Chất Hóa Học - (NH4)2PdCl4 - Ammonium tetrachloropalladate(II)

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

(NH4)2PdCl4

công thức rút gọn Cl4H8N2Pd


Ammonium tetrachloropalladate(II)

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 284.3089

Khối lượng riêng (kg/m3) 2170

Màu sắc trắng

Trạng thái thông thường chất rắn

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

dùng làm chất bán dẫn, xúc tác, nghiên cứu trạng thái oxy hóa hỗn hợp và độ dẫn điện tử.
Advertisement

Đánh giá

(NH4)2PdCl4 - Ammonium tetrachloropalladate(II) - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-(NH4)2PdCl4-Ammonium+tetrachloropalladate(II)-2857
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 8. Bài luyện tập 1 – Hóa học 8

Luyện tập về các mối quan hệ giữa các khái niệm nguyên tử, nguyên tố hoá học, đơn chất, hợp chất và phân tử.

Bài 9. Công thức hóa học

Bài học trước đã cho biết chất được tạo nên từ các nguyên tố. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố, còn hợp chất từ hai nguyên tố trở lên. Như vậy, dùng các kí hiệu của nguyên tố ta có thể viết thành công thức hoá học để biểu diễn chất. Bài học này sẽ cho biết cách ghi và ý nghĩa ủa công thức hóa học

CHƯƠNG 2 PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Sự biến đổi của chất như thế nào thì được gọi là hiện tượng vật lí, là hiện tượng hoá học ? Phản ứng hoá học là gì, khi nào xảy ra, dựa vào đâu để nhận biết ? Trong một phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất có được bảo toàn không ? Phương trình hoá học dùng biểu diễn phản ứng hoá học, cho biết những gì về phản ứng ? Để lập phương trình hoá học cần cân bằng số nguyên tử như thế nào ?

Bài 13. Phản ứng hóa học

Thanh sắt để lâu ngày ngoài không khí, sau một thời gian thanh sắt đổi màu. Đó là hiện tượng gì, để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bài học này.

Bài 14. Bài Thực Hành 3

Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. Nhận biết dấu hiệu có phản ứng hoá học xảy ra.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học (NH4)2PdCl4 (Ammonium tetrachloropalladate(II))

Dưới đây là các câu hỏi về liệu (NH4)2PdCl4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

(NH4)2PdCl4 có tác dụng với Sn(NO3)2 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH3CH2CHO không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với C4H5Cl không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với NH2CH2COOH không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với ClNH3CH2COOH không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với NH2CH2COONa không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH3CH(NH2)COOC2H5 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với C3H5Cl không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH3CHCH2Cl không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với C6H5CH2ONa không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với C6H5NH3NO3 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với (NH4)3PO4.12MoO3 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với Na2CrO2 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH3OCS2K không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH3COONH3C6H5 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với 2PbCO3.Pb(OH)2 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với Pb(BF4)2 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH2BrCHBrCHCH2 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH3CHClCH3 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với OHCH2-CH(CH3)O-Cu-OH(CH3)C-CH2OH không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH3COO không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với H2PO4 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với HPO4 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với PO4 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với ZnO2 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với P2S3 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với C6H14 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với C4H10O không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với C7H14 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với C8H16 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với N không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với C2H3Cl3 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với SCl2O không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với C6H6O không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với Cu3P2 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với MnO4 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với KCrO4 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CrO5 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với H[CuCl2] không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với AlCO3 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với C6H5CHNC6H5 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH3COOC6H5COOH không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với OHC6H5COOH không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với HONO không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOCH3 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH3[CH2]16COOCH3 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH2OH không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với R - COO - R' không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với [C6H7O2(ONO2)3]n không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với Ba(H2PO4)2 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với K[Ag(CN)2] không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với K[Au(CN)2] không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với (CH3COO)2Pb không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với NH4OCOOCH3 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với Mn(OH)4 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với Cu2O3 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH3MgI không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2CN không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH3CH2OCH3 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH3CH2I không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH3CH2CH2Cl không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với 1,2-C6H4(OH)2 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với o-CH3C6H4OH không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với (CH3)3COH không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với HCOOCH = CH2 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với (C6H11O6)2Cu không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với KI không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với protein không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với amino axit không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với (C6H11O6)2Cu không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với (C12H22O11)2Cu không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với C12H22O11 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với C15H35COOH không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với C3H5(OH)3 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với C17H31COOH không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với C2H4O2 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH2OH(CHOH)4COONH4 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH3COO-C6H4 -COOH không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH3COOK không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với KOC6H4 -COOH không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2COOH không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2COONa không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với C6H5-CH=CH2 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với C6H5-CHBr-CH2Br không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CnH2n-2 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CnH2n +3N không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH3CH2COOH=CH2 không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với CH3CH2COONa không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với Na[Al(OH)4] không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với C4H9F không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với HCOO - C6H4 – CH2 – OOCH không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với NaO – C6H4 – CH2OH không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với HO – C6H4 – CH2OH không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với HCOO - C6H4 – CH2 – OOCH không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với Na4C không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với (C17H35COO)2Ca không? (NH4)2PdCl4 có tác dụng với C2H5OH không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có (NH4)2PdCl4 (Ammonium tetrachloropalladate(II)) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng (NH4)2PdCl4

Phương trình có (NH4)2PdCl4 (Ammonium tetrachloropalladate(II)) là chất sản phẩm

2HCl + Pd(NH3)2Cl2 → (NH4)2PdCl4 Xem tất cả phương trình tạo ra (NH4)2PdCl4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 12:26:19am