Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Fe(OH)2 có tác dụng với CH3NH3Cl không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới Fe(OH)2 và CH3NH3Cl

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả Fe(OH)2 (Sắt(II) hidroxit) tác dụng với CH3NH3Cl (Aminometan hidroclorua)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


Fe Fe(OH)2 O H OH F C NH3 CH3NH3Cl H Cl N CH3
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

Fe(OH)2 (Sắt(II) hidroxit)

Tên Tiếng Việt: Sắt(II) hidroxit

Tất cả phương trình hóa học có Fe(OH)2 là chất tham gia


Fe(OH)2 → FeO + H2OH2O + NaClO + 2Fe(OH)2 → NaCl + 2Fe(OH)32H2O + O2 + 4Fe(OH)2 → 4Fe(OH)3H2SO4 + Fe(OH)2 → 2H2O + FeSO44H2SO4 + 2Fe(OH)2 → Fe2(SO4)3 + 6H2O + SO22HCl + Fe(OH)2 → FeCl2 + 2H2O10HNO3 + 3Fe(OH)2 → 8H2O + NO + 3Fe(NO3)3O2 + 4Fe(OH)2 → 2Fe2O3 + 4H2O4HNO3 + Fe(OH)2 → 3H2O + NO2 + Fe(NO3)32HNO3 + Fe(OH)2 → Fe(NO3)2 + 2H2OFe(OH)2 + Na2O2 → 2NaOH + 2FeO(OH)Fe(OH)2 + 2FeO(OH) → 2H2O + Fe3O4O2 + 4Fe(OH)2 → 2H2O + 4FeO(OH)NaNO2 + Fe(OH)2 → NaOH + NO + FeO(OH)3Fe(OH)2 → H2 + 2H2O + Fe3O4NaOH + Fe(OH)2

Tất cả phương trình hóa học có Fe(OH)2 là chất sản phẩm

2NaOH + FeSO4 → Na2SO4 + Fe(OH)2FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2Fe(NO3)2 + NaOH → NaNO3 + Fe(OH)2FeCl2 + 2H2O + 2NH3 → 2NH4Cl + Fe(OH)22NH4OH + FeSO4 → (NH4)2SO4 + Fe(OH)2Fe(NO3)2 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + Fe(OH)22H2O + Fe(C5H5)2 → Fe(OH)2 + 2C5H62NaOH + FeI2 → 2NaI + Fe(OH)22KOH + FeI2 → 2KI + Fe(OH)2Fe(HCO3)2 → 2CO2 + Fe(OH)2H2O + FeSO3 → SO2 + Fe(OH)22Fe + 2H2O + O2 → 2Fe(OH)22NH2OH + 2FeO(OH) → 2H2O + N2 + 2Fe(OH)22KOH + FeSO4 → K2SO4 + Fe(OH)2FeCl2 + Ba(OH)2 → BaCl2 + Fe(OH)22H2O + 2NH3 + FeSO4 → (NH4)2SO4 + Fe(OH)2FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2FeCl2 + 2H2O + 2Na → H2 + Na2SO4 + Fe(OH)2FeSO4 + Ba(OH)2 → Fe(OH)2 + BaSO4FeCl2 + 2H2O + 2CH3NH2 → Fe(OH)2 + 2CH3NH3Cl4H2O + Fe3O4 → Fe(OH)2 + 2Fe(OH)3FeCl2 + 2KOH → 2KCl + Fe(OH)2FeO + H2O → Fe(OH)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 12:19:21am