Chất Hóa Học - (NH4)3PO4.12MoO3 - Ammonium molybdophosphate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

(NH4)3PO4.12MoO3

công thức rút gọn H12Mo12N3O40P


Ammonium molybdophosphate

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 1876.5851

Khối lượng riêng (kg/m3) 3150

Màu sắc màu vàng

Trạng thái thông thường tinh thể

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Ammonium phosphomolybdate hydrate được sử dụng để điều chế các chất xúc tác heteropolyacid được aluminosilicate hỗ trợ, tìm thấy ứng dụng trong việc khử glycerol trong pha khí để lấy acrolein. Nó được sử dụng như một chất trao đổi ion vô cơ liên quan đến việc loại bỏ xê-ri từ chất thải lỏng.
Advertisement

Đánh giá

(NH4)3PO4.12MoO3 - Ammonium molybdophosphate - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-(NH4)3PO4.12MoO3-Ammonium+molybdophosphate-3224
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng và chế biến các loại hợp chất hữu cơ có trong thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Vậy hữu cơ là gì? Hoá học hữu cơ là gì? Bài học Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ hôm nay giúp các bạn trả lời được câu hỏi này

Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Các bạn đã biết hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon. Vậy hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử các hợp chất hữu cơ như thế nào?

Bài 36. Metan

Metan có cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào? Hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu qua bài giảng về Metan.

Bài 37. Etilen

Êtilen là chất khí không màu, không mùi, hơi nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước, tan nhiều trong ete và một số dung môi hữu cơ.

Bài 38. Axetilen

Axetilen là một hiđrocacbon có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Vậy axetilen có công thức cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài giảng về Axrtilen.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học (NH4)3PO4.12MoO3 (Ammonium molybdophosphate)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu (NH4)3PO4.12MoO3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

(NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H5COCH2CH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H5-CH(OH)-CH2-CH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với R-CN không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với R-CO-R không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với R-CH2-NH2 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3-CH2-CH2-NH-CH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3-CH2-N(CH2-CH3)-CH2-CH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3-CH2-CH2-NH2 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3-CH2-CH(NH2)-CH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3-CH2-CH2-NH-CH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với H2N-CH2-CH2-CH2-CH2OH không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3CH2CH2NHC2H5 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H5N≡NCl không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với ArNH2 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3-CH3-N(CH3)-CH2-CH2-CH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3-CH2-NH-CH2-CH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3CH2CH2NHCH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H5CHO không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H11-CHO không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H5-CH2-CHO không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3CH2CH2CHO không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3-CH(CH3)-CHO không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3-CH2-CH2-CH2-CHO không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3(CH2)5CHO không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3(CH2)5-C(NOH)-H không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H5-C(NNHC6H5)-CH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3-CH2-CH(OH)-CH2CH2CH2CH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H5-CH(OH)-Ph không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H11COOH không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H11-CO-CH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H5COCH2CH2CH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H5-C≡N không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H5-CH(OH)-CH2-CH2-CH2-CH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H5-CO-CH2-CH2-CH2-CH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H11CH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H11CH2Br không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H11CH2MgBr không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H11CH2CH(OH)CH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3C(CH3)=CHCH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2CH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3CH(CH3)CH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2Cl không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3C(Cl)(CH3)CH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H11Br không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H11MgBr không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH2Br không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH2MgBr không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3CH(Br)CH2(Br) không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH2Br – CHBr – COOH không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C5H10Br2 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với H-COONa không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH2NH2CH2COOH không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH2NH2CH2COONa không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3-O-C2H5 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H4 (OH)2 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C17H33COOK không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3COOCl không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C3H5(ONO2)3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3CH(ONa)COONa không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với Na3P không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với Na2[Zn(CN)4] không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với Zn(O2CCH3)2 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với (C12H21O11)2Cu không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với (C12H21O11)2Cu không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với (CH3)2CHCOOH không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với (C2H4(OH)O)2Cu không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với [C6H7O2(OCOCH3)3]n không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với [C6H7O2(OH)2OCS–SNa]n không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với [C6H7O2(ONO2)3]n không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H5-CH=CH-COOH không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C6H5-CH2-COOH không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH≡C-COOH không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH2=CH-CN không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH2=CH-COONa không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3-(CH2)4-COOH không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3-CH=CH-COOH không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3-CO-CH2OH không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3(CH2)3-COOH không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với HOOC-(CH2)4-COOH không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với HOOC-CH(OH)-CH2-COOH không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với (-CF2-CF2-)n không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với (-CH(C6H5)-CH2-)n không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với (-CH2-C(Cl)=CH-CH2-)n không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với KAl(SO4)2.12H2O không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với As không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với He không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với Ne không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3CH2CH=CH2 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với (CH3)2C=CH2 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với C4H8 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3CH2CH2CH=CH2 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3CH2CH=CHCH3 không? (NH4)3PO4.12MoO3 có tác dụng với CH3CH2C(CH3)=CH2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có (NH4)3PO4.12MoO3 (Ammonium molybdophosphate) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng (NH4)3PO4.12MoO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 10:34:37am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(