Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ag2SO3

công thức rút gọn Ag2O3S


Bạc Sunfit

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 295.7996

Màu sắc Tinh thể màu trắng

Trạng thái thông thường Tinh thể

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 100

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Bạc Sunfit ứng dụng trong: 1. tác nhân chống vi khuẩn 2. Là một chất quang nhạy trong nhiếp ảnh. 3. Là một thuốc thử phòng thí nghiệm. 4. Lát trong niello kim loại và gốm sứ.
Advertisement

Đánh giá

Ag2SO3 - Bạc Sunfit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Ag2SO3-Bac+Sunfit-2693
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 28. Các oxit của cacbon

Nội dung bài học Các oxit của cacbon tìm hiểu về hai hợp chất quan trọng là CO và CO . Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này.

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ trái đất, ngành công nghiệp liên quan đến silic và hợp chất của nó gọi là công nghiệp silicat rất gần gũi trong đời sống, chúng ta hãy nghiên cứu về silic và ngành công nghiệp này

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Nội dung bài giảng Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp học sinh hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: tính chất của phi kim, tính chất của clo,C, Si, CO, CO , H CO , muối cacbonat. Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố trong chu kì, nhóm và ý nghĩa của bảng tuần hoàn.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Ag2SO3 (Bạc Sunfit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Ag2SO3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Ag2SO3 có tác dụng với NH4CN không? Ag2SO3 có tác dụng với GaCl không? Ag2SO3 có tác dụng với GaH3 không? Ag2SO3 có tác dụng với Na3HXeO6 không? Ag2SO3 có tác dụng với Na2H2XeO6 không? Ag2SO3 có tác dụng với NaHXeO4 không? Ag2SO3 có tác dụng với [PO2F2] không? Ag2SO3 có tác dụng với H2PO3F không? Ag2SO3 có tác dụng với HPO2F2 không? Ag2SO3 có tác dụng với NH4PF6 không? Ag2SO3 có tác dụng với K2TeO4 không? Ag2SO3 có tác dụng với K2H4TeO6.3H2O không? Ag2SO3 có tác dụng với K2TeO3 không? Ag2SO3 có tác dụng với Na6TeO6.2H2O không? Ag2SO3 có tác dụng với HfI2O không? Ag2SO3 có tác dụng với HfN không? Ag2SO3 có tác dụng với K2HgI4.2H2O không? Ag2SO3 có tác dụng với (Hg2N)I.H2O không? Ag2SO3 có tác dụng với (NH4)2S4O6 không? Ag2SO3 có tác dụng với I3N không? Ag2SO3 có tác dụng với Rb2SnCl6 không? Ag2SO3 có tác dụng với (NH4)2SnCl6 không? Ag2SO3 có tác dụng với Cs2[SnCl6] không? Ag2SO3 có tác dụng với OCN không? Ag2SO3 có tác dụng với BO3 không? Ag2SO3 có tác dụng với SCN không? Ag2SO3 có tác dụng với [S2O3] không? Ag2SO3 có tác dụng với In(NO3)3.5H2O không? Ag2SO3 có tác dụng với In(NO3)O không? Ag2SO3 có tác dụng với In2(SO4)3.9H2O không? Ag2SO3 có tác dụng với CH3CHClCOOH không? Ag2SO3 có tác dụng với NH2CH2CH2CH2CN không? Ag2SO3 có tác dụng với HNCO không? Ag2SO3 có tác dụng với CN không? Ag2SO3 có tác dụng với Na[Au(CN)2] không? Ag2SO3 có tác dụng với Na[Ag(CN)2] không? Ag2SO3 có tác dụng với CH2=C(CH3)COOH không? Ag2SO3 có tác dụng với CH2=C(CH3)COOCH3 không? Ag2SO3 có tác dụng với (CH3)3CCOOH không? Ag2SO3 có tác dụng với C3H7COOH không? Ag2SO3 có tác dụng với C3H7CHO không? Ag2SO3 có tác dụng với CaZnO2 không? Ag2SO3 có tác dụng với AlO2 không? Ag2SO3 có tác dụng với Mg2C3 không? Ag2SO3 có tác dụng với C3H4 không? Ag2SO3 có tác dụng với NaKCO3 không? Ag2SO3 có tác dụng với CH3CH(OH)CH2CH3 không? Ag2SO3 có tác dụng với CH3C(O)CH2CH3 không? Ag2SO3 có tác dụng với C5H11Cl không? Ag2SO3 có tác dụng với C5H11Br không? Ag2SO3 có tác dụng với FexOy không? Ag2SO3 có tác dụng với CHI3 không? Ag2SO3 có tác dụng với C7H15Br không? Ag2SO3 có tác dụng với BrHC=CHBr không? Ag2SO3 có tác dụng với C2H2Br4 không? Ag2SO3 có tác dụng với (CH3)2-N-N=O không? Ag2SO3 có tác dụng với (CH3)2NH không? Ag2SO3 có tác dụng với C6H14O6 không? Ag2SO3 có tác dụng với C3H5(ONa)3 không? Ag2SO3 có tác dụng với C3H7Cl không? Ag2SO3 có tác dụng với PbI2 không? Ag2SO3 có tác dụng với [C3H5(OH)2O]2Cu không? Ag2SO3 có tác dụng với C6H5SO3Na không? Ag2SO3 có tác dụng với C4H4 không? Ag2SO3 có tác dụng với CH2=CH-COONa không? Ag2SO3 có tác dụng với CH2=CH-COOH không? Ag2SO3 có tác dụng với HCOO-CH=CH2 không? Ag2SO3 có tác dụng với C6H5N2Cl không? Ag2SO3 có tác dụng với (C2H4)n không? Ag2SO3 có tác dụng với C4H6Br2 không? Ag2SO3 có tác dụng với C3H4Br4 không? Ag2SO3 có tác dụng với Ba(HSO3)2 không? Ag2SO3 có tác dụng với CuCl2.2H2O không? Ag2SO3 có tác dụng với C2H4(ONa)2 không? Ag2SO3 có tác dụng với H2SO4.3SO3 không? Ag2SO3 có tác dụng với C2H4Cl2 không? Ag2SO3 có tác dụng với C6Cl6 không? Ag2SO3 có tác dụng với C4H6Br4 không? Ag2SO3 có tác dụng với C4H6(OH)4 không? Ag2SO3 có tác dụng với Fe(SCN)3 không? Ag2SO3 có tác dụng với CuS2 không? Ag2SO3 có tác dụng với (CH3COO)2Zn không? Ag2SO3 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? Ag2SO3 có tác dụng với C6H5OCH2CH3 không? Ag2SO3 có tác dụng với C6H4Br-CH3 không? Ag2SO3 có tác dụng với C6H4CH3ONa không? Ag2SO3 có tác dụng với P2H4 không? Ag2SO3 có tác dụng với H2SO4.2SO3 không? Ag2SO3 có tác dụng với [Ag(NH3)6]3PO4 không? Ag2SO3 có tác dụng với (CH3COO)3Fe không? Ag2SO3 có tác dụng với HOCH2(CHOH)4COONH4 không? Ag2SO3 có tác dụng với OHCH2(CHOH)4COOH không? Ag2SO3 có tác dụng với C6H5CH(CH3)2 không? Ag2SO3 có tác dụng với Ca5F(PO4)3 không? Ag2SO3 có tác dụng với (C2H5)2O không? Ag2SO3 có tác dụng với Ba(COO)2 không? Ag2SO3 có tác dụng với Ca(COO)2 không? Ag2SO3 có tác dụng với Sr(COO)2 không? Ag2SO3 có tác dụng với BaBr2 không? Ag2SO3 có tác dụng với CH2BrCHBrCH2OH không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Ag2SO3 (Bạc Sunfit) là chất tham gia

Na2SO3 + Ag2SO3 → 2Ag + Na2S2O6 Xem tất cả phương trình sử dụng Ag2SO3

Phương trình có Ag2SO3 (Bạc Sunfit) là chất sản phẩm

2AgNO3 + Na2SO3 → 2NaNO3 + Ag2SO3 Xem tất cả phương trình tạo ra Ag2SO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 09:41:04am