Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

K2SiO3 có tác dụng với CH3COOOH không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới K2SiO3 và CH3COOOH

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả K2SiO3 (Kali metasilicat) tác dụng với CH3COOOH (Axit axetic)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


K K2S O3 S Si K2SiO3 O SiO I C CO O H CH3COOOH OH CoO CH3COO CH3
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

K2SiO3 (Kali metasilicat)

Tên Tiếng Việt: Kali metasilicat

Tất cả phương trình hóa học có K2SiO3 là chất tham gia


2HCl + K2SiO3 → 2KCl + H2SiO3BaCl2 + K2SiO3 → 2KCl + BaSiO3Ca(OH)2 + K2SiO3 → 2KOH + CaSiO3CO2 + K2SiO3 → K2CO3 + SiO2CaCl2 + K2SiO3 → 2KCl + CaSiO3H2O + K2SiO3 → 2KOH + H2SiO3

Tất cả phương trình hóa học có K2SiO3 là chất sản phẩm

H2O + 2KOH + Si → H2 + K2SiO3K2CO3 + SiO2 → CO2 + K2SiO32KOH + SiO2 → H2O + K2SiO3H2O + 2KOH + SiH4 → 4H2 + K2SiO3K2CO3 + H2SiO3 → H2O + CO2 + K2SiO3

CH3COOOH (Axit axetic)

Tên Tiếng Việt: Carboxymethane; Acetic acid; Ethanoic acid; Vinegar acid; Glacial acetic acid; Alas; Dandelion-Getter; Eco-N-Select; E-308-b

Tất cả phương trình hóa học có CH3COOOH là chất tham gia


C6H5COCH3 + CH3COOOH → CH3COOH + C6H5COOCH3

Tất cả phương trình hóa học có CH3COOOH là chất sản phẩm

H2O + 2KOH + Si → H2 + K2SiO3K2CO3 + SiO2 → CO2 + K2SiO32KOH + SiO2 → H2O + K2SiO3H2O + 2KOH + SiH4 → 4H2 + K2SiO3K2CO3 + H2SiO3 → H2O + CO2 + K2SiO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 02:10:24am