Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Ba(AlO2)2 có tác dụng với C2H3COOCH3 không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới Ba(AlO2)2 và C2H3COOCH3

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả Ba(AlO2)2 (Bari aluminat) tác dụng với C2H3COOCH3 (Metyl acrylat)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


Al O2 Ba AlO B Ba(AlO2)2 O AlO2 Al O2 C CO O H C2H3COOCH3 CoO CH3
Advertisement

C2H3COOCH3 (Metyl acrylat)

Tên Tiếng Việt: Methyl acrylate; Acrylic acid methyl; 2-Propenoic acid methyl; 2-Propenoic acid methyl ester; Acrylic acid methyl ester; Propenoic acid methyl ester

Tất cả phương trình hóa học có C2H3COOCH3 là chất tham gia


H2 + C2H3COOCH3 → CH3CH2COOH

Tất cả phương trình hóa học có C2H3COOCH3 là chất sản phẩm

2Al + 2H2O + Ba(OH)2 → 3H2 + Ba(AlO2)22Al + 4BaO → 3Ba + Ba(AlO2)22Al(OH)3 + Ba(OH)2 → 4H2O + Ba(AlO2)2Al2O3 + Ba(OH)2 → H2O + Ba(AlO2)24Ba(OH)2 + 2Al(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(AlO2)2Al2(SO4)3 + 4H2O + 5Ba → 4H2 + 3BaSO4 + 2Ba(AlO2)22AlCl3 + 4Ba(OH)2 → 3BaCl2 + 4H2O + Ba(AlO2)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 01:38:01am