CaC2O4 có tác dụng với DNa không? CaC2O4 có tác dụng với D2O không? CaC2O4 có tác dụng với Br3Dy không? CaC2O4 có tác dụng với DyCl2 không? CaC2O4 có tác dụng với DyCl3 không? CaC2O4 có tác dụng với DySi2 không? CaC2O4 có tác dụng với Dy2O3 không? CaC2O4 có tác dụng với Dy2S3 không? CaC2O4 có tác dụng với CeB6 không? CaC2O4 có tác dụng với CeCl2 không? CaC2O4 có tác dụng với CeC3 không? CaC2O4 có tác dụng với CeS3 không? CaC2O4 có tác dụng với ClOClO3 không? CaC2O4 có tác dụng với CoAs2 không? CaC2O4 có tác dụng với CoCr2O4 không? CaC2O4 có tác dụng với Co(NO3)3 không? CaC2O4 có tác dụng với CoSb không? CaC2O4 có tác dụng với CoTiO3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có CaC2O4 (Canxi oxalat) là chất tham gia

Oxalic acid calcium; Oxalic acid calcium salt; Calcium oxalate; Calcium Oxalate

Xem tất cả phương trình sử dụng CaC2O4

Phương trình có CaC2O4 (Canxi oxalat) là chất sản phẩm

Oxalic acid calcium; Oxalic acid calcium salt; Calcium oxalate; Calcium Oxalate

CaCl2 + (NH4)2C2O4 → 2NH4Cl + CaC2O4 Xem tất cả phương trình tạo ra CaC2O4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 07:35:54pm