Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

P4O8 có tác dụng với UF4.2,5H2O không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới P4O8 và UF4.2,5H2O

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả P4O8 (Photpho dioxit) tác dụng với UF4.2,5H2O (Urani(IV) florua 2,5 hidrat)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


P O P4 P4O8 H2 H2O O H U F UF4 UF4.2,5H2O
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

P4O8 (Photpho dioxit)

Tên Tiếng Việt: Photpho dioxit

Tất cả phương trình hóa học có P4O8 là chất tham gia


Tất cả phương trình hóa học có P4O8 là chất sản phẩm

4P4O6 → 4P + 3P4O8

UF4.2,5H2O (Urani(IV) florua 2,5 hidrat)

Tên Tiếng Việt: Uranium(IV) fluoride 2.5 hydrate

Tất cả phương trình hóa học có UF4.2,5H2O là chất tham gia


UF4.2,5H2O → 1,5H2O + UF4.H2O

Tất cả phương trình hóa học có UF4.2,5H2O là chất sản phẩm

4P4O6 → 4P + 3P4O8

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-16 05:05:51am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(