Chất Hóa Học - [Ni(NH3)6](OH)2 - Hexamminenickel (II) hydroxide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

[Ni(NH3)6](OH)2

công thức rút gọn H20N6NiO2


Hexamminenickel (II) hydroxide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 194.8912

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất [Ni(NH3)6](OH)2

Đánh giá

[Ni(NH3)6](OH)2 - Hexamminenickel (II) hydroxide - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-%5BNi(NH3)6%5D(OH)2-Hexamminenickel+(II)+hydroxide-1926
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào ? Nhôm, sắt có những tính chất và ứng dụng gì ? Hợp kim là gì ? Sản xuất gang và thép như thế nào ? Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học [Ni(NH3)6](OH)2 (Hexamminenickel (II) hydroxide)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu [Ni(NH3)6](OH)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

[Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với XeOF2 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với PtF4 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với IF5 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với OsF6 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với UF4 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với UF6 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với UF5 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với UO2 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với UO2F2 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với UO3 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với U3O8 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với W không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với WO3 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với Na4XeO6 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với H5IO6 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với IOF5 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với Na3H2IO6 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với Re không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với ReF7 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với HReO4 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với ReF4 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với ReO3F không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với NaReO4 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với C5H6 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với NaC5H5 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với Fe(HCO3)2 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với FeSO3 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với FeP2 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với BiOOH không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với BiF3 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với Bi(OH)3 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với HBiCl4 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với GaCl3.H2O không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với GaClO không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với Ga không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với LiGaH4 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với GaOOH không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với NaGaO2 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với Ga(NO3)3 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với Ga2O không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với ZnGa2O4 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với HNCS không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với H2C2N2S3 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với Pt(CN)2 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với H2[Pt(CN)4] không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với CNCl không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với NH4ClO3 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với NH3OHClO4 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với HI3O8 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với CH3COOCHCHC2H5 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với C2H5CH2CHO không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với CH3-CH=CH2 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với C17H33COONa không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với (C17H33COO)3C3H5 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với ClO3 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với NaBr không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với HIO không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với NH4N3 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với NH4I3 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với NH4ClO không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với NH2Cl không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với Cl2.nH2O không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với NCl3 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với (NH3OH)Cl không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với (NH3OH)N3 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với KI3 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với H4PO4 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với [Na(H2O)4] không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với As(HSO4)3 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với NaHSeO3 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với SeCl4 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với Na2[Se(OH)6] không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với NaHSeO4 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với SeO4 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với TeO3 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với Na2TeO3 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với Na2TeO4.2H2O không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với SeOCl2 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với Se(OH)2Cl2 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với Ag2Te không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với (C6H5)3Sb không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với Na2Se không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với NaHSe không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với NaH2AsO4.H2O không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với As2O5 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với H3AsO4.0,5H2O không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với Na2HAsO4 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với As2S5 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với (NH4)3AsO4.3H2O không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với H3AsO3 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với (PO3) không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với SO3NH2− không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với H3NSO3 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với NaH2NSO3 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với HSO5 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với HPF6 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với PF6 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với (Cr2O7) không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với XeO4 không? [Ni(NH3)6](OH)2 có tác dụng với H2TeO4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có [Ni(NH3)6](OH)2 (Hexamminenickel (II) hydroxide) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng [Ni(NH3)6](OH)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-11-30 01:20:27pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(