Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Au2O3 có tác dụng với CH3C(O)CH2CH3 không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới Au2O3 và CH3C(O)CH2CH3

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả Au2O3 (Vàng Oxit) tác dụng với CH3C(O)CH2CH3 (2-Butanone)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


Au O3 O U Au2O3 C H2 O H CH3C(O)CH2CH3 CH3 CH2
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

Au2O3 (Vàng Oxit)

Tên Tiếng Việt: Vàng Oxit

Tất cả phương trình hóa học có Au2O3 là chất tham gia


8HCl + Au2O3 → 3H2O + 2HAuCl4

Tất cả phương trình hóa học có Au2O3 là chất sản phẩm

4Au + 3O2 → 2Au2O3

CH3C(O)CH2CH3 (2-Butanone)

Tên Tiếng Việt: MEK; 2-Butanone; Ethyl methyl ketone; Methyl ethyl ketone; Methyl(ethyl)ketone; (Methyl)ethyl ketone; 1-Methylpropionaldehyde; Ethyl(methyl)ketone; Butan-2-one

Tất cả phương trình hóa học có CH3C(O)CH2CH3 là chất tham gia


Tất cả phương trình hóa học có CH3C(O)CH2CH3 là chất sản phẩm

4Au + 3O2 → 2Au2O3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 02:49:12pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(