Advertisement

Chất Hóa Học - [Ni(NH3)6]F2 - Hexaaminenickel(II) fluoride

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

[Ni(NH3)6]F2

công thức rút gọn F2H18N6Ni


Hexaaminenickel(II) fluoride

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 198.8733

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất [Ni(NH3)6]F2

Đánh giá

[Ni(NH3)6]F2 - Hexaaminenickel(II) fluoride - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-%5BNi(NH3)6%5DF2-Hexaaminenickel(II)+fluoride-2837
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

Nội dung bài Luyện tập kim loại ôn tập lại phần Dãy hoạt động hoá học của kim loại; Tính chất hoá học của kim loại nói chung; Tính chất giống và khác nhau giữa kim loại nhôm ,sắt (trong các chất nhôm chỉ có hoá trị III, sắt có hoá trị II, III. Nhôm phản ứng với dd kiềm tạo thành muối và giải phóng khí Hidro); Thành phần tính chất và sản xuất gang, thép; Sản xuất nhôm bằng cách điện phân hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxít và criolít.

Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Chúng ta đã học 2 nguyên tố kim loại tương đối điển hình và rất quan trọng trong đời sống, trong sảnxuất đó là nhôm và sắt. Hôm nay bằng thực nghiệm, chúng ta sẽ kiểm chứng một số tính chất quantrọng của 2 nguyên tố này. Từ đó khắc sâu thêm kiến thức về tính chất hóa học của Nhôm và Sắt; Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên; Quan sát, mô tả,giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

Bài 24. Ôn tập học kì 1

Bài Ôn tập học kì 1 ôn lại các kiến thức về tính chất của các loại hợp chất vô cơ và kim loại. Vận dụng để giải một số bài tập.

CHƯƠNG 3 SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nội dung bài giảng Tính chất của phi kim tìm hiểu về một số tính chất vật lí của phi kim: Phi kim tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí. Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp; Biết những tính chất hoá học chung của phi kim: Tác dụng với oxi, với kim loại vàvới hiđrô. Sơ lược về mức độ hoạt động hoá học mạnh yếu của 1 số phi kim.

Bài 26. Clo

Bài giảng Clo đi sâu tìm hiểu về Tính chất vật lí của clo; Clo có một số tính chất chung của phi kim(tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạtđộng mạnh; Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm; Một số ứng dụng, thu khí clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học [Ni(NH3)6]F2 (Hexaaminenickel(II) fluoride)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu [Ni(NH3)6]F2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

[Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH2(Br)-CH(Br)-CH3 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH2OH-CHOH-CH3 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH2Br-CH2-CHBr2 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CHBr2-CHBr-CH3 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH3-CH2-CBr3 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH2OH-CH2-CHO không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH3-CHOH-CHO không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với Ca(OCl)2 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với ZnI2 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với HCOONH3CH3 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với Ba(MnO4)2 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với Ag2S2O3 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với (NH4)2MoO4 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với MoCl2 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với PbBr2 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CnH2nBr2 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CuI2 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với (NH2CO)2NH không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với Ca5(PO4)3F không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với AAC không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với Sn(NO3)2 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH3CH2CHO không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với C4H5Cl không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với NH2CH2COOH không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với ClNH3CH2COOH không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với NH2CH2COONa không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH3CH(NH2)COOC2H5 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với C3H5Cl không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH3CHCH2Cl không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với C6H5CH2ONa không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với C6H5NH3NO3 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với (NH4)3PO4.12MoO3 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với Na2CrO2 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH3OCS2K không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH3COONH3C6H5 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với 2PbCO3.Pb(OH)2 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với Pb(BF4)2 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH2BrCHBrCHCH2 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH3CHClCH3 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với OHCH2-CH(CH3)O-Cu-OH(CH3)C-CH2OH không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH3COO không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với H2PO4 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với HPO4 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với PO4 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với ZnO2 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với P2S3 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với C6H14 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với C4H10O không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với C7H14 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với C8H16 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với N không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với C2H3Cl3 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với SCl2O không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với C6H6O không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với Cu3P2 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với MnO4 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với KCrO4 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CrO5 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với H[CuCl2] không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với AlCO3 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với C6H5CHNC6H5 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH3COOC6H5COOH không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với OHC6H5COOH không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với HONO không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOCH3 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH3[CH2]16COOCH3 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH2OH không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với R - COO - R' không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với [C6H7O2(ONO2)3]n không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với Ba(H2PO4)2 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với K[Ag(CN)2] không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với K[Au(CN)2] không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với (CH3COO)2Pb không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với NH4OCOOCH3 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với Mn(OH)4 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với Cu2O3 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH3MgI không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2CN không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH3CH2OCH3 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH3CH2I không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH3CH2CH2Cl không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với 1,2-C6H4(OH)2 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với o-CH3C6H4OH không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với (CH3)3COH không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với HCOOCH = CH2 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với (C6H11O6)2Cu không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với KI không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với protein không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với amino axit không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với (C6H11O6)2Cu không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với (C12H22O11)2Cu không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với C12H22O11 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với C15H35COOH không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với C3H5(OH)3 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với C17H31COOH không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với C2H4O2 không? [Ni(NH3)6]F2 có tác dụng với CH2OH(CHOH)4COONH4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có [Ni(NH3)6]F2 (Hexaaminenickel(II) fluoride) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng [Ni(NH3)6]F2

Phương trình có [Ni(NH3)6]F2 (Hexaaminenickel(II) fluoride) là chất sản phẩm

6NH4OH + NiF2 → 6H2O + [Ni(NH3)6]F2 Xem tất cả phương trình tạo ra [Ni(NH3)6]F2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 02:09:01am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(