Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Ba(ClO2)2 có tác dụng với H2SO5 không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới Ba(ClO2)2 và H2SO5

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả Ba(ClO2)2 (Bari clorit) tác dụng với H2SO5 (Axit Caro)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


C O2 Ba ClO2 B Ba(ClO2)2 O Cl O2 ClO H2 H2S S O H H2SO5
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

Ba(ClO2)2 (Bari clorit)

Tên Tiếng Việt: Bari clorit

Tất cả phương trình hóa học có Ba(ClO2)2 là chất tham gia


H2SO4 + Ba(ClO2)2 → HClO3 + BaSO4H2SO4 + Ba(ClO2)2 → 2HClO2 + BaSO4H2SO4 + Ba(ClO2)2 → 2HClO2 + BaSO4

Tất cả phương trình hóa học có Ba(ClO2)2 là chất sản phẩm

2ClO2 + BaO2 → 2HClO2 + Ba(ClO2)2

H2SO5 (Axit Caro)

Tên Tiếng Việt: Caros acid; Caro acid; Peroxosulfuric acid; Persulfuric acid

Tất cả phương trình hóa học có H2SO5 là chất tham gia


3H2O + 2MnSO4 + 5H2SO5 → 7H2SO4 + 2HMnO4H2O + H2SO5 → H3O + HSO5

Tất cả phương trình hóa học có H2SO5 là chất sản phẩm

2ClO2 + BaO2 → 2HClO2 + Ba(ClO2)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-16 06:32:13am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(