Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

NiBr2 có tác dụng với SnS2 không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới NiBr2 và SnS2

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả NiBr2 (Niken bromua) tác dụng với SnS2 (Thiếc(IV)disunfua)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


Br2 IBr B Ni NiBr2 Br I N S Sn S2 SnS2 SnS N
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

NiBr2 (Niken bromua)

Tên Tiếng Việt: Niken bromua

Tất cả phương trình hóa học có NiBr2 là chất tham gia


Tất cả phương trình hóa học có NiBr2 là chất sản phẩm

Br2 + Ni → NiBr2

SnS2 (Thiếc(IV)disunfua)

Tên Tiếng Việt: Stannic sulfide; Tin(IV) sulfide; Tin(IV)disulfide; C.I.77878; Pigment Yellow 38

Tất cả phương trình hóa học có SnS2 là chất tham gia


(NH4)2S + SnS2 → (NH4)2SnS33HCl + SnS2 → H2S + S + HSnCl33NH4OH + 3NH4HS + 2SnS2 → 3H2O + (NH4)2SnS3 + (NH4)4SnS43O2 + SnS2 → 2SO2 + SnO26NaOH + 3SnS2 → Na2[Sn(OH)6] + 2Na2SnS3

Tất cả phương trình hóa học có SnS2 là chất sản phẩm

Br2 + Ni → NiBr2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-20 09:43:37am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(