Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

AsOF3 có tác dụng với CH3CH2COONa không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới AsOF3 và CH3CH2COONa

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả AsOF3 (Trifloroasin oxit) tác dụng với CH3CH2COONa ()

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


S O As F AsOF3 As C CO H2 Na CH2CO H2CO O H CoO N CH3CH2COONa CH3 CH2
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

AsOF3 (Trifloroasin oxit)

Tên Tiếng Việt: Trifloroasin oxit

Tất cả phương trình hóa học có AsOF3 là chất tham gia


Tất cả phương trình hóa học có AsOF3 là chất sản phẩm

H2O + AsF5 → 2HF + AsOF3

CH3CH2COONa ()

Tên Tiếng Việt:

Tất cả phương trình hóa học có CH3CH2COONa là chất tham gia


Tất cả phương trình hóa học có CH3CH2COONa là chất sản phẩm

H2O + AsF5 → 2HF + AsOF3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-20 10:47:22am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(