Chất Hóa Học - Be2SiO4 - Beri silicat

Silicic acid beryllium salt; Silicic acid diberyllium salt

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Be2SiO4

công thức rút gọn Be2O4Si


Beri silicat

Silicic acid beryllium salt; Silicic acid diberyllium salt

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 110.1075

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Be2SiO4

Đánh giá

Be2SiO4 - Beri silicat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Be2SiO4-Beri+silicat-1884
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 2 PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Sự biến đổi của chất như thế nào thì được gọi là hiện tượng vật lí, là hiện tượng hoá học ? Phản ứng hoá học là gì, khi nào xảy ra, dựa vào đâu để nhận biết ? Trong một phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất có được bảo toàn không ? Phương trình hoá học dùng biểu diễn phản ứng hoá học, cho biết những gì về phản ứng ? Để lập phương trình hoá học cần cân bằng số nguyên tử như thế nào ?

Bài 13. Phản ứng hóa học

Thanh sắt để lâu ngày ngoài không khí, sau một thời gian thanh sắt đổi màu. Đó là hiện tượng gì, để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bài học này.

Bài 14. Bài Thực Hành 3

Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. Nhận biết dấu hiệu có phản ứng hoá học xảy ra.

Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng

Trong bài học này các bạn sẽ tìm hiểu về định luật bảo toàn khối lượng

Bài 16. Phương trình hóa học

Theo định luật bảo toàn khối lượng, số nguyên tử mỗi nguyên tố trong các chất trước và sau phản ứng được giữ nguyên, tức là bằng nhau. Dựa vào đây và với công thức hoá học ta sẽ lập phương trình hoá học để biểu diễn phản ứng hoá học.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Be2SiO4 (Beri silicat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Be2SiO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Be2SiO4 có tác dụng với ErCl3 không? Be2SiO4 có tác dụng với Er(OH)3 không? Be2SiO4 có tác dụng với Eu không? Be2SiO4 có tác dụng với Eu2O3 không? Be2SiO4 có tác dụng với Eu(OH)3 không? Be2SiO4 có tác dụng với EuCl3 không? Be2SiO4 có tác dụng với EuCl2 không? Be2SiO4 có tác dụng với EuBr3 không? Be2SiO4 có tác dụng với EuI3 không? Be2SiO4 có tác dụng với Li2SiF6 không? Be2SiO4 có tác dụng với Li4[HfF8] không? Be2SiO4 có tác dụng với F không? Be2SiO4 có tác dụng với AuF5 không? Be2SiO4 có tác dụng với IF7 không? Be2SiO4 có tác dụng với PrCl3 không? Be2SiO4 có tác dụng với PrF4 không? Be2SiO4 có tác dụng với XeO2F2 không? Be2SiO4 có tác dụng với LaCl3 không? Be2SiO4 có tác dụng với LaF3 không? Be2SiO4 có tác dụng với La2O3 không? Be2SiO4 có tác dụng với N2F4 không? Be2SiO4 có tác dụng với PF3 không? Be2SiO4 có tác dụng với ZnF2 không? Be2SiO4 có tác dụng với PCl2F3 không? Be2SiO4 có tác dụng với POF3 không? Be2SiO4 có tác dụng với Ni(PF3)4 không? Be2SiO4 có tác dụng với NaPF6 không? Be2SiO4 có tác dụng với GeF4 không? Be2SiO4 có tác dụng với Ge không? Be2SiO4 có tác dụng với GeCl4 không? Be2SiO4 có tác dụng với GeS2 không? Be2SiO4 có tác dụng với C17H31COOH không? Be2SiO4 có tác dụng với HfF4.3H2O không? Be2SiO4 có tác dụng với HfO2 không? Be2SiO4 có tác dụng với SiF2 không? Be2SiO4 có tác dụng với Na2SiF6 không? Be2SiO4 có tác dụng với RbF không? Be2SiO4 có tác dụng với Rb2SiF6 không? Be2SiO4 có tác dụng với Rb2CO3 không? Be2SiO4 có tác dụng với Rb2O không? Be2SiO4 có tác dụng với RbH không? Be2SiO4 có tác dụng với RbO2 không? Be2SiO4 có tác dụng với XeOF2 không? Be2SiO4 có tác dụng với PtF4 không? Be2SiO4 có tác dụng với IF5 không? Be2SiO4 có tác dụng với OsF6 không? Be2SiO4 có tác dụng với UF4 không? Be2SiO4 có tác dụng với UF6 không? Be2SiO4 có tác dụng với UF5 không? Be2SiO4 có tác dụng với UO2 không? Be2SiO4 có tác dụng với UO2F2 không? Be2SiO4 có tác dụng với UO3 không? Be2SiO4 có tác dụng với U3O8 không? Be2SiO4 có tác dụng với W không? Be2SiO4 có tác dụng với WO3 không? Be2SiO4 có tác dụng với Na4XeO6 không? Be2SiO4 có tác dụng với H5IO6 không? Be2SiO4 có tác dụng với IOF5 không? Be2SiO4 có tác dụng với Na3H2IO6 không? Be2SiO4 có tác dụng với Re không? Be2SiO4 có tác dụng với ReF7 không? Be2SiO4 có tác dụng với HReO4 không? Be2SiO4 có tác dụng với ReF4 không? Be2SiO4 có tác dụng với ReO3F không? Be2SiO4 có tác dụng với NaReO4 không? Be2SiO4 có tác dụng với C5H6 không? Be2SiO4 có tác dụng với NaC5H5 không? Be2SiO4 có tác dụng với Fe(HCO3)2 không? Be2SiO4 có tác dụng với FeSO3 không? Be2SiO4 có tác dụng với FeP2 không? Be2SiO4 có tác dụng với BiOOH không? Be2SiO4 có tác dụng với BiF3 không? Be2SiO4 có tác dụng với Bi(OH)3 không? Be2SiO4 có tác dụng với HBiCl4 không? Be2SiO4 có tác dụng với GaCl3.H2O không? Be2SiO4 có tác dụng với GaClO không? Be2SiO4 có tác dụng với Ga không? Be2SiO4 có tác dụng với LiGaH4 không? Be2SiO4 có tác dụng với GaOOH không? Be2SiO4 có tác dụng với NaGaO2 không? Be2SiO4 có tác dụng với Ga(NO3)3 không? Be2SiO4 có tác dụng với Ga2O không? Be2SiO4 có tác dụng với ZnGa2O4 không? Be2SiO4 có tác dụng với HNCS không? Be2SiO4 có tác dụng với H2C2N2S3 không? Be2SiO4 có tác dụng với Pt(CN)2 không? Be2SiO4 có tác dụng với H2[Pt(CN)4] không? Be2SiO4 có tác dụng với CNCl không? Be2SiO4 có tác dụng với NH4ClO3 không? Be2SiO4 có tác dụng với NH3OHClO4 không? Be2SiO4 có tác dụng với HI3O8 không? Be2SiO4 có tác dụng với CH3COOCHCHC2H5 không? Be2SiO4 có tác dụng với C2H5CH2CHO không? Be2SiO4 có tác dụng với CH3-CH=CH2 không? Be2SiO4 có tác dụng với C17H33COONa không? Be2SiO4 có tác dụng với (C17H33COO)3C3H5 không? Be2SiO4 có tác dụng với ClO3 không? Be2SiO4 có tác dụng với NaBr không? Be2SiO4 có tác dụng với HIO không? Be2SiO4 có tác dụng với NH4N3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Be2SiO4 (Beri silicat) là chất tham gia

Silicic acid beryllium salt; Silicic acid diberyllium salt

Xem tất cả phương trình sử dụng Be2SiO4

Phương trình có Be2SiO4 (Beri silicat) là chất sản phẩm

Silicic acid beryllium salt; Silicic acid diberyllium salt

SiO2 + 2BeO → Be2SiO4 Xem tất cả phương trình tạo ra Be2SiO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 03:49:34pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(