Thảo luận 3

Câu hỏi lý thuyết về phân loại polime

Câu hỏi trắc nghiệm trong SỞ GD-ĐT TPHCM - THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Advertisement

Câu hỏi lý thuyết về phân loại polime

Cho các polime sau: sợi bông (1), tơ tằm (2), sợi đay (3), tơ enang (4), tơ visco (5), tơ axetat (6), nilon-6,6 (7). Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 1, 2, 3, 5, 6
 • Câu B. 5, 6, 7
 • Câu C. 1, 2, 5, 7
 • Câu D. 1, 3, 5, 6 Đáp án đúngNguồn nội dung

SỞ GD-ĐT TPHCM - THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Chúng mình không tìm thấy phương trình nào liên quan trực tiếp tới câu hỏi này. Có thể vì câu hỏi này không cần sử dụng phương trình hóa học để giải

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Câu hỏi lý thuyết về phân loại polime

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Câu hỏi về danh pháp của este

Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3CH2-COO-C2H5. Tên gọi của X là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. vinyl axetat
 • Câu B. metyl propionat
 • Câu C. etyl propionat
 • Câu D. metyl metacrylat

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT TPHCM - THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Chúng mình không tìm thấy phương trình nào liên quan trực tiếp tới câu hỏi này. Có thể vì câu hỏi này không cần sử dụng phương trình hóa học để giải

Câu hỏi kết quả số #2

Câu hỏi lý thuyết về phân loại polime

Tơ nào dưới đây là tơ nhân tạo?

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. Tơ nitron
 • Câu B. Tơ xenlulozơ axetat.
 • Câu C. Tơ tằm.
 • Câu D. Tơ capron.

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT TPHCM - THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Chúng mình không tìm thấy phương trình nào liên quan trực tiếp tới câu hỏi này. Có thể vì câu hỏi này không cần sử dụng phương trình hóa học để giải


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 07:12:29am