Thảo luận 4

Bài toán hiệu suất

Câu hỏi trắc nghiệm trong Sách giáo khoa lớp 10

Advertisement

Bài toán hiệu suất

Cho 11,2l H2 (đktc) tác dụng với 0,45 mol Cl2 thu được 0,6 mol HCl . Tính hiệu suất phản ứng .

Phân loại câu hỏi

Lớp 10 Cơ bản

 • Câu A. 66,67% Đáp án đúng
 • Câu B. 34,33%
 • Câu C. 75%
 • Câu D. 35%Nguồn nội dung

Sách giáo khoa lớp 10

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Cl2 + H2 → 2HCl

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Bài toán hiệu suất

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

Cl2 + H2 → 2HCl

Câu hỏi kết quả số #1

Cân bằng hóa học

Cho các cân bằng:
1) H2 + I2(rắn) ←→ 2HI
2) N2 + 3H2 ←→ 2NH3
3) H2 + Cl2 ←→ 2HCl
4) 2SO2 (k) + O2 (k) ←→ 2SO3
5) SO2 + Cl2 ←→ SO2Cl2
Khi tăng áp suất chung của cả hệ số cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận và
chiều nghịch lần lượt là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Cơ bản

 • Câu A. 32
 • Câu B. 31
 • Câu C. 24
 • Câu D. 25

Nguồn nội dung

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Cl2 + H2 → 2HCl 3H2 + N2 → 2NH3 O2 + 2SO2 → 2SO3 H2 + I2 → 2HI Cl2 + SO2 → SO2Cl2

Advertisement

Câu hỏi kết quả số #2

Bài toán hiệu suất

Cho 11,2l H2 (đktc) tác dụng với 0,45 mol Cl2 thu được 0,6 mol HCl . Tính hiệu suất phản ứng .

Phân loại câu hỏi

Lớp 10 Cơ bản

 • Câu A. 66,67%
 • Câu B. 34,33%
 • Câu C. 75%
 • Câu D. 35%

Nguồn nội dung

Sách giáo khoa lớp 10

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Cl2 + H2 → 2HCl

Câu hỏi kết quả số #3

Flo

Phản ứng nào tác dụng với hidro xảy ra ngay trong bóng tối, ở nhiệt độ rất thấp?

Phân loại câu hỏi

Lớp 10 Cơ bản

 • Câu A. H2 + Cl2 --> 2HCl
 • Câu B. H2 + I2 --> 2HI
 • Câu C. H2 + F2 --> 2HF
 • Câu D. H2 + Br2 --> 2HBr

Nguồn nội dung

Chương trình Hóa học 10

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Br2 + H2 → 2HBr Cl2 + H2 → 2HCl H2 + I2 → 2HI 3Fe2O3 + H2 → H2O + 2Fe3O4

Câu hỏi kết quả số #4

Bài toán liên quan tới tính chất hóa học của clo và hợp chất của clo

Cho 10,0 lít H2 và 6,72 lít Cl2 (đktc) tác dụng với nhau rồi hoà tan sản phẩm vào 385,4 gam nước ta thu được dung dịch X. Lấy 50,000g dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được 7,175 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng giữa H2 và Cl2 là:

Phân loại câu hỏi

Ôn Thi Đại Học Nâng cao

 • Câu A. 33,33%
 • Câu B. 45%
 • Câu C. 50%
 • Câu D. 66,67%.

Nguồn nội dung

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC - THPT YÊN LẠC

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Cl2 + H2 → 2HCl

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Kim loai Zn

Cho 13g kẽm tác dụng hết với khí O2 theo phương trình: Zn + O2 -> ZnO. Tính số mol kẽm?

Phân loại câu hỏi

Lớp 9 Cơ bản

 • Câu A. 0,2
 • Câu B. 0,4
 • Câu C. 0,5
 • Câu D. 0,6

Nguồn nội dung

Sách giáo khoa lớp 10

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

O2 + 2Zn → 2ZnO

Câu hỏi kết quả số #2

Anilin

Khi cho anilin tác dụng với anilin sẽ xuất hiện hiện tượng gi?

Phân loại câu hỏi

Lớp 12 Cơ bản

 • Câu A. kết tủa trắng.
 • Câu B. kết tủa đỏ
 • Câu C. tan tạo thanh dung dịch xanh lam
 • Câu D. màu tim

Nguồn nội dung

Sách giáo khoa lớp 12

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3Br2 + C6H5NH2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 12:53:00am