Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có S là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có S (sulfua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2S + Si → SiS2

Nhiệt độ: 250-600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + Si => SiS2  

Phương trình số #3

K2S + SK2S2

Nhiệt độ: 70°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2S + S => K2S2  

Phương trình số #4

S + 2KO2K2SO4

Nhiệt độ: 130 - 140 °C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + KO2 => K2SO4  

Phương trình số #5

S + KCN → KSCN

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + KCN => KSCN  

Phương trình số #6

S + Be → BeS

Nhiệt độ: 1150°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + Be => BeS  

Phương trình số #7

2S + Ge → GeS2

Nhiệt độ: 600-860°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + Ge => GeS2  

Phương trình số #8

2S + 2CsH → H2S + Cs2S

Nhiệt độ: 300-350°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + CsH => H2S + Cs2S  

Phương trình số #9

2S + 2RbH → H2S + Rb2S

Nhiệt độ: 300-350°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + RbH => H2S + Rb2S  

Phương trình số #10

9S + 2As2O33SO2 + 2As2S3

Nhiệt độ: 300°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + As2O3 => SO2 + As2S3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-03 06:54:48pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(