Chất Hóa Học - BeSO4.4H2O - Beri sunfat tetrahidrat

Beryllium sulfate tetrahydrate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

BeSO4.4H2O

công thức rút gọn


Beri sunfat tetrahidrat

Beryllium sulfate tetrahydrate

Tính chất vật lý

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất BeSO4.4H2O

Đánh giá

BeSO4.4H2O - Beri sunfat tetrahidrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-BeSO4.4H2O-Beri+sunfat+tetrahidrat-2495
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 23. Bài luyện tập 4

Củng cố các khái niệm : mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối của chất khí. Củng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất lượng chất, thể tích khí. Vận dụng kiến thức giải bài tập và hiện tượng thực tế.

CHƯƠNG 4 OXI – KHÔNG KHÍ

Ở các lớp dưới, các biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi? Các bạn có nhận xét gì về màu sắc, mùi vị và tính tan trong nước của khí oxi? Oxi có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trên trong bài giảng Tính chất của oxi ngày hôm nay nhé.

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Tìm hiểu sự oxi hóa là gì và ứng dụng trong đời sống.

Bài 26. Oxit

Các bạn đã biết oxi phản ứng hầu hết các kim loại, và phi kim các. Vậy sản phẩm từ các phản ứng này gọi là gì. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Bài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy

Khí oxi có rất nhiều trong không khí. Có cách nào tách riêng được khí oxi từ không khí ? Trong phòng thí nghiệm muốn có một lượng nhỏ khí oxi thì làm thế nào ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học BeSO4.4H2O (Beri sunfat tetrahidrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu BeSO4.4H2O có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

BeSO4.4H2O có tác dụng với BiSO4(OH) không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Bi(HSO4)SO4 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Bi2CO3(OH)4 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với At2S3 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với AtCl3 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với [N2O2] không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Ag2N2O2 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Na2[Ni(OH)4] không? BeSO4.4H2O có tác dụng với NiF3 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với KHF2 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với K2NiF4 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Ni2SO4(OH)2 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với [Ni(NH3)6]SO4 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Ni(NO3)OH không? BeSO4.4H2O có tác dụng với [Ni(NH3)6](NO3)2 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với NiF2.4H2O không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Ni(NO3)2.6H2O không? BeSO4.4H2O có tác dụng với [Ni(NH3)6]F2 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Ni2O(OH)4 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Li2O2.H2O không? BeSO4.4H2O có tác dụng với LiOOH·H2O không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Li2O2.H2O2.3H2O không? BeSO4.4H2O có tác dụng với HSeO3F không? BeSO4.4H2O có tác dụng với [SeO3] không? BeSO4.4H2O có tác dụng với BeF2.H2O không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Fe(NH4)2(SO4)2 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với K[AsF4] không? BeSO4.4H2O có tác dụng với CaHClO không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Na2[Pb(OH)6] không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Ca(HCN2)2 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với BeCl2.4H2O không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Na2[Pd(OH)4] không? BeSO4.4H2O có tác dụng với PdO không? BeSO4.4H2O có tác dụng với [Pd(NH3)4](OH)2 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với [Pd(NH3)4]Cl2 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với (NH4)4SnS4 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với (NH4)2PdCl4 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với K2PdCl4 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với (NH4)2PdCl6 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Na2SnS3 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với K2RuO4.H2O không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Ru không? BeSO4.4H2O có tác dụng với K2[RuCl6] không? BeSO4.4H2O có tác dụng với RuO2 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với RuCl3.RuCl4 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với OsO2 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với OsO4 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Os3(CO)12 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Os(OH)4 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với [OsO2(OH)4] không? BeSO4.4H2O có tác dụng với (CH3)3CNH2 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với (CH3)3CNHCHO không? BeSO4.4H2O có tác dụng với KOH.H2O không? BeSO4.4H2O có tác dụng với K2[OsO4(OH)2] không? BeSO4.4H2O có tác dụng với K3FeO4 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với KFeO2 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với BaFeO4.H2O không? BeSO4.4H2O có tác dụng với [Sr(H2O)n] không? BeSO4.4H2O có tác dụng với AgAtO3 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Na2Te.9H2O không? BeSO4.4H2O có tác dụng với H2Te không? BeSO4.4H2O có tác dụng với [Co(NH3)6]Cl2OH không? BeSO4.4H2O có tác dụng với K2Ni(CN)4.H2O không? BeSO4.4H2O có tác dụng với K3[Ni(CN)4] không? BeSO4.4H2O có tác dụng với K2[Pt(CN)4].3H2O không? BeSO4.4H2O có tác dụng với KAsF6 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với [AsF6] không? BeSO4.4H2O có tác dụng với H2F không? BeSO4.4H2O có tác dụng với AsOF3 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với HAsF6.H2O không? BeSO4.4H2O có tác dụng với [Fe(C5H5)2]NO3 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Na2HAsO3 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Sr(ClO4)2 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Na2ZrO3 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với H2ZrOF4 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Na[Zr(H2O)3(OH)5] không? BeSO4.4H2O có tác dụng với CeOOH không? BeSO4.4H2O có tác dụng với CeCO3(OH) không? BeSO4.4H2O có tác dụng với HCl.H2O không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Ce(NO3)3.6H2O không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Ce2(SO4)3 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Ce(NO3)3OH không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Ce(NO3)O không? BeSO4.4H2O có tác dụng với [KrF][AuF6] không? BeSO4.4H2O có tác dụng với [ClF6][AsF6] không? BeSO4.4H2O có tác dụng với IO2F không? BeSO4.4H2O có tác dụng với NH4(Hg) không? BeSO4.4H2O có tác dụng với [Co(NH3)6](OH)3 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với S2F10 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với SClF5.17H2O không? BeSO4.4H2O có tác dụng với HSbCl4 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với RbO3 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Cs2S2O7 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với CrSi2 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Rb2S2O7 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với RbHCO3 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Al2(SO4)3.18H2O không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Cr(SO4)OH không? BeSO4.4H2O có tác dụng với Pr(OH)3 không? BeSO4.4H2O có tác dụng với PrCl3.7H2O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có BeSO4.4H2O (Beri sunfat tetrahidrat) là chất tham gia

Beryllium sulfate tetrahydrate

BeSO4.4H2O → 4H2O + BeSO4 Xem tất cả phương trình sử dụng BeSO4.4H2O

Phương trình có BeSO4.4H2O (Beri sunfat tetrahidrat) là chất sản phẩm

Beryllium sulfate tetrahydrate

Xem tất cả phương trình tạo ra BeSO4.4H2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 01:10:07pm