Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

As(OH)3

công thức rút gọn AsH3O3


Arsenous acid

arsenous acid

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 125.9436

Trạng thái thông thường Chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 465

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Nó được biết là xảy ra trong dung dịch nước, nhưng nó không được phân lập như một vật liệu tinh khiết, mặc dù thực tế này không làm mất đi ý nghĩa của As (OH)3 Các hợp chất chứa asen có độc tính cao và gây ung thư. Dạng anhydride của axit arsenous, asen trioxide, được sử dụng làm thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và thuốc diệt chuột.
Advertisement

Đánh giá

As(OH)3 - Arsenous acid - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-As(OH)3-Arsenous+acid-2465
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 3 SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nội dung bài giảng Tính chất của phi kim tìm hiểu về một số tính chất vật lí của phi kim: Phi kim tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí. Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp; Biết những tính chất hoá học chung của phi kim: Tác dụng với oxi, với kim loại vàvới hiđrô. Sơ lược về mức độ hoạt động hoá học mạnh yếu của 1 số phi kim.

Bài 26. Clo

Bài giảng Clo đi sâu tìm hiểu về Tính chất vật lí của clo; Clo có một số tính chất chung của phi kim(tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạtđộng mạnh; Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm; Một số ứng dụng, thu khí clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm.

Bài 27. Cacbon

Nội dung bài giảng Cacbon tìm hiểu Đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cacbon vô định hình; Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hóa học nhất; Sơ lược tính chất vật lí của 3 dạng thù hình; Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: Tác dụng với oxi và một số oxit kim loại, tính chất hóa học đặc biệt của cácbon là tínhkhử ở nhiệt độ cao; Một số ứng dụng tương ứng với tính chất vật lí và tính chất hóa học của cacbon.

Bài 28. Các oxit của cacbon

Nội dung bài học Các oxit của cacbon tìm hiểu về hai hợp chất quan trọng là CO và CO . Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này.

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học As(OH)3 (Arsenous acid)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu As(OH)3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

As(OH)3 có tác dụng với Pb(HCO3)2 không? As(OH)3 có tác dụng với Pb2CO3(OH)2 không? As(OH)3 có tác dụng với PbF2 không? As(OH)3 có tác dụng với I không? As(OH)3 có tác dụng với SnF2 không? As(OH)3 có tác dụng với Si2O3 không? As(OH)3 có tác dụng với Na[Sn(OH)3] không? As(OH)3 có tác dụng với Na2SnO2 không? As(OH)3 có tác dụng với Ca[Sn(OH)6] không? As(OH)3 có tác dụng với S[Sn(OH)6] không? As(OH)3 có tác dụng với Na2SnO3 không? As(OH)3 có tác dụng với Sr[Sn(OH)6] không? As(OH)3 có tác dụng với Na2SnCl6 không? As(OH)3 có tác dụng với Ba[Sn(OH)6] không? As(OH)3 có tác dụng với K[Sn(OH)3] không? As(OH)3 có tác dụng với KCr(SO4)2 không? As(OH)3 có tác dụng với NaClO.5H2O không? As(OH)3 có tác dụng với NaOH.H2O không? As(OH)3 có tác dụng với SO3F không? As(OH)3 có tác dụng với NaSO3F không? As(OH)3 có tác dụng với SO2.nH2O không? As(OH)3 có tác dụng với SO3NH2 không? As(OH)3 có tác dụng với BiNO3(OH)2 không? As(OH)3 có tác dụng với Bi(NO3)O không? As(OH)3 có tác dụng với Bi(NO3)3.5H2O không? As(OH)3 có tác dụng với Bi(NO3)2OH không? As(OH)3 có tác dụng với BiO(OH) không? As(OH)3 có tác dụng với BiClO không? As(OH)3 có tác dụng với Bi2(SO4)O2 không? As(OH)3 có tác dụng với BiCl(OH)2 không? As(OH)3 có tác dụng với BiSO4(OH) không? As(OH)3 có tác dụng với Bi(HSO4)SO4 không? As(OH)3 có tác dụng với Bi2CO3(OH)4 không? As(OH)3 có tác dụng với At2S3 không? As(OH)3 có tác dụng với AtCl3 không? As(OH)3 có tác dụng với [N2O2] không? As(OH)3 có tác dụng với Ag2N2O2 không? As(OH)3 có tác dụng với Na2[Ni(OH)4] không? As(OH)3 có tác dụng với NiF3 không? As(OH)3 có tác dụng với KHF2 không? As(OH)3 có tác dụng với K2NiF4 không? As(OH)3 có tác dụng với Ni2SO4(OH)2 không? As(OH)3 có tác dụng với [Ni(NH3)6]SO4 không? As(OH)3 có tác dụng với Ni(NO3)OH không? As(OH)3 có tác dụng với [Ni(NH3)6](NO3)2 không? As(OH)3 có tác dụng với NiF2.4H2O không? As(OH)3 có tác dụng với Ni(NO3)2.6H2O không? As(OH)3 có tác dụng với [Ni(NH3)6]F2 không? As(OH)3 có tác dụng với Ni2O(OH)4 không? As(OH)3 có tác dụng với Li2O2.H2O không? As(OH)3 có tác dụng với LiOOH·H2O không? As(OH)3 có tác dụng với Li2O2.H2O2.3H2O không? As(OH)3 có tác dụng với HSeO3F không? As(OH)3 có tác dụng với [SeO3] không? As(OH)3 có tác dụng với BeF2.H2O không? As(OH)3 có tác dụng với Fe(NH4)2(SO4)2 không? As(OH)3 có tác dụng với K[AsF4] không? As(OH)3 có tác dụng với CaHClO không? As(OH)3 có tác dụng với Na2[Pb(OH)6] không? As(OH)3 có tác dụng với Ca(HCN2)2 không? As(OH)3 có tác dụng với BeCl2.4H2O không? As(OH)3 có tác dụng với Na2[Pd(OH)4] không? As(OH)3 có tác dụng với PdO không? As(OH)3 có tác dụng với [Pd(NH3)4](OH)2 không? As(OH)3 có tác dụng với [Pd(NH3)4]Cl2 không? As(OH)3 có tác dụng với (NH4)4SnS4 không? As(OH)3 có tác dụng với (NH4)2PdCl4 không? As(OH)3 có tác dụng với K2PdCl4 không? As(OH)3 có tác dụng với (NH4)2PdCl6 không? As(OH)3 có tác dụng với Na2SnS3 không? As(OH)3 có tác dụng với K2RuO4.H2O không? As(OH)3 có tác dụng với Ru không? As(OH)3 có tác dụng với K2[RuCl6] không? As(OH)3 có tác dụng với RuO2 không? As(OH)3 có tác dụng với RuCl3.RuCl4 không? As(OH)3 có tác dụng với OsO2 không? As(OH)3 có tác dụng với OsO4 không? As(OH)3 có tác dụng với Os3(CO)12 không? As(OH)3 có tác dụng với Os(OH)4 không? As(OH)3 có tác dụng với [OsO2(OH)4] không? As(OH)3 có tác dụng với (CH3)3CNH2 không? As(OH)3 có tác dụng với (CH3)3CNHCHO không? As(OH)3 có tác dụng với KOH.H2O không? As(OH)3 có tác dụng với K2[OsO4(OH)2] không? As(OH)3 có tác dụng với K3FeO4 không? As(OH)3 có tác dụng với KFeO2 không? As(OH)3 có tác dụng với BaFeO4.H2O không? As(OH)3 có tác dụng với [Sr(H2O)n] không? As(OH)3 có tác dụng với AgAtO3 không? As(OH)3 có tác dụng với Na2Te.9H2O không? As(OH)3 có tác dụng với H2Te không? As(OH)3 có tác dụng với [Co(NH3)6]Cl2OH không? As(OH)3 có tác dụng với K2Ni(CN)4.H2O không? As(OH)3 có tác dụng với K3[Ni(CN)4] không? As(OH)3 có tác dụng với K2[Pt(CN)4].3H2O không? As(OH)3 có tác dụng với KAsF6 không? As(OH)3 có tác dụng với [AsF6] không? As(OH)3 có tác dụng với H2F không? As(OH)3 có tác dụng với AsOF3 không? As(OH)3 có tác dụng với HAsF6.H2O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có As(OH)3 (Arsenous acid) là chất tham gia

arsenous acid

Xem tất cả phương trình sử dụng As(OH)3

Phương trình có As(OH)3 (Arsenous acid) là chất sản phẩm

arsenous acid

3H2O + AsCl3 → 3HCl + As(OH)3 Xem tất cả phương trình tạo ra As(OH)3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 01:56:02am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(