Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

K có tác dụng với Zn không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới K và Zn

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả K (kali) tác dụng với Zn (kẽm)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


K Zn N
Advertisement

Zn (kẽm)

Tên Tiếng Việt: zinc

Tất cả phương trình hóa học có Zn là chất tham gia


Cl2 + Zn → ZnCl2FeCl2 + Zn → Fe + ZnCl2Zn + FeCl3 → FeCl2 + ZnCl22Zn + 2FeCl3 → 2Fe + FeCl2 + 2ZnCl22H2O + Zn → 2H2 + Zn(OH)2H2SO4 + Zn → H2 + ZnSO43Zn + 2H3PO4 → 3H2 + Zn3(PO4)22HCl + Zn → H2 + ZnCl210HNO3 + 4Zn → 3H2O + NH4NO3 + 4Zn(NO3)2KNO3 + 7KOH + 4Zn → 2H2O + NH3 + 4K2ZnO2NaNO3 + 7NaOH + 4Zn → 2H2O + NH3 + 4Na2ZnO22NaOH + Zn → H2 + Na2ZnO2O2 + 2Zn → 2ZnO2P + 3Zn → Zn3P2S + Zn → ZnSZn + CuSO4 → Cu + ZnSO45H2SO4 + 4Zn → 4H2O + H2S + 4ZnSO42Zn + SiCl4 → Si + 2ZnCl2Zn + CrCl3 → ZnCl2 + 2CrCl2Zn + CH2BrCH2CH2Br → C3H6 + ZnBr28H2SO4 + 2KMnO4 + 5Zn → 8H2O + 2MnSO4 + 5ZnSO4 + K2SO43Zn + 2Fe(NO3)3 → 2Fe + 3Zn(NO3)2Pb(NO3)2 + Zn → Pb + Zn(NO3)22SO2 + Zn → ZnS2O4Zn + C6H4CH3OH → ZnO + C6H5CH3Zn + 2NaHSO3 → Zn(OH)2 + Na2S2O4Zn + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Zn(NO3)27HCl + 3Zn + C6H5NO2 → C6H5NH3Cl + 2H2O + 3ZnCl2H2O + Zn → H2 + ZnOSO2 + 3Zn → 2ZnO + ZnS2H2O + O2 + 2Zn → 2Zn(OH)2Zn + CdSO4 → ZnSO4 + Cd2NaOH + 2SO2 + Zn → Zn(OH)2 + Na2S2O4O2 + 2Zn + 8NH4OH → 6H2O + 2[Zn(NH3)4](OH)24NH4Cl + Zn → H2 + 2HCl + [Zn(NH3)4]Cl22H2O + 2NaOH + Zn → H2 + Na2[Zn(OH)4]Zn + 4HBr + Cf → 2H2 + ZnBr2 + CfBr22AgNO3 + Zn → 2Ag + Zn(NO3)24HNO3 + Zn → 2H2O + 2NO2 + Zn(NO3)2Zn + 2KAg(CN)2 → 2Ag + K2[Zn(CN)4]7H2O + H2SO4 + Zn → H2 + ZnSO4.7H2O8HNO3 + 3Zn → 4H2O + 2NO + 3Zn(NO3)26HNO3 + 2Zn → 3H2O + NO + NO2 + 2Zn(NO3)2Ca(OH)2 + Zn → H2 + CaZnO2C2H4Br2 + Zn → C2H4 + ZnBr22CH3COOH + Zn → H2 + (CH3COO)2ZnZn + SnCl2 → ZnCl2 + SnZn + CuCl2 → Cu + ZnCl28HCl + 2Zn + (NH4)2MoO4 → 4H2O + 2NH4Cl + 2ZnCl2 + MoCl210HNO3 + 4Zn → 5H2O + N2O + 4Zn(NO3)22HI + Zn → H2 + ZnI2I2 + Zn → ZnI2Hg(NO3)2 + Zn → Hg + Zn(NO3)2Fe2(SO4)3 + 3Zn → 2Fe + 3ZnSO4Zn + Cr2(SO4)3 → ZnSO4 + CrSO4H2SO4 + Zn → 2H2O + SO2 + ZnSO480HNO3 + 31Zn → 40H2O + NO + NO2 + 6N2O + 31Zn(NO3)2Zn + 2Na[Ag(CN)2] → + Ag4HCl + Zn + 2TiOCl2 → 2H2O + ZnCl2 + 2TiCl34HCl + Zn + 2TiOCl2 → 2H2O + ZnCl2 + TiCl3Zn + BaSO4 → ZnSO4 + BaFe(NO3)2 + Zn → Fe + Zn(NO3)22H2O + 2NaOH + 2Zn → 3H2 + 2NaZnO24H2SO4 + 3Zn → 4H2O + S + 3ZnSO4Zn + CrSO4 → Cr + ZnSO4Zn + 2Na[Au(CN)2] → 2Au + Na2[Zn(CN)4]Cu(NO3)2 + Zn → Cu + Zn(NO3)22HNO3 + Zn → H2 + Zn(NO3)22AlCl3 + 3Zn → 2Al + 3ZnCl22C2H5OH + Zn → + H23Zn + 2Al(NO3)3 → 2Al + 3Zn(NO3)2

Tất cả phương trình hóa học có Zn là chất sản phẩm

2KI → I2 + 2KKF → F2 + K2C + K2CO3 → 3CO + 2K2K2O → 2K + K2O26KNH2 → 6K + N2 + 4NH32KCl → Cl2 + 2KCaC2 + 2KF → 2C + CaF2 + 2KH2 + K2O → H2O + 2KCO + K2O → 2K + CO2C + 2K2O → 4K + CO23K2O + 2NH3 → 3H2O + 6K + N22Al + 3K2O → Al2O3 + 6K

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 12:23:40am