Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

AsOF3

công thức rút gọn AsF3O


Trifloroasin oxit

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 147.91621 ± 0.00032

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất AsOF3

Đánh giá

AsOF3 - Trifloroasin oxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-AsOF3-Trifloroasin+oxit-2892
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Canxi 0xit có những tính chất, ứng dụng gì và được sản xuất như thế nào ? Lưu huỳnh đioxit có những tính chất, ứng dụng gì ? Điều chẽ nó như thế nào ?

Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu các tính chất hóa học đặc trưng của axit, các axit khác nhau có những tính chất hóa học nào giống nhau, từ đó có thể xác định được thứ tự mạnh yếu của các axit.

Bài 4. Một số axit quan trọng

Axit clohidric có những tính chất của axit không ? Nó có những ứng dụng quan trọng nào ? Axit sunfuric đặc và loãng có những tính chất hoá học nào ? Vai trò quan trọng của nó là gì ?

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Oxit bazơ, oxit axit và axit Có những tính chất hoá học nào ? Giữa chúng Có mối quan hệ về tính chất hoá học ra sao ? Vậy giữa oxit và axit liên hệ với nhau như thế nào chúng ta cùng nhau hệ thống lại qua bài hoc sau

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Rèn luyện các thao tác thí nghiệm: quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về những tính chất hoá học của oxit và axit.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học AsOF3 (Trifloroasin oxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu AsOF3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

AsOF3 có tác dụng với MnO4 không? AsOF3 có tác dụng với KCrO4 không? AsOF3 có tác dụng với CrO5 không? AsOF3 có tác dụng với H[CuCl2] không? AsOF3 có tác dụng với AlCO3 không? AsOF3 có tác dụng với C6H5CHNC6H5 không? AsOF3 có tác dụng với CH3COOC6H5COOH không? AsOF3 có tác dụng với OHC6H5COOH không? AsOF3 có tác dụng với HONO không? AsOF3 có tác dụng với CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOCH3 không? AsOF3 có tác dụng với CH3[CH2]16COOCH3 không? AsOF3 có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH2OH không? AsOF3 có tác dụng với CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 không? AsOF3 có tác dụng với R - COO - R' không? AsOF3 có tác dụng với [C6H7O2(ONO2)3]n không? AsOF3 có tác dụng với Ba(H2PO4)2 không? AsOF3 có tác dụng với K[Ag(CN)2] không? AsOF3 có tác dụng với K[Au(CN)2] không? AsOF3 có tác dụng với (CH3COO)2Pb không? AsOF3 có tác dụng với NH4OCOOCH3 không? AsOF3 có tác dụng với Mn(OH)4 không? AsOF3 có tác dụng với Cu2O3 không? AsOF3 có tác dụng với CH3MgI không? AsOF3 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2CN không? AsOF3 có tác dụng với CH3CH2OCH3 không? AsOF3 có tác dụng với CH3CH2I không? AsOF3 có tác dụng với CH3CH2CH2Cl không? AsOF3 có tác dụng với 1,2-C6H4(OH)2 không? AsOF3 có tác dụng với o-CH3C6H4OH không? AsOF3 có tác dụng với (CH3)3COH không? AsOF3 có tác dụng với HCOOCH = CH2 không? AsOF3 có tác dụng với (C6H11O6)2Cu không? AsOF3 có tác dụng với KI không? AsOF3 có tác dụng với protein không? AsOF3 có tác dụng với amino axit không? AsOF3 có tác dụng với (C6H11O6)2Cu không? AsOF3 có tác dụng với (C12H22O11)2Cu không? AsOF3 có tác dụng với C12H22O11 không? AsOF3 có tác dụng với C15H35COOH không? AsOF3 có tác dụng với C3H5(OH)3 không? AsOF3 có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? AsOF3 có tác dụng với C17H31COOH không? AsOF3 có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? AsOF3 có tác dụng với C2H4O2 không? AsOF3 có tác dụng với CH2OH(CHOH)4COONH4 không? AsOF3 có tác dụng với CH3COO-C6H4 -COOH không? AsOF3 có tác dụng với CH3COOK không? AsOF3 có tác dụng với KOC6H4 -COOH không? AsOF3 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2COOH không? AsOF3 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2COONa không? AsOF3 có tác dụng với C6H5-CH=CH2 không? AsOF3 có tác dụng với C6H5-CHBr-CH2Br không? AsOF3 có tác dụng với CnH2n-2 không? AsOF3 có tác dụng với CnH2n +3N không? AsOF3 có tác dụng với CH3CH2COOH=CH2 không? AsOF3 có tác dụng với CH3CH2COONa không? AsOF3 có tác dụng với Na[Al(OH)4] không? AsOF3 có tác dụng với C4H9F không? AsOF3 có tác dụng với HCOO - C6H4 – CH2 – OOCH không? AsOF3 có tác dụng với NaO – C6H4 – CH2OH không? AsOF3 có tác dụng với HO – C6H4 – CH2OH không? AsOF3 có tác dụng với HCOO - C6H4 – CH2 – OOCH không? AsOF3 có tác dụng với Na4C không? AsOF3 có tác dụng với (C17H35COO)2Ca không? AsOF3 có tác dụng với C2H5OH không? AsOF3 có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COONH4 không? AsOF3 có tác dụng với CH3COOCH3 không? AsOF3 có tác dụng với C6H5ONa không? AsOF3 có tác dụng với C6H5COOCH3 không? AsOF3 có tác dụng với C6H5COONa không? AsOF3 có tác dụng với C17H35COONa không? AsOF3 có tác dụng với C3H5(OH)3 không? AsOF3 có tác dụng với HCOONH3CH2CH3 không? AsOF3 có tác dụng với CH3CH2NH2 không? AsOF3 có tác dụng với Al không? AsOF3 có tác dụng với O2 không? AsOF3 có tác dụng với (C12H21O11)2Cu không? AsOF3 có tác dụng với (CH3NH3)2CO3 không? AsOF3 có tác dụng với Cu(HCO3)2 không? AsOF3 có tác dụng với C2H5COOCH=CH2 không? AsOF3 có tác dụng với C3H6O2 không? AsOF3 có tác dụng với C2H5COOC6H5 không? AsOF3 có tác dụng với C2H5COONa không? AsOF3 có tác dụng với C6H5ONa không? AsOF3 có tác dụng với CH3COOCH2CH2OOCH không? AsOF3 có tác dụng với HCOOCH = CH2 không? AsOF3 có tác dụng với C3H6Br2 không? AsOF3 có tác dụng với CH2(CHO)2 không? AsOF3 có tác dụng với CH2(COOH)2 không? AsOF3 có tác dụng với CH2(COOCH3)2 không? AsOF3 có tác dụng với OHCOOCH3 không? AsOF3 có tác dụng với (C17H33COO)3C3H5Br không? AsOF3 có tác dụng với H2NCH2CONHCH(CH3)COOH không? AsOF3 có tác dụng với CH3CH(NH2)COONa không? AsOF3 có tác dụng với (CH3[CH2]16COO)3C3H5 không? AsOF3 có tác dụng với CH3[CH2]16COONa không? AsOF3 có tác dụng với NaZnO2 không? AsOF3 có tác dụng với CH3CH2COOH không? AsOF3 có tác dụng với CH3COOCH2CH3 không? AsOF3 có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có AsOF3 (Trifloroasin oxit) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng AsOF3

Phương trình có AsOF3 (Trifloroasin oxit) là chất sản phẩm

H2O + AsF5 → 2HF + AsOF3 Xem tất cả phương trình tạo ra AsOF3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 02:13:14am