Chất Hóa Học - [Cu(NH3)4](NO3)2 - Tetraamminkupfer(II)-nitrat

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

[Cu(NH3)4](NO3)2

công thức rút gọn CuH12N6O6


Tetraamminkupfer(II)-nitrat

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 255.6779

Màu sắc xanh

Trạng thái thông thường chất lỏng

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Do sự oxy hóa mạnh mẽ nitrat - anion và dễ dàng bị oxy hóa ligand amoniac hợp chất này là không ổn định nhiệt, sốc và ma sát. Nó cũng có thể hoạt động như một chất nổ . Với tốc độ phát nổ thấp (2900 m / s) và độ nổ thấp , nó là một trong những chất nổ yếu.
Advertisement

Đánh giá

[Cu(NH3)4](NO3)2 - Tetraamminkupfer(II)-nitrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-%5BCu(NH3)4%5D(NO3)2-Tetraamminkupfer(II)-nitrat-1671
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 4 OXI – KHÔNG KHÍ

Ở các lớp dưới, các biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi? Các bạn có nhận xét gì về màu sắc, mùi vị và tính tan trong nước của khí oxi? Oxi có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trên trong bài giảng Tính chất của oxi ngày hôm nay nhé.

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Tìm hiểu sự oxi hóa là gì và ứng dụng trong đời sống.

Bài 26. Oxit

Các bạn đã biết oxi phản ứng hầu hết các kim loại, và phi kim các. Vậy sản phẩm từ các phản ứng này gọi là gì. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Bài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy

Khí oxi có rất nhiều trong không khí. Có cách nào tách riêng được khí oxi từ không khí ? Trong phòng thí nghiệm muốn có một lượng nhỏ khí oxi thì làm thế nào ?

Bài 28. Không khí – Sự cháy

Có cách nào để xác định thành phần của không khí ? Không khí có liên quan gì đến sự cháy ? Tại sao khi có gió to thì đám cháy càng dễ bùng cháy to hơn ? Làm thế nào để dập tắt được đám cháy và tốt hơn là để đám cháy không xảy ra ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học [Cu(NH3)4](NO3)2 (Tetraamminkupfer(II)-nitrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu [Cu(NH3)4](NO3)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

[Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với SeO3 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Se2O5 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với K2SeO4 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Ti(SO4)O không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với BeF2 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với H2BeF4 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Be2CO3(OH)2 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Na[Al(H2O)2(OH)4] không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với PbSiO3 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Pb3O4 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Fe2(SO4)O không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với FeSO4.7H2O không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với [Fe(H2O)5(NO)]SO4 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với CaSO4.0,5H2O không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với CaSO4.2H2O không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với CaCN2 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với H2CN2 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với [Mg(NH3)6]Cl2 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với MgCl(OH) không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với BeH2 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với BeCl(OH) không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Be(NO3)OH không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Na2[Be(OH)4] không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Be(NH4)PO4 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với [Cu(NH3)2]OH không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với PdCl2.2H2O không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Pd(H2O)2Cl2 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với [Zn(NH3)6](OH)2 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với PdI2 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với PdS không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Pd(OH)2 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với (NH4)2SnS3 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Pd(NH3)2Cl2 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với SnS2 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với KCrO2 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với HCrO2 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Cr(OH)3.nH2O không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Na3[Cr(OH)6] không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với K2CrO3 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với K3CrO3 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Na3CrO3 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với K2S2O3 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với K2S2O5 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với (NH4)3AsS4 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với (NH4)2Sx không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với (NH4)3AsS3 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với K2RuO4 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với RuO4 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Os không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với K2[OsO2(OH)4] không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với KRuO4 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với KCu(CN)2 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với CSO không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với K2FeO4 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Al(NO3)3.9H2O không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với NO3 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với P2 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với H4P2O6 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với H4P2O5 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Na2HPO3 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với NaH2PO3 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với KOH.2H2O không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với AgClO3 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Ag2F không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với AgPF6 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với AgF.2H2O không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với K[AgF4] không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với XeF2 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với K2AgF4 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với HAtO3 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Na2Te không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Al2Br6 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với CBr4 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với H3AlF6 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với AlF3.H2O không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với NH4AlF4 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với NaAlF4 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Na3AlF6 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Al2Te3 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với H2Se không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với CSe2 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Al2Se3 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với XeCl2 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Cf không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với CfCl3 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với C2H5COONH4 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Co(OH)Cl không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với CoCl2.6H2O không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Co2Cl(OH)3 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với [Co(NH3)6]Cl2 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với CoO không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với C2N2 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Co3O4 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Cs3CoCl5 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với (NH4)2C2O4 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với K2[Ni(CN)4] không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với K2[Pt(CN)4] không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với Fe(C5H5)2 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với AsF5 không? [Cu(NH3)4](NO3)2 có tác dụng với AsF3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có [Cu(NH3)4](NO3)2 (Tetraamminkupfer(II)-nitrat) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng [Cu(NH3)4](NO3)2

Phương trình có [Cu(NH3)4](NO3)2 (Tetraamminkupfer(II)-nitrat) là chất sản phẩm

Cu(NO3)2 + 4NH4OH → 4H2O + [Cu(NH3)4](NO3)2 Xem tất cả phương trình tạo ra [Cu(NH3)4](NO3)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 01:02:12am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(