Chất Hóa Học - GaI3 - Gali triiodua

Gallium triiodide; Triiodogallium

Advertisement

GaI3


Gali triiodua

Gallium triiodide; Triiodogallium

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 450.4364

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất GaI3

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

GaI3 - Gali triiodua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-GaI3-Gali+triiodua-963
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Chúng ta đã học 2 nguyên tố kim loại tương đối điển hình và rất quan trọng trong đời sống, trong sảnxuất đó là nhôm và sắt. Hôm nay bằng thực nghiệm, chúng ta sẽ kiểm chứng một số tính chất quantrọng của 2 nguyên tố này. Từ đó khắc sâu thêm kiến thức về tính chất hóa học của Nhôm và Sắt; Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên; Quan sát, mô tả,giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

Bài 24. Ôn tập học kì 1

Bài Ôn tập học kì 1 ôn lại các kiến thức về tính chất của các loại hợp chất vô cơ và kim loại. Vận dụng để giải một số bài tập.

CHƯƠNG 3 SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nội dung bài giảng Tính chất của phi kim tìm hiểu về một số tính chất vật lí của phi kim: Phi kim tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí. Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp; Biết những tính chất hoá học chung của phi kim: Tác dụng với oxi, với kim loại vàvới hiđrô. Sơ lược về mức độ hoạt động hoá học mạnh yếu của 1 số phi kim.

Bài 26. Clo

Bài giảng Clo đi sâu tìm hiểu về Tính chất vật lí của clo; Clo có một số tính chất chung của phi kim(tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạtđộng mạnh; Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm; Một số ứng dụng, thu khí clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm.

Bài 27. Cacbon

Nội dung bài giảng Cacbon tìm hiểu Đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cacbon vô định hình; Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hóa học nhất; Sơ lược tính chất vật lí của 3 dạng thù hình; Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: Tác dụng với oxi và một số oxit kim loại, tính chất hóa học đặc biệt của cácbon là tínhkhử ở nhiệt độ cao; Một số ứng dụng tương ứng với tính chất vật lí và tính chất hóa học của cacbon.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học GaI3 (Gali triiodua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu GaI3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

GaI3 có tác dụng với CH3NH2 không? GaI3 có tác dụng với CH3CH(NH3Cl)COOH không? GaI3 có tác dụng với (CH3CH(NH3Cl)COO)2Ba không? GaI3 có tác dụng với CH3COOC2H5 không? GaI3 có tác dụng với (Ag(NH3)2)OH không? GaI3 có tác dụng với (CH3COO)2Ba không? GaI3 có tác dụng với C8H10 không? GaI3 có tác dụng với C7H6O2 không? GaI3 có tác dụng với KOOC-COOK không? GaI3 có tác dụng với SnCl4 không? GaI3 có tác dụng với C6H5COOK không? GaI3 có tác dụng với LiOH không? GaI3 có tác dụng với Na2S2O7 không? GaI3 có tác dụng với B không? GaI3 có tác dụng với LiNH2 không? GaI3 có tác dụng với KClO2 không? GaI3 có tác dụng với Na2Cr2O7 không? GaI3 có tác dụng với BaCrO4 không? GaI3 có tác dụng với Pb không? GaI3 có tác dụng với (CH3COO)2Mg không? GaI3 có tác dụng với Ni không? GaI3 có tác dụng với NiCl2 không? GaI3 có tác dụng với (CH3COO)2Fe không? GaI3 có tác dụng với Na2S4O6 không? GaI3 có tác dụng với NaF không? GaI3 có tác dụng với Ag2S không? GaI3 có tác dụng với BaSO4 không? GaI3 có tác dụng với CH3Br không? GaI3 có tác dụng với KCN không? GaI3 có tác dụng với CH3CN không? GaI3 có tác dụng với CF4 không? GaI3 có tác dụng với S2Cl2 không? GaI3 có tác dụng với CS2 không? GaI3 có tác dụng với C7H5N3O6 không? GaI3 có tác dụng với CH3COOC3H7 không? GaI3 có tác dụng với Mg3(PO4)2 không? GaI3 có tác dụng với V2O5 không? GaI3 có tác dụng với V2O4 không? GaI3 có tác dụng với B(OCH3)3 không? GaI3 có tác dụng với NaBH4 không? GaI3 có tác dụng với NaOCH3 không? GaI3 có tác dụng với SO2Cl2 không? GaI3 có tác dụng với POCl3 không? GaI3 có tác dụng với Sr không? GaI3 có tác dụng với SrI2 không? GaI3 có tác dụng với SrCO3 không? GaI3 có tác dụng với H2SiF6 không? GaI3 có tác dụng với Sb không? GaI3 có tác dụng với Sb2O3 không? GaI3 có tác dụng với SbF3 không? GaI3 có tác dụng với SbF5 không? GaI3 có tác dụng với SbCl5 không? GaI3 có tác dụng với C6H5CH3 không? GaI3 có tác dụng với C6H5CH2COONa không? GaI3 có tác dụng với C6H5CN không? GaI3 có tác dụng với CH2=CHCl không? GaI3 có tác dụng với CHCl2CH2Cl không? GaI3 có tác dụng với CH3CHCl2 không? GaI3 có tác dụng với CH2CCl2 không? GaI3 có tác dụng với SnO2 không? GaI3 có tác dụng với Sn không? GaI3 có tác dụng với C6H5NO2 không? GaI3 có tác dụng với SOBr2 không? GaI3 có tác dụng với C6H5CHBrCH3 không? GaI3 có tác dụng với NH2NH2 không? GaI3 có tác dụng với Fe3C không? GaI3 có tác dụng với SCl4 không? GaI3 có tác dụng với C6H2CH3(NO2)3 không? GaI3 có tác dụng với C6H5CH2NH2 không? GaI3 có tác dụng với H3BO3 không? GaI3 có tác dụng với BCl3 không? GaI3 có tác dụng với CH3CH2NH2 không? GaI3 có tác dụng với ClCH2COOH không? GaI3 có tác dụng với SbCl3 không? GaI3 có tác dụng với Na2S2O4 không? GaI3 có tác dụng với KClO4 không? GaI3 có tác dụng với NaClO4 không? GaI3 có tác dụng với C3H6 không? GaI3 có tác dụng với CH3C(CH3)(OH)CHCH2 không? GaI3 có tác dụng với Ag(NH3)2Cl không? GaI3 có tác dụng với Ba(AlO2)2 không? GaI3 có tác dụng với Ca(AlO2)2 không? GaI3 có tác dụng với AuCl3 không? GaI3 có tác dụng với Ba3(PO4)2 không? GaI3 có tác dụng với Na2BeO2 không? GaI3 có tác dụng với C6H2Br3NH2 không? GaI3 có tác dụng với C6H2Br3OH không? GaI3 có tác dụng với HBrO3 không? GaI3 có tác dụng với HBrO không? GaI3 có tác dụng với HNH-CH2-COOH không? GaI3 có tác dụng với C17H35COOH không? GaI3 có tác dụng với SiC không? GaI3 có tác dụng với Ca(C17H35COO)2 không? GaI3 có tác dụng với C2H4(OH)2 không? GaI3 có tác dụng với C6H6Cl6 không? GaI3 có tác dụng với C6H5CH2Cl không? GaI3 có tác dụng với CH3CH2CH=CHCH2CH3 không? GaI3 có tác dụng với Ti không? GaI3 có tác dụng với CaHPO4 không? GaI3 có tác dụng với CaSO3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có GaI3 (Gali triiodua) là chất tham gia

Gallium triiodide; Triiodogallium

Xem tất cả phương trình sử dụng GaI3

Phương trình có GaI3 (Gali triiodua) là chất sản phẩm

Gallium triiodide; Triiodogallium

Xem tất cả phương trình tạo ra GaI3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 11:55:49am