Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

GaOOH có tác dụng với Cf(NO3)3 không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới GaOOH và Cf(NO3)3

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả GaOOH (Gali oxit hidroxit) tác dụng với Cf(NO3)3 (Californi(III) nitrat)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


O H OH Ga GaOOH C NO O3 O (NO3) NO3 Cf F Cf(NO3)3 N
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

GaOOH (Gali oxit hidroxit)

Tên Tiếng Việt: Gali oxit hidroxit

Tất cả phương trình hóa học có GaOOH là chất tham gia


Tất cả phương trình hóa học có GaOOH là chất sản phẩm

2H2O + GaCl3 → 3HCl + GaOOHGa(OH)3 → H2O + GaOOH4H2O + 2Ga → 3H2 + 2GaOOH

Cf(NO3)3 (Californi(III) nitrat)

Tên Tiếng Việt: Californium(III) nitrate

Tất cả phương trình hóa học có Cf(NO3)3 là chất tham gia


Tất cả phương trình hóa học có Cf(NO3)3 là chất sản phẩm

2H2O + GaCl3 → 3HCl + GaOOHGa(OH)3 → H2O + GaOOH4H2O + 2Ga → 3H2 + 2GaOOH

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 03:11:12pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(