Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

PbI2 có tác dụng với CH2(CH3)-CH2-CH3 không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới PbI2 và CH2(CH3)-CH2-CH3

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả PbI2 (Chì iodua) tác dụng với CH2(CH3)-CH2-CH3 (Isobutan (metyl propan))

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


I2 P B Pb Bi I PbI2 C H2 H CH3 CH2(CH3)-CH2-CH3 CH2
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

PbI2 (Chì iodua)

Tên Tiếng Việt: Chì iodua

Tất cả phương trình hóa học có PbI2 là chất tham gia


Tất cả phương trình hóa học có PbI2 là chất sản phẩm

2NaI + Pb(NO3)2 → 2NaNO3 + PbI22KI + Pb(NO3)2 → 2KNO3 + PbI2

CH2(CH3)-CH2-CH3 (Isobutan (metyl propan))

Tên Tiếng Việt:

Tất cả phương trình hóa học có CH2(CH3)-CH2-CH3 là chất tham gia


Tất cả phương trình hóa học có CH2(CH3)-CH2-CH3 là chất sản phẩm

2NaI + Pb(NO3)2 → 2NaNO3 + PbI22KI + Pb(NO3)2 → 2KNO3 + PbI2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 03:02:58pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(