Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

K2ZnO2 có tác dụng với BaH2 không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới K2ZnO2 và BaH2

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả K2ZnO2 (Kali zincat) tác dụng với BaH2 (Bari hidrua)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


K NO NO2 O2 Zn ZnO K2ZnO2 O ZnO2 N O2 H2 Ba B H BaH2
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

K2ZnO2 (Kali zincat)

Tên Tiếng Việt: Kali zincat

Tất cả phương trình hóa học có K2ZnO2 là chất tham gia


2H2SO4 + K2ZnO2 → 2H2O + ZnSO4 + K2SO4

Tất cả phương trình hóa học có K2ZnO2 là chất sản phẩm

KNO3 + 7KOH + 4Zn → 2H2O + NH3 + 4K2ZnO22KOH + ZnO → H2O + K2ZnO22KOH + Zn(OH)2 → 2H2O + K2ZnO2

BaH2 (Bari hidrua)

Tên Tiếng Việt: Barium hydride; Dihydrogen barium salt

Tất cả phương trình hóa học có BaH2 là chất tham gia


2HCl + BaH2 → BaCl2 + 2H2O2 + BaH2 → BaO + H2OBaH2 → H2 + Ba2H2O + BaH2 → 2H2 + Ba(OH)2N2 + 3BaH2 → 3H2 + Ba3N22KClO3 + 3BaH2 → 3BaO + 3H2O + 2KCl

Tất cả phương trình hóa học có BaH2 là chất sản phẩm

KNO3 + 7KOH + 4Zn → 2H2O + NH3 + 4K2ZnO22KOH + ZnO → H2O + K2ZnO22KOH + Zn(OH)2 → 2H2O + K2ZnO2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-16 04:06:35am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(