Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

GaI3 có tác dụng với C6H5CN không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới GaI3 và C6H5CN

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả GaI3 (Gali triiodua) tác dụng với C6H5CN (Benzonitrile)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


GaI3 Ga I C C6H5CN H CN N
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

GaI3 (Gali triiodua)

Tên Tiếng Việt: Gali triiodua

Tất cả phương trình hóa học có GaI3 là chất tham gia


Tất cả phương trình hóa học có GaI3 là chất sản phẩm

C6H5CN (Benzonitrile)

Tên Tiếng Việt:

Tất cả phương trình hóa học có C6H5CN là chất tham gia


2H2 + C6H5CN → C6H5CH2NH2

Tất cả phương trình hóa học có C6H5CN là chất sản phẩm


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 04:47:08pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(