Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

CaTe có tác dụng với CuBr2 không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới CaTe và CuBr2

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả CaTe (Canxi telurua) tác dụng với CuBr2 (Đồng(II) bromua)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


C Ca CaTe Te At Br2 C Cu CuBr2 CuBr B U Br
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

CaTe (Canxi telurua)

Tên Tiếng Việt: Canxi telurua

Tất cả phương trình hóa học có CaTe là chất tham gia


Tất cả phương trình hóa học có CaTe là chất sản phẩm

CuBr2 (Đồng(II) bromua)

Tên Tiếng Việt: Cupric bromide; Copper(II) bromide; Copper(II) dibromide

Tất cả phương trình hóa học có CuBr2 là chất tham gia


3CuBr2 + 2H3PO4 → Cu3(PO4)2 + 6HBr

Tất cả phương trình hóa học có CuBr2 là chất sản phẩm


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-20 09:26:01am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(