Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tl2O có tác dụng với K2H4TeO6.3H2O không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới Tl2O và K2H4TeO6.3H2O

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả Tl2O (Thali(I) oxit) tác dụng với K2H4TeO6.3H2O (Kali tetrahidro orthotelurat trihidrat)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


O Tl2O H2 H2O K O H Te K2H4TeO6 TeO K2H4TeO6.3H2O
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

Tl2O (Thali(I) oxit)

Tên Tiếng Việt: Thali(I) oxit

Tất cả phương trình hóa học có Tl2O là chất tham gia


2HNO3 + Tl2O → H2O + 2TlNO3

Tất cả phương trình hóa học có Tl2O là chất sản phẩm

K2H4TeO6.3H2O (Kali tetrahidro orthotelurat trihidrat)

Tên Tiếng Việt: Postassium tetrahydrogen orthotellurate trihydrate

Tất cả phương trình hóa học có K2H4TeO6.3H2O là chất tham gia


K2H4TeO6.3H2O → 3H2O + K2H4TeO6

Tất cả phương trình hóa học có K2H4TeO6.3H2O là chất sản phẩm


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 02:55:04pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(