Advertisement

Chất Hóa Học - Ca2SiO4.4H2O - Dicanxi silicat tetrahidrat

Dicalcium silicate tetrahydrate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ca2SiO4.4H2O

công thức rút gọn


Dicanxi silicat tetrahidrat

Dicalcium silicate tetrahydrate

Tính chất vật lý

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Ca2SiO4.4H2O

Đánh giá

Ca2SiO4.4H2O - Dicanxi silicat tetrahidrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Ca2SiO4.4H2O-Dicanxi+silicat+tetrahidrat-1257
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Mức độ hoạt động hoá học khác nhau của các kim loại được thể hiện như thế nào ? Có thể dự đoán được phản ứng của kim loại với chất khác hay không? Dãy hoạt động hóa học của kim loại sẽ giúp bạn trả lời|

Bài 18. Nhôm

Nhôm (bắt nguồn từ tiếng Pháp: aluminium, phiên âm tiếng Việt: a-luy-mi-nhôm) là tên của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Al và số nguyên tử bằng 13.Nhôm là nguyên tố phổ biến thứ 3 trong vỏ Trái Đất.

Bài 19. Sắt

Từ xa xưa con người đã biết sử dụng nhiều vật dụng bằng sắt hoặc hợp kim sắt. Ngày nay trong số tất cả trong kim loại, sắt vẫn được sử dụng nhiều nhất. Hãy tìm hiểu các tính chất vật lí, hóa học của sắt.

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

Gang, thép và sắt được sản xuất như thế nào ? Chúng ta cùng xem qua bài học hôm nay nhé

Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Hàng năm thế giới mất đi 15% lượng gang , thép luyện được do bị ăn mòn. Vậy thế nào là sự ăn mòn kim loại và có biện pháp nào để bảo vệ không?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Ca2SiO4.4H2O (Dicanxi silicat tetrahidrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Ca2SiO4.4H2O có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với All3 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với Hgl2 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với Al(PO4) không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với Cu(SO4) không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với AgO2 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với As không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với As2O3 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với Mg(CH3COO)2 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với H không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với C2S không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với P4O10 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với MgBr không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với CaBr2 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với (CHO)2 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với CH3OCHCH2 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với C2H3COOH không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với C2H3COOC2H5 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với C2H3Cl không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với C2H3CN không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với HOCH2CCCH2OH không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với (RCOO)3C3H5 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với C6H5SO3H không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với (CH3CO)2O không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với C6H5I không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với C6H5CH2Br không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với BN không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với Na3[AlF6] không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với P4 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với Li3P không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với RbCl không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với Rb không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với SCl2 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với FeSi không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với CaO2. 8H2O không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với B2S3 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với NaAlCl4 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với K2S2O7 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với Pd không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với K2SiF6 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với K3AlF6 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với KNH2 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với Zn(NH2)2 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với P4O6 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với KH2PO2 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với PH4ClO4 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với CH3COOOH không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với C2H5(C5H3N)CH3 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với CH2CHCHO không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với (CH3)3C6H3 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với CHCC(CH3)2OH không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với (CH3)2C(OH)CN không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với CH3COCH2I không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với CH3CONHC2H5 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với Cs không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với C2H3COOCH3 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với C2H3OCH3 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với C2H3F không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với NH2SO3H không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với NaBrO3 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với (C2H5O)2SO2 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với C6H5COOCH3 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với C6H5CH(CH3)OH không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với HO(CH2)2CN không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với C2H5COOH không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với C2H5COOCH2CH2CH3 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với SOF2 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với Al(C2H5)3 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với BH3 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với C5H9Br không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với Ba(HCO3)2 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với H3PO4 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với HCOOCH3 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với (HCOO)2Ca không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với C2H5CN không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với Ca(HSO4)2 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với (NH4)2HPO4 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với ZnCO3 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với HCOOK không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với C2H5COONa không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với KO2 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với HgF2 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với (C17H35COO)3C3H5 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với NO2Cl không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với KAg(CN)2 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với N2H4.H2SO4 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với NH2OH không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với SeO2 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với Se không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với C6H5CH2CH3 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với BiH3O3 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với (NH4)2Cr2O4 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với NH4(NH2COO) không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với BeCO3 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với (NH4)2Be(CO3)2 không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với HBr không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với CH3COOAg không? Ca2SiO4.4H2O có tác dụng với C6H12O7 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Ca2SiO4.4H2O (Dicanxi silicat tetrahidrat) là chất tham gia

Dicalcium silicate tetrahydrate

Xem tất cả phương trình sử dụng Ca2SiO4.4H2O

Phương trình có Ca2SiO4.4H2O (Dicanxi silicat tetrahidrat) là chất sản phẩm

Dicalcium silicate tetrahydrate

2CaO.SiO2 + 4H2O → Ca2SiO4.4H2O 4H2O + Ca2SiO4 → Ca2SiO4.4H2O Xem tất cả phương trình tạo ra Ca2SiO4.4H2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 10:06:40pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(