Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

K có tác dụng với MnO2 không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới K và MnO2

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả K (kali) tác dụng với MnO2 (Mangan oxit)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


K Mn MnO2 NO NO2 O2 MnO O N O2 M
Advertisement

MnO2 (Mangan oxit)

Tên Tiếng Việt: manganese dioxide

Tất cả phương trình hóa học có MnO2 là chất tham gia


2H2SO4 + 2KBr + MnO2 → Br2 + 2H2O + MnSO4 + K2SO4MnO2 + 4HBr → Br2 + 2H2O + MnBr24HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl24HI + MnO2 → 2H2O + I2 + MnI22H2SO4 + MnO2 + 2NaBr → Br2 + 2H2O + MnSO4 + Na2SO42H2SO4 + MnO2 + 2NaI → 2H2O + I2 + MnSO4 + Na2SO44KOH + 2MnO2 + O2 → 2H2O + 2K2MnO42H2SO4 + MnO2 + 2FeSO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O + MnSO42H2SO4 + 4KCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + 2K2SO4 + MnCl2MnO2 + Na2O2 → Na2MnO43H2SO4 + MnO2 + 2NaI → 2H2O + I2 + 2NaHSO42H2SO4 + MnO2 + 2NaCl → Cl2 + 2H2O + MnSO4 + Na2SO42H2SO4 + MnO2 + 2KSCN → 2H2O + MnSO4 + K2SO4 + (SCN)2MnO2 + SO2 → MnSO42H2SO4 + 2KCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnSO4 + K2SO4MnO2 + 2NaHSO3 → H2O + MnO + Na2S2O62H2SO4 + MnO2 + BaBr2 → Br2 + 2H2O + MnSO4 + BaSO42H2SO4 + MnO2 + 2NaSCN → 2H2O + MnSO4 + Na2SO4 + (SCN)23MnO2 → O2 + Mn3O43H2SO4 + 2KI + MnO2 → 2H2O + I2 + MnSO4 + 2KHSO42H2SO4 + 2KI + MnO2 → 2H2O + I2 + MnSO4 + K2SO4K2CO3 + KNO3 + MnO2 → KMnO4 + KNO2 + CO214H2SO4 + 4MnO2 + 10NaBiO3 → 14H2O + 3Na2SO4 + 4NaMnO4 + 5Bi2(SO4)34HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2KClO3 + 3MnO2 + 6NaOH → 3H2O + KCl + 3Na2MnO4KNO3 + KOH + MnO2 → H2O + KNO2 + K2MnO4MnO2 + 2NaOH → H2O + Na2MnO32H2SO4 + MnO2 + CaCl2 → Cl2 + 2H2O + MnSO4 + CaSO42H2SO4 + 2MnO2 → 2H2O + 2MnSO4 + O2H2O2 + MnO2 → 2O2 + H2MnH2O2 + MnO2 → H2O + O2 + MnOH2SO4 + MnO2 + Na2S → H2O + MnSO4 + Na2SO4

Tất cả phương trình hóa học có MnO2 là chất sản phẩm

2KI → I2 + 2KKF → F2 + K2C + K2CO3 → 3CO + 2K2K2O → 2K + K2O26KNH2 → 6K + N2 + 4NH32KCl → Cl2 + 2KCaC2 + 2KF → 2C + CaF2 + 2KH2 + K2O → H2O + 2KCO + K2O → 2K + CO2C + 2K2O → 4K + CO23K2O + 2NH3 → 3H2O + 6K + N22Al + 3K2O → Al2O3 + 6K

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 12:00:22am