Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

AgF.2H2O

công thức rút gọn AgFH4O2


Bạc(I) florua dihidrat

Hình ảnh thực tế Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 162.8972

Khối lượng riêng (kg/m3) 5852

Màu sắc màu vàng nâu

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ sôi (°C) 1159

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 435

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

1. Tổng hợp hữu cơ: sử dụng làm thuốc thử khử lưu huỳnh trên chất nền có nguồn gốc thiourea. và dung môi hữu cơ, nó là một nguồn ion florua thuận tiện và có thể được sử dụng để fluoride halogenua trong điều kiện nhẹ 2. Tổng hợp vô cơ: Phản ứng của bạc acetylide với dung dịch bạc (I) florua đậm đặc dẫn đến sự hình thành cụm [Ag10] 2+ giống như đèn chùm với acetylenediide nội địa. 3. bạc (I) fluoride là một chất chống sâu răng hiệu quả.
Advertisement

Đánh giá

AgF.2H2O - Bạc(I) florua dihidrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-AgF.2H2O-Bac(I)+florua+dihidrat-2000
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học AgF.2H2O (Bạc(I) florua dihidrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu AgF.2H2O có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

AgF.2H2O có tác dụng với TeO3 không? AgF.2H2O có tác dụng với Na2TeO3 không? AgF.2H2O có tác dụng với Na2TeO4.2H2O không? AgF.2H2O có tác dụng với SeOCl2 không? AgF.2H2O có tác dụng với Se(OH)2Cl2 không? AgF.2H2O có tác dụng với Ag2Te không? AgF.2H2O có tác dụng với (C6H5)3Sb không? AgF.2H2O có tác dụng với Na2Se không? AgF.2H2O có tác dụng với NaHSe không? AgF.2H2O có tác dụng với NaH2AsO4.H2O không? AgF.2H2O có tác dụng với As2O5 không? AgF.2H2O có tác dụng với H3AsO4.0,5H2O không? AgF.2H2O có tác dụng với Na2HAsO4 không? AgF.2H2O có tác dụng với As2S5 không? AgF.2H2O có tác dụng với (NH4)3AsO4.3H2O không? AgF.2H2O có tác dụng với H3AsO3 không? AgF.2H2O có tác dụng với (PO3) không? AgF.2H2O có tác dụng với SO3NH2− không? AgF.2H2O có tác dụng với H3NSO3 không? AgF.2H2O có tác dụng với NaH2NSO3 không? AgF.2H2O có tác dụng với HSO5 không? AgF.2H2O có tác dụng với HPF6 không? AgF.2H2O có tác dụng với PF6 không? AgF.2H2O có tác dụng với (Cr2O7) không? AgF.2H2O có tác dụng với XeO4 không? AgF.2H2O có tác dụng với H2TeO4 không? AgF.2H2O có tác dụng với Na2H4TeO6 không? AgF.2H2O có tác dụng với Ba2XeO6 không? AgF.2H2O có tác dụng với Te(OH)6 không? AgF.2H2O có tác dụng với XeO3F2 không? AgF.2H2O có tác dụng với XeO2F4 không? AgF.2H2O có tác dụng với H2XeO4 không? AgF.2H2O có tác dụng với H6TeO6.4H2O không? AgF.2H2O có tác dụng với K2H4TeO6 không? AgF.2H2O có tác dụng với Na6TeO6 không? AgF.2H2O có tác dụng với HfI4 không? AgF.2H2O có tác dụng với Hg(NH3)2Cl2 không? AgF.2H2O có tác dụng với Na2HgCl4 không? AgF.2H2O có tác dụng với Hg2I2 không? AgF.2H2O có tác dụng với K2[HgI4] không? AgF.2H2O có tác dụng với NH4I không? AgF.2H2O có tác dụng với HgSO4 không? AgF.2H2O có tác dụng với C3N4 không? AgF.2H2O có tác dụng với HSCN không? AgF.2H2O có tác dụng với (Hg2N)I không? AgF.2H2O có tác dụng với Hg2SeO4 không? AgF.2H2O có tác dụng với HgSeO4 không? AgF.2H2O có tác dụng với H2SnCl6 không? AgF.2H2O có tác dụng với HgNH2Cl không? AgF.2H2O có tác dụng với HgSO4.2HgS không? AgF.2H2O có tác dụng với I2Cl6 không? AgF.2H2O có tác dụng với HICl2 không? AgF.2H2O có tác dụng với [K(H2O)6] không? AgF.2H2O có tác dụng với In không? AgF.2H2O có tác dụng với InH3 không? AgF.2H2O có tác dụng với InClO không? AgF.2H2O có tác dụng với InCl3.4H2O không? AgF.2H2O có tác dụng với In(CN)3 không? AgF.2H2O có tác dụng với In(NO3)3 không? AgF.2H2O có tác dụng với KIO3 không? AgF.2H2O có tác dụng với NaInO2 không? AgF.2H2O có tác dụng với In2(SO4)3 không? AgF.2H2O có tác dụng với In2S không? AgF.2H2O có tác dụng với InN không? AgF.2H2O có tác dụng với R-H không? AgF.2H2O có tác dụng với C2H5OCH3 không? AgF.2H2O có tác dụng với C3H7Br không? AgF.2H2O có tác dụng với C3H6Br2 không? AgF.2H2O có tác dụng với C4H8Br2 không? AgF.2H2O có tác dụng với CH3CH(NH2)COOH không? AgF.2H2O có tác dụng với CH3CH(NH2)COONa không? AgF.2H2O có tác dụng với C4H9Br không? AgF.2H2O có tác dụng với C2H5OBr không? AgF.2H2O có tác dụng với H2PtCl6 không? AgF.2H2O có tác dụng với H2PtCl4 không? AgF.2H2O có tác dụng với MgCrO4 không? AgF.2H2O có tác dụng với [Mg(H2O)6] không? AgF.2H2O có tác dụng với MgSO4.7H2O không? AgF.2H2O có tác dụng với Mg(HSO4)2 không? AgF.2H2O có tác dụng với NaHSO4.H2O không? AgF.2H2O có tác dụng với Na(SO3NH2) không? AgF.2H2O có tác dụng với NH2 không? AgF.2H2O có tác dụng với NaB5O8 không? AgF.2H2O có tác dụng với Na2B4O7.10H2O không? AgF.2H2O có tác dụng với Na[B(OH)4] không? AgF.2H2O có tác dụng với Co(BO2)2 không? AgF.2H2O có tác dụng với B2H6 không? AgF.2H2O có tác dụng với Na3AsO3 không? AgF.2H2O có tác dụng với Na3AsS3 không? AgF.2H2O có tác dụng với (NH4)3AsO3 không? AgF.2H2O có tác dụng với H2PbCl4 không? AgF.2H2O có tác dụng với Ba(O3)2 không? AgF.2H2O có tác dụng với BaS2O6 không? AgF.2H2O có tác dụng với BaO2.8H2O không? AgF.2H2O có tác dụng với Na2O2.8H2O không? AgF.2H2O có tác dụng với (NH4)2S2O7 không? AgF.2H2O có tác dụng với BaO4 không? AgF.2H2O có tác dụng với NH4HF2 không? AgF.2H2O có tác dụng với NH4HSO3 không? AgF.2H2O có tác dụng với SOCl2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có AgF.2H2O (Bạc(I) florua dihidrat) là chất tham gia

AgF.2H2O → 2H2O + AgF Xem tất cả phương trình sử dụng AgF.2H2O

Phương trình có AgF.2H2O (Bạc(I) florua dihidrat) là chất sản phẩm

Xem tất cả phương trình tạo ra AgF.2H2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 07:35:14pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(