Chất Hóa Học - Be2SO4(OH)2 - Diberi(II) sunfat dihidroxit

Diberyllium(II) sulfate dihydroxide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Be2SO4(OH)2

công thức rút gọn Be2H2O6S


Diberi(II) sunfat dihidroxit

Diberyllium(II) sulfate dihydroxide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 148.1016

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Be2SO4(OH)2

Đánh giá

Be2SO4(OH)2 - Diberi(II) sunfat dihidroxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Be2SO4(OH)2-Diberi(II)+sunfat+dihidroxit-2499
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy

Khí oxi có rất nhiều trong không khí. Có cách nào tách riêng được khí oxi từ không khí ? Trong phòng thí nghiệm muốn có một lượng nhỏ khí oxi thì làm thế nào ?

Bài 28. Không khí – Sự cháy

Có cách nào để xác định thành phần của không khí ? Không khí có liên quan gì đến sự cháy ? Tại sao khi có gió to thì đám cháy càng dễ bùng cháy to hơn ? Làm thế nào để dập tắt được đám cháy và tốt hơn là để đám cháy không xảy ra ?

Bài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8

Nắm vững những tính chất và điều chế khí oxi, thành phần của không khí, định nghĩa và phân loại oxit, sự oxi hoá, phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ.

Bài 30. Bài thực hành 4

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, về tính chất vật lý và tính chất hoá học của oxi. Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

CHƯƠNG 5 HIĐRO – NƯỚC

+ Hiđro có những tính chất và ứng dụng gì ? + Phản ứng oxi hoá - khử là gì ? Thế nào là chất khử, chất oxi hoá ? - Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp như thế nào ? - Phản ứng thế là gì ? Thành phần, tính chất của nước như thế nào ? Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất như thế nào ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Be2SO4(OH)2 (Diberi(II) sunfat dihidroxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Be2SO4(OH)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Be2SO4(OH)2 có tác dụng với AtCl3 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với [N2O2] không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Ag2N2O2 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Na2[Ni(OH)4] không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với NiF3 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với KHF2 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với K2NiF4 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Ni2SO4(OH)2 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với [Ni(NH3)6]SO4 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Ni(NO3)OH không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với [Ni(NH3)6](NO3)2 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với NiF2.4H2O không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Ni(NO3)2.6H2O không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với [Ni(NH3)6]F2 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Ni2O(OH)4 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Li2O2.H2O không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với LiOOH·H2O không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Li2O2.H2O2.3H2O không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với HSeO3F không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với [SeO3] không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với BeF2.H2O không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Fe(NH4)2(SO4)2 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với K[AsF4] không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với CaHClO không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Na2[Pb(OH)6] không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Ca(HCN2)2 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với BeCl2.4H2O không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Na2[Pd(OH)4] không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với PdO không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với [Pd(NH3)4](OH)2 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với [Pd(NH3)4]Cl2 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với (NH4)4SnS4 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với (NH4)2PdCl4 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với K2PdCl4 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với (NH4)2PdCl6 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Na2SnS3 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với K2RuO4.H2O không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Ru không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với K2[RuCl6] không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với RuO2 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với RuCl3.RuCl4 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với OsO2 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với OsO4 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Os3(CO)12 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Os(OH)4 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với [OsO2(OH)4] không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với (CH3)3CNH2 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với (CH3)3CNHCHO không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với KOH.H2O không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với K2[OsO4(OH)2] không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với K3FeO4 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với KFeO2 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với BaFeO4.H2O không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với [Sr(H2O)n] không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với AgAtO3 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Na2Te.9H2O không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với H2Te không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với [Co(NH3)6]Cl2OH không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với K2Ni(CN)4.H2O không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với K3[Ni(CN)4] không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với K2[Pt(CN)4].3H2O không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với KAsF6 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với [AsF6] không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với H2F không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với AsOF3 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với HAsF6.H2O không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với [Fe(C5H5)2]NO3 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Na2HAsO3 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Sr(ClO4)2 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Na2ZrO3 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với H2ZrOF4 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Na[Zr(H2O)3(OH)5] không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với CeOOH không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với CeCO3(OH) không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với HCl.H2O không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Ce(NO3)3.6H2O không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Ce2(SO4)3 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Ce(NO3)3OH không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Ce(NO3)O không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với [KrF][AuF6] không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với [ClF6][AsF6] không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với IO2F không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với NH4(Hg) không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với [Co(NH3)6](OH)3 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với S2F10 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với SClF5.17H2O không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với HSbCl4 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với RbO3 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Cs2S2O7 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với CrSi2 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Rb2S2O7 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với RbHCO3 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Al2(SO4)3.18H2O không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Cr(SO4)OH không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Pr(OH)3 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với PrCl3.7H2O không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với PrClO không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với LaCl(OH)2 không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với La không? Be2SO4(OH)2 có tác dụng với Pr2O3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Be2SO4(OH)2 (Diberi(II) sunfat dihidroxit) là chất tham gia

Diberyllium(II) sulfate dihydroxide

Xem tất cả phương trình sử dụng Be2SO4(OH)2

Phương trình có Be2SO4(OH)2 (Diberi(II) sunfat dihidroxit) là chất sản phẩm

Diberyllium(II) sulfate dihydroxide

2H2O + 2BeSO4 → H2SO4 + Be2SO4(OH)2 Xem tất cả phương trình tạo ra Be2SO4(OH)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 02:12:56pm