Chất Hóa Học - [Ni(NH3)6]SO4 - Hexaaminenickel(II) sulfate

Advertisement

[Ni(NH3)6]SO4

công thức rút gọn H18N6NiO4S


Hexaaminenickel(II) sulfate

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 256.9391

Trạng thái thông thường tinh thể rắn

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất [Ni(NH3)6]SO4

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

[Ni(NH3)6]SO4 - Hexaaminenickel(II) sulfate - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-%5BNi(NH3)6%5DSO4-Hexaaminenickel(II)+sulfate-2832
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Mức độ hoạt động hoá học khác nhau của các kim loại được thể hiện như thế nào ? Có thể dự đoán được phản ứng của kim loại với chất khác hay không? Dãy hoạt động hóa học của kim loại sẽ giúp bạn trả lời|

Bài 18. Nhôm

Nhôm (bắt nguồn từ tiếng Pháp: aluminium, phiên âm tiếng Việt: a-luy-mi-nhôm) là tên của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Al và số nguyên tử bằng 13.Nhôm là nguyên tố phổ biến thứ 3 trong vỏ Trái Đất.

Bài 19. Sắt

Từ xa xưa con người đã biết sử dụng nhiều vật dụng bằng sắt hoặc hợp kim sắt. Ngày nay trong số tất cả trong kim loại, sắt vẫn được sử dụng nhiều nhất. Hãy tìm hiểu các tính chất vật lí, hóa học của sắt.

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

Gang, thép và sắt được sản xuất như thế nào ? Chúng ta cùng xem qua bài học hôm nay nhé

Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Hàng năm thế giới mất đi 15% lượng gang , thép luyện được do bị ăn mòn. Vậy thế nào là sự ăn mòn kim loại và có biện pháp nào để bảo vệ không?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học [Ni(NH3)6]SO4 (Hexaaminenickel(II) sulfate)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu [Ni(NH3)6]SO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

[Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với KSbF6 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với NaSCN không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với Cr(OH)SO4 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với C6H11O7Na không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với FePO4 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH2(Br)-CH(Br)-CH3 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH2OH-CHOH-CH3 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH2Br-CH2-CHBr2 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CHBr2-CHBr-CH3 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH3-CH2-CBr3 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH2OH-CH2-CHO không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH3-CHOH-CHO không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với Ca(OCl)2 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với ZnI2 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với HCOONH3CH3 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với Ba(MnO4)2 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với Ag2S2O3 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với (NH4)2MoO4 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với MoCl2 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với PbBr2 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CnH2nBr2 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CuI2 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với (NH2CO)2NH không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với Ca5(PO4)3F không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với AAC không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với Sn(NO3)2 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH3CH2CHO không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với C4H5Cl không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với NH2CH2COOH không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với ClNH3CH2COOH không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với NH2CH2COONa không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH3CH(NH2)COOC2H5 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với C3H5Cl không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH3CHCH2Cl không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với C6H5CH2ONa không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với C6H5NH3NO3 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với (NH4)3PO4.12MoO3 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với Na2CrO2 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH3OCS2K không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH3COONH3C6H5 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với 2PbCO3.Pb(OH)2 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với Pb(BF4)2 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH2BrCHBrCHCH2 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH3CHClCH3 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với OHCH2-CH(CH3)O-Cu-OH(CH3)C-CH2OH không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH3COO không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với H2PO4 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với HPO4 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với PO4 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với ZnO2 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với P2S3 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với C6H14 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với C4H10O không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với C7H14 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với C8H16 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với N không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với C2H3Cl3 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với SCl2O không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với C6H6O không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với Cu3P2 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với MnO4 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với KCrO4 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CrO5 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với H[CuCl2] không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với AlCO3 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với C6H5CHNC6H5 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH3COOC6H5COOH không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với OHC6H5COOH không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với HONO không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOCH3 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH3[CH2]16COOCH3 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH2OH không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với R - COO - R' không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với [C6H7O2(ONO2)3]n không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với Ba(H2PO4)2 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với K[Ag(CN)2] không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với K[Au(CN)2] không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với (CH3COO)2Pb không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với NH4OCOOCH3 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với Mn(OH)4 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với Cu2O3 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH3MgI không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2CN không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH3CH2OCH3 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH3CH2I không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với CH3CH2CH2Cl không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với 1,2-C6H4(OH)2 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với o-CH3C6H4OH không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với (CH3)3COH không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với HCOOCH = CH2 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với (C6H11O6)2Cu không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với KI không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với protein không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với amino axit không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với (C6H11O6)2Cu không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với (C12H22O11)2Cu không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với C12H22O11 không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với C15H35COOH không? [Ni(NH3)6]SO4 có tác dụng với C3H5(OH)3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có [Ni(NH3)6]SO4 (Hexaaminenickel(II) sulfate) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng [Ni(NH3)6]SO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 11:26:31pm