Chất Hóa Học - C6H5OCH3 - Metoxibenzen

Anisole; Methoxybenzene; Methyl phenyl ether; Phenol methyl ether; 1-Methoxybenzene; 3-Methoxybenzene; 4-Methoxybenzene; Phenyl (methyl) ether; Phenoxymethane

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

C6H5OCH3

công thức rút gọn C7H8O


Metoxibenzen

Anisole; Methoxybenzene; Methyl phenyl ether; Phenol methyl ether; 1-Methoxybenzene; 3-Methoxybenzene; 4-Methoxybenzene; Phenyl (methyl) ether; Phenoxymethane

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 108.1378

Khối lượng riêng (kg/m3) 0.995

Màu sắc Không màu

Trạng thái thông thường Lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 154

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất C6H5OCH3

Đánh giá

C6H5OCH3 - Metoxibenzen - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-C6H5OCH3-Metoxibenzen-1307
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 35. Bài thực hành 5

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm, tính chất vật lí và tính chất hoá học của hiđro ; Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí hiđro vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

Bài 36. Nước

Nước có thành phần và tính chất như thế nào ? Nước Có vai trò gì trong đời sống và sản xuất ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 37. Axit – Bazơ – Muối

Chúng ta đã làm quen với một loại hợp chất có tên là oxit. Trong các hợp chất vô cơ còn có các loại hợp chất khác : Axit, bazơ, muối. Chúng là những chất như thế nào ? Có công thức hoá học và tên gọi ra sao ? Được phân loại như thế nào ?

Bài 39. Bài thực hành 6

Làm các thí nghiệm bên dưới

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học C6H5OCH3 (Metoxibenzen)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu C6H5OCH3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

C6H5OCH3 có tác dụng với CH2CHCHO không? C6H5OCH3 có tác dụng với (CH3)3C6H3 không? C6H5OCH3 có tác dụng với CHCC(CH3)2OH không? C6H5OCH3 có tác dụng với (CH3)2C(OH)CN không? C6H5OCH3 có tác dụng với CH3COCH2I không? C6H5OCH3 có tác dụng với CH3CONHC2H5 không? C6H5OCH3 có tác dụng với Cs không? C6H5OCH3 có tác dụng với C2H3COOCH3 không? C6H5OCH3 có tác dụng với C2H3OCH3 không? C6H5OCH3 có tác dụng với C2H3F không? C6H5OCH3 có tác dụng với NH2SO3H không? C6H5OCH3 có tác dụng với NaBrO3 không? C6H5OCH3 có tác dụng với (C2H5O)2SO2 không? C6H5OCH3 có tác dụng với C6H5COOCH3 không? C6H5OCH3 có tác dụng với C6H5CH(CH3)OH không? C6H5OCH3 có tác dụng với HO(CH2)2CN không? C6H5OCH3 có tác dụng với C2H5COOH không? C6H5OCH3 có tác dụng với C2H5COOCH2CH2CH3 không? C6H5OCH3 có tác dụng với SOF2 không? C6H5OCH3 có tác dụng với Al(C2H5)3 không? C6H5OCH3 có tác dụng với BH3 không? C6H5OCH3 có tác dụng với C5H9Br không? C6H5OCH3 có tác dụng với Ba(HCO3)2 không? C6H5OCH3 có tác dụng với H3PO4 không? C6H5OCH3 có tác dụng với HCOOCH3 không? C6H5OCH3 có tác dụng với (HCOO)2Ca không? C6H5OCH3 có tác dụng với C2H5CN không? C6H5OCH3 có tác dụng với Ca(HSO4)2 không? C6H5OCH3 có tác dụng với (NH4)2HPO4 không? C6H5OCH3 có tác dụng với ZnCO3 không? C6H5OCH3 có tác dụng với HCOOK không? C6H5OCH3 có tác dụng với C2H5COONa không? C6H5OCH3 có tác dụng với KO2 không? C6H5OCH3 có tác dụng với HgF2 không? C6H5OCH3 có tác dụng với (C17H35COO)3C3H5 không? C6H5OCH3 có tác dụng với NO2Cl không? C6H5OCH3 có tác dụng với KAg(CN)2 không? C6H5OCH3 có tác dụng với N2H4.H2SO4 không? C6H5OCH3 có tác dụng với NH2OH không? C6H5OCH3 có tác dụng với SeO2 không? C6H5OCH3 có tác dụng với Se không? C6H5OCH3 có tác dụng với C6H5CH2CH3 không? C6H5OCH3 có tác dụng với BiH3O3 không? C6H5OCH3 có tác dụng với (NH4)2Cr2O4 không? C6H5OCH3 có tác dụng với NH4(NH2COO) không? C6H5OCH3 có tác dụng với BeCO3 không? C6H5OCH3 có tác dụng với (NH4)2Be(CO3)2 không? C6H5OCH3 có tác dụng với HBr không? C6H5OCH3 có tác dụng với CH3COOAg không? C6H5OCH3 có tác dụng với C6H12O7 không? C6H5OCH3 có tác dụng với C12H22O12 không? C6H5OCH3 có tác dụng với Ag(NH3)2Br không? C6H5OCH3 có tác dụng với AgSNC không? C6H5OCH3 có tác dụng với (SCN)2 không? C6H5OCH3 có tác dụng với Na3[Ag(S2O3)2] không? C6H5OCH3 có tác dụng với AgBrO3 không? C6H5OCH3 có tác dụng với LiNO2 không? C6H5OCH3 có tác dụng với AgNO2 không? C6H5OCH3 có tác dụng với NH4OCN không? C6H5OCH3 có tác dụng với AgOCN không? C6H5OCH3 có tác dụng với LiNO3 không? C6H5OCH3 có tác dụng với AgCN không? C6H5OCH3 có tác dụng với NaCN không? C6H5OCH3 có tác dụng với NaN3 không? C6H5OCH3 có tác dụng với AlO(OH) không? C6H5OCH3 có tác dụng với NaAl(OH)4 không? C6H5OCH3 có tác dụng với KAl(OH)4 không? C6H5OCH3 có tác dụng với HF không? C6H5OCH3 có tác dụng với Al2(SO4)3 . 18 H2O không? C6H5OCH3 có tác dụng với [Al(H2O)6] không? C6H5OCH3 có tác dụng với (SO4) không? C6H5OCH3 có tác dụng với BeAl2O4 không? C6H5OCH3 có tác dụng với MgAl2O4 không? C6H5OCH3 có tác dụng với NH4AlCl4 không? C6H5OCH3 có tác dụng với AlCl(OH)2 không? C6H5OCH3 có tác dụng với Ba(NO2)2 không? C6H5OCH3 có tác dụng với BaCl2.2H2O không? C6H5OCH3 có tác dụng với BaSiO3 không? C6H5OCH3 có tác dụng với BaH2 không? C6H5OCH3 có tác dụng với BeBr2 không? C6H5OCH3 có tác dụng với LiBr không? C6H5OCH3 có tác dụng với BrF không? C6H5OCH3 có tác dụng với NiBr2 không? C6H5OCH3 có tác dụng với Na2C2 không? C6H5OCH3 có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3] không? C6H5OCH3 có tác dụng với K2PtCl4 không? C6H5OCH3 có tác dụng với Pt(OH)2 không? C6H5OCH3 có tác dụng với Pt(NH3)4Cl2 không? C6H5OCH3 có tác dụng với CHBr3 không? C6H5OCH3 có tác dụng với C2H5OLi không? C6H5OCH3 có tác dụng với LiHS không? C6H5OCH3 có tác dụng với C2H5OK không? C6H5OCH3 có tác dụng với D2S không? C6H5OCH3 có tác dụng với Al(OD)3 không? C6H5OCH3 có tác dụng với BeC2 không? C6H5OCH3 có tác dụng với Be2C không? C6H5OCH3 có tác dụng với H2SO4.H2O không? C6H5OCH3 có tác dụng với CCl3COOH không? C6H5OCH3 có tác dụng với C6H5OK không? C6H5OCH3 có tác dụng với C6H5COONa không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có C6H5OCH3 (Metoxibenzen) là chất tham gia

Anisole; Methoxybenzene; Methyl phenyl ether; Phenol methyl ether; 1-Methoxybenzene; 3-Methoxybenzene; 4-Methoxybenzene; Phenyl (methyl) ether; Phenoxymethane

Xem tất cả phương trình sử dụng C6H5OCH3

Phương trình có C6H5OCH3 (Metoxibenzen) là chất sản phẩm

Anisole; Methoxybenzene; Methyl phenyl ether; Phenol methyl ether; 1-Methoxybenzene; 3-Methoxybenzene; 4-Methoxybenzene; Phenyl (methyl) ether; Phenoxymethane

C6H5ONa + CH3I → NaI + C6H5OCH3 Xem tất cả phương trình tạo ra C6H5OCH3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-11-30 06:40:41am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(