Chất Hóa Học - BeBr2 - Beri bromua

Beryllium bromide; Beryllium dibromide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

BeBr2


Beri bromua

Beryllium bromide; Beryllium dibromide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 168.8202

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất BeBr2

Đánh giá

BeBr2 - Beri bromua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-BeBr2-Beri+bromua-1628
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào ? Nhôm, sắt có những tính chất và ứng dụng gì ? Hợp kim là gì ? Sản xuất gang và thép như thế nào ? Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Bài học này chúng ta cùng nghiêm cứu tính chất hóa học của kim loại

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Mức độ hoạt động hoá học khác nhau của các kim loại được thể hiện như thế nào ? Có thể dự đoán được phản ứng của kim loại với chất khác hay không? Dãy hoạt động hóa học của kim loại sẽ giúp bạn trả lời|

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học BeBr2 (Beri bromua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu BeBr2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

BeBr2 có tác dụng với ZnSiO3 không? BeBr2 có tác dụng với SiO2.nH2O không? BeBr2 có tác dụng với SnO không? BeBr2 có tác dụng với Na2[Sn(OH)6] không? BeBr2 có tác dụng với HSnCl3 không? BeBr2 có tác dụng với N2H4.H2O không? BeBr2 có tác dụng với K3[Cr(OH)6] không? BeBr2 có tác dụng với K2[Sn(OH)6] không? BeBr2 có tác dụng với Ba(HSO4)2 không? BeBr2 có tác dụng với CuF2 không? BeBr2 có tác dụng với HSO3F không? BeBr2 có tác dụng với SO2F2 không? BeBr2 có tác dụng với KSO2F không? BeBr2 có tác dụng với NaSO2F không? BeBr2 có tác dụng với D2SO4 không? BeBr2 có tác dụng với HSO3NH2 không? BeBr2 có tác dụng với LiSO3F không? BeBr2 có tác dụng với ZnSO3 không? BeBr2 có tác dụng với Zn2SiO4 không? BeBr2 có tác dụng với ZnSO4.7H2O không? BeBr2 có tác dụng với Zn(HSO4)2 không? BeBr2 có tác dụng với [Zn(NH3)6]Cl2 không? BeBr2 có tác dụng với ZnCl2.1,5H2O không? BeBr2 có tác dụng với Bi(NO3)3 không? BeBr2 có tác dụng với BiCl3 không? BeBr2 có tác dụng với Bi2(SO4)3 không? BeBr2 có tác dụng với Bi2S3 không? BeBr2 có tác dụng với Na2N2O2 không? BeBr2 có tác dụng với Ni(OH)2 không? BeBr2 có tác dụng với Ni2SiO4 không? BeBr2 có tác dụng với Na2NiO2 không? BeBr2 có tác dụng với NiSO4 không? BeBr2 có tác dụng với Ni(NO3)2 không? BeBr2 có tác dụng với NiS không? BeBr2 có tác dụng với CrCl2O2 không? BeBr2 có tác dụng với (NH4)2CrO4 không? BeBr2 có tác dụng với MnCO3 không? BeBr2 có tác dụng với NiF2 không? BeBr2 có tác dụng với NiOOH không? BeBr2 có tác dụng với [Ni(NH3)6](OH)2 không? BeBr2 có tác dụng với [Ni(NH3)6]Cl2 không? BeBr2 có tác dụng với Li2O2 không? BeBr2 có tác dụng với Li2SeO4 không? BeBr2 có tác dụng với SeO3 không? BeBr2 có tác dụng với Se2O5 không? BeBr2 có tác dụng với K2SeO4 không? BeBr2 có tác dụng với Ti(SO4)O không? BeBr2 có tác dụng với BeF2 không? BeBr2 có tác dụng với H2BeF4 không? BeBr2 có tác dụng với Be2CO3(OH)2 không? BeBr2 có tác dụng với Na[Al(H2O)2(OH)4] không? BeBr2 có tác dụng với PbSiO3 không? BeBr2 có tác dụng với Pb3O4 không? BeBr2 có tác dụng với Fe2(SO4)O không? BeBr2 có tác dụng với FeSO4.7H2O không? BeBr2 có tác dụng với [Fe(H2O)5(NO)]SO4 không? BeBr2 có tác dụng với CaSO4.0,5H2O không? BeBr2 có tác dụng với CaSO4.2H2O không? BeBr2 có tác dụng với CaCN2 không? BeBr2 có tác dụng với H2CN2 không? BeBr2 có tác dụng với [Mg(NH3)6]Cl2 không? BeBr2 có tác dụng với MgCl(OH) không? BeBr2 có tác dụng với BeH2 không? BeBr2 có tác dụng với BeCl(OH) không? BeBr2 có tác dụng với Be(NO3)OH không? BeBr2 có tác dụng với Na2[Be(OH)4] không? BeBr2 có tác dụng với Be(NH4)PO4 không? BeBr2 có tác dụng với [Cu(NH3)2]OH không? BeBr2 có tác dụng với PdCl2.2H2O không? BeBr2 có tác dụng với Pd(H2O)2Cl2 không? BeBr2 có tác dụng với [Zn(NH3)6](OH)2 không? BeBr2 có tác dụng với PdI2 không? BeBr2 có tác dụng với PdS không? BeBr2 có tác dụng với Pd(OH)2 không? BeBr2 có tác dụng với (NH4)2SnS3 không? BeBr2 có tác dụng với Pd(NH3)2Cl2 không? BeBr2 có tác dụng với SnS2 không? BeBr2 có tác dụng với KCrO2 không? BeBr2 có tác dụng với HCrO2 không? BeBr2 có tác dụng với Cr(OH)3.nH2O không? BeBr2 có tác dụng với Na3[Cr(OH)6] không? BeBr2 có tác dụng với K2CrO3 không? BeBr2 có tác dụng với K3CrO3 không? BeBr2 có tác dụng với Na3CrO3 không? BeBr2 có tác dụng với K2S2O3 không? BeBr2 có tác dụng với K2S2O5 không? BeBr2 có tác dụng với (NH4)3AsS4 không? BeBr2 có tác dụng với (NH4)2Sx không? BeBr2 có tác dụng với (NH4)3AsS3 không? BeBr2 có tác dụng với K2RuO4 không? BeBr2 có tác dụng với RuO4 không? BeBr2 có tác dụng với Os không? BeBr2 có tác dụng với K2[OsO2(OH)4] không? BeBr2 có tác dụng với KRuO4 không? BeBr2 có tác dụng với KCu(CN)2 không? BeBr2 có tác dụng với CSO không? BeBr2 có tác dụng với K2FeO4 không? BeBr2 có tác dụng với Al(NO3)3.9H2O không? BeBr2 có tác dụng với NO3 không? BeBr2 có tác dụng với P2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có BeBr2 (Beri bromua) là chất tham gia

Beryllium bromide; Beryllium dibromide

Xem tất cả phương trình sử dụng BeBr2

Phương trình có BeBr2 (Beri bromua) là chất sản phẩm

Beryllium bromide; Beryllium dibromide

Br2 + Be → BeBr2 Xem tất cả phương trình tạo ra BeBr2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 03:23:04am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(