Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

C2H5Br có tác dụng với C2H5OK không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới C2H5Br và C2H5OK

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả C2H5Br (Bromoetan) tác dụng với C2H5OK (Kali etanolat)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


C B C2H5Br H Br C K O H C2H5OK
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

C2H5Br (Bromoetan)

Tên Tiếng Việt: Bromoetan

Tất cả phương trình hóa học có C2H5Br là chất tham gia


KCN + C2H5Br → KBr + C2H5CNCuO + C2H5Br → Cu + C2H5OBrNaOH + C2H5Br → C2H5OH + NaBrKOH + C2H5Br → C2H4 + H2O + KBr

Tất cả phương trình hóa học có C2H5Br là chất sản phẩm

C2H5OH + HBr → H2O + C2H5BrBr2 + C2H6 → C2H5Br + HBrC2H4 + HBr → C2H5BrCH3CH2OH + HBr → H2O + C2H5Br

C2H5OK (Kali etanolat)

Tên Tiếng Việt: Potassium ethanolate; Potassium ethoxide; Ethoxypotassium

Tất cả phương trình hóa học có C2H5OK là chất tham gia


H2S + C2H5OK → C2H5OH + KHS

Tất cả phương trình hóa học có C2H5OK là chất sản phẩm

C2H5OH + HBr → H2O + C2H5BrBr2 + C2H6 → C2H5Br + HBrC2H4 + HBr → C2H5BrCH3CH2OH + HBr → H2O + C2H5Br

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-16 04:03:37am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(